Pensioenbegrippen - U

Veel mensen vinden hun pensioen nogal ingewikkeld. Dit komt vooral door de moeilijke pensioentermen. Delta Lloyd begrijpt dat en heeft daarom de belangrijkste begrippen voor u op een rij gezet.

Uitkeringsovereenkomst

Een uitkeringsovereenkomst is een pensioenregeling waarbij de werkgever een afgesproken premiebedrag jaarlijks betaalt aan een pensioenuitvoerder met wie hij een pensioenregeling heeft afgesloten. Soms wordt een gedeelte van de premie ingehouden op uw loon. Er zijn twee soorten uitkeringsovereenkomsten: eindloonregelingen en middelloonregelingen.

Uitstel van pensioen

Wilt u later met pensioen dan de in de pensioenregeling vastgestelde pensioendatum (veelal 67 jaar). Dit is mogelijk, geheel of gedeeltelijk. U moet wel blijven werken (in een dienstbetrekking). De nieuwe pensioendatum moet direct aansluiten op het beëindigen van de arbeidsrelatie. De uiterlijke pensioendatum is uw 70 jarige leeftijd. Uw werkgever betaalt geen premie meer.

Uitstel is ook mogelijk in combinatie met deeltijdpensionering. Kijkt u voor meer informatie in uw startbrief.

Uitruil

Het is mogelijk om uw pensioen uit te ruilen voor een ander soort pensioen. Op die manier kunt u uw pensioen aanpassen aan uw eigen situatie en wensen. U kunt bijvoorbeeld uw ouderdomspensioen uitruilen voor meer partnerpensioen of andersom. De ruil moet uiterlijk gebeuren op uw pensioendatum. Er is een maximum verbonden aan het uitruilen. Het is toegestaan dat het ouderdomspensioen (inclusief AOW) door de uitruil boven de 100% van uw laatst verdiende salaris uitkomt. Wordt uw ouderdomspensioen omgezet in een partnerpensioen? Dan neemt het partnerpensioen toe. Het partnerpensioen mag door uitruil niet meer dan 70% van het salaris bedragen.

Uitvoeringsovereenkomst

Een uitvoeringsovereenkomst is een overeenkomst tussen de werkgever en de pensioenuitvoerder. Hierin zijn afspraken opgenomen over de uitvoering en de financiering van de pensioenovereenkomst.

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Het Uniform Pensioenoverzicht (afgekort UPO) is een overzicht dat een pensioenuitvoerder in Nederland moet verstrekken aan de deelnemers van de pensioenen die de uitvoerder in beheer heeft. Deze krijgen deelnemers ieder jaar toegestuurd. Hierdoor kunt u de overzichten gemakkelijker vergelijken. En het maakt uw pensioensituatie inzichtelijker. Voormalige deelnemers ontvangen eens in de vijf jaar een overzicht. Meer informatie over uw UPO vindt u op deltalloyd.nl/upo