Pensioenbegrippen - T

Veel mensen vinden hun pensioen nogal ingewikkeld. Dit komt vooral door de moeilijke pensioentermen. Delta Lloyd begrijpt dat en heeft daarom de belangrijkste begrippen voor u op een rij gezet.

Technisch resultaat

Mensen worden soms minder oud dan verwacht. Dat levert winst op voor de pensioenfondsen en -verzekeraars die de pensioenuitkeringen betalen. Deze winst heet een technisch resultaat.

Tijdelijk partnerpensioen

Als u overlijdt, kan uw partner in aanmerking komen voor een tijdelijk partnerpensioen. Dit is een aanvulling op het partnerpensioen en is bedoeld om de periode te overbruggen totdat uw partner de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Het tijdelijke partnerpensioen wordt ook wel het Anw-hiaatpensioen genoemd. Uw werkgever kan het Anw-hiaat wel of niet voor u meeverzekeren. Is het wel meeverzekerd? Dan kan het Anw-hiaat vrijwillig of verplicht zijn. Als het vrijwillig is meeverzekerd, moet u aangeven of u de verzekering wel of niet wilt. Kijkt u in uw startbrief of vraag aan uw werkgever wat voor u van toepassing is.

Tijdelijke oudedagslijfrente

Komt uw lijfrenteverzekering tot uitkering? Dan kunt u kiezen of u een tijdelijke of een levenslange uitkering wilt. Wilt u tijdelijk een hoger inkomen hebben dan uw pensioen? Dan kiest u voor de tijdelijke oudedagslijfrente. Een tijdelijke oudedagslijfrente kan ingaan tussen uw 65ste en 70ste jaar. De minimale periode waarin we deze lijfrente uitkeren bedraagt 5 jaar, tenzij de verzekerde eerder komt te overlijden. De hoogte van de uitkeringen van de tijdelijke oudedagslijfrente is beperkt tot € 21.248,- per jaar (2016).

Toeslag

Geld wordt elk jaar minder waard. Zo kunt u over tien jaar minder kopen voor een euro dan nu. Uw pensioen wordt dus ook minder waard. In veel pensioenregelingen wordt het pensioen daarom jaarlijks verhoogd. Dit noemen we de toeslag(verlening) of indexatie. Daarbij wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de prijsstijging of loonontwikkeling. Of het pensioen jaarlijks wordt verhoogd, hangt af van de soort toeslagregeling die een werkgever heeft toegezegd. In het pensioenreglement of op uw Uniform Pensioenoverzicht kunt u dit terugvinden.

Toetredingsleeftijd

Dit is de leeftijd waarop u mag meedoen aan de pensioenregeling. Sinds 2008 zijn werkgevers verplicht werknemers vanaf hun 21e jaar op te nemen in de pensioenregeling.