Pensioenbegrippen - V

Veel mensen vinden hun pensioen nogal ingewikkeld. Dit komt vooral door de moeilijke pensioentermen. Delta Lloyd begrijpt dat en heeft daarom de belangrijkste begrippen voor u op een rij gezet.

Verevening pensioenrechten bij scheiding

Als u gaat scheiden, krijgt uw ex-partner de helft van het ouderdomspensioen. Het gaat alleen om het pensioen dat u hebt opgebouwd toen u samen was met uw partner. De verdeling van het pensioen heet ook wel ‘verevening’. Verevening geldt alleen voor gehuwde en geregistreerde partners.

Verlof

Verlof is als je vrij neemt, maar daarvoor geen vrije dagen gebruikt. Er zijn verschillende soorten verlof: adoptieverlof, zwangerschapsverlof, zorgverlof, onbetaald verlof. Als u verlof opneemt, kan dit invloed hebben op uw pensioen.

Vermogensbeheerder

Een vermogensbeheerder beheert vermogens voor organisaties (zoals pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen) en/of vermogende particulieren. Vermogensbeheerders zijn vaak onderdeel van een bank of financiële instelling. Ze kunnen ook onafhankelijk zijn.

Vervroeging

Wilt u eerder stoppen met werken dan op uw 67ste? Dat kan meestal vanaf uw 55-jarige leeftijd. U kunt helemaal stoppen of minder gaan werken. Dus helemaal of gedeeltelijk met pensioen gaan.
Let op: in beide gevallen bouwt u wel minder ouderdomspensioen, partnerpensioen en wezenpensioen op.

Gaat u voor uw AOW-leeftijd met pensioen en stopt u met werken? Dan leeft u alleen van uw ouderdomspensioen. U krijgt dan nog geen AOW-uitkering. Die krijgt u pas vanaf uw AOW-leeftijd. Als u nog geen AOW-uitkering krijgt, dan kunt u kiezen voor een tijdelijke verhoging van uw ouderdomspensioen. U krijgt dit hogere pensioen maximaal tot uw AOW-leeftijd. Deze verhoging kunt u alleen aanvragen bij een volledig vervroegd pensioen. Dus als u helemaal stopt met werken. De verhoging mag niet meer zijn dan tweemaal de AOW-uitkering voor een gehuwde inclusief vakantietoeslag.

Gaat u minder werken om gedeeltelijk eerder met pensioen te gaan? Dan leeft u van uw deeltijdsalaris en een deel van uw ouderdomspensioen. Minder werken heeft ook gevolgen voor de hoogte van het kapitaal voor ouderdomspensioen en partnerpensioen vanaf de pensioendatum, partnerpensioen voor de pensioendatum en wezenpensioen. Deze pensioenen zijn inkomensafhankelijk. Wilt u weten of vervroeging van uw pensioen mogelijk is? Bekijk dan uw startbrief.

VUT-regeling

Dit staat voor Vervroegde Uittreding. De VUT-regeling is een regeling (op vrijwillige basis) waarbij uw werkgever u de mogelijkheid geeft om te stoppen met werken voor uw pensioendatum. U kunt geen VUT-rechten opbouwen, zoals bij pensioen. Bij ontslag vervallen uw aanspraken op de VUT. Sinds 1 januari 2006 zijn deze regelingen fiscaal minder aantrekkelijk geworden. De werknemerspremies voor de VUT zijn niet meer aftrekbaar van de belasting. Behalve voor mensen die op 1 januari 2005 al 55 jaar of ouder waren. Ook moet er sinds 2006 belasting betaald worden over de werkgeversbijdrage.