Pensioenbegrippen - M

Veel mensen vinden hun pensioen nogal ingewikkeld. Dit komt vooral door de moeilijke pensioentermen. Delta Lloyd begrijpt dat en heeft daarom de belangrijkste begrippen voor u op een rij gezet.

Marktrente

De rente zoals deze op een bepaald moment op de financiële markt geldt.

Matching

Een pensioenfonds probeert de looptijd van zijn activa (middelen) zo goed mogelijk af te stemmen op de looptijd van zijn passiva (verplichtingen). Dit wordt matching genoemd. Als een pensioenfonds aan zijn verplichtingen moet voldoen (pensioenen uitbetalen), moeten daar op tijd de beschikbare middelen voor aanwezig zijn.

Medezeggenschap

Medezeggenschap betekent dat mensen invloed kunnen hebben op beslissingen. Bij pensioenen gaat het om medezeggenschap van (ex-)deelnemers of pensioengerechtigden in een pensioenregeling. Zij kunnen inspraak hebben bij de uitvoering van de pensioenregeling.

Middelloonregeling

Bij de middelloonregeling wordt uw pensioen berekend op basis van het gemiddelde salaris dat u hebt verdiend tijdens uw loopbaan. Bij een salarisstijging wordt het opgebouwde pensioen niet aangepast aan het gestegen salaris. De stijging heeft alleen effect op de toekomstige pensioenopbouw.