Pensioenbegrippen - K

Veel mensen vinden hun pensioen nogal ingewikkeld. Dit komt vooral door de moeilijke pensioentermen. Delta Lloyd begrijpt dat en heeft daarom de belangrijkste begrippen voor u op een rij gezet.

Kapitaaldekking

Bij het kapitaaldekkingsstelsel wordt door een pensioenuitvoerder bij iedere pensioentoezegging direct geld opzij gezet. Later betalen ze daarmee de pensioenuitkering. De pensioenuitvoerder spaart en belegt de pensioenpremies die voor de deelnemer binnenkomen. Zo bouwt de pensioenuitvoerder voor iedere deelnemer het kapitaal op dat nodig is om later het pensioen uit te betalen. Het kapitaaldekkingsstelsel is het tegenovergestelde van het omslagstelsel, waarbij de premie die binnenkomt in hetzelfde jaar nog wordt uitbetaald als pensioen voor de gepensioneerden van dat moment. De AOW wordt op deze manier gefinancierd.

Kapitaalovereenkomst

Een kapitaalovereenkomst is een overeenkomst tussen werkgever en werknemer waarbij alleen de hoogte van het kapitaal bij ingang van het pensioen vaststaat. Met dit kapitaal moet dan een pensioen worden aangekocht. Binnen de Pensioenwet is dit een van de drie pensioensystemen (naast de uitkeringsovereenkomst en premieovereenkomst).

Keuzerecht

Een pensioenregeling kent diverse keuzerechten. Op deze manier kunt u uw pensioen beter op uw eigen situatie laten passen.

1. U hebt het recht het opgebouwde partnerpensioen om te zetten in een hoger ouderdomspensioen. Of een ouderdomspensioen wat eerder ingaat. Dit kunt u uiterlijk op de datum dat uw ouderdomspensioen ingaat omzetten. Als u gebruik wilt maken van deze uitruil, dan moet uw partner hiermee instemmen.
U hebt deze keuze niet als het partnerpensioen op risicobasis is verzekerd. Het geldt daarnaast alleen voor partnerpensioen dat na 2001 is opgebouwd.

2. U hebt het recht om bij ontslag of pensionering het opgebouwde ouderdomspensioen om te zetten in partnerpensioen. Dit geldt voor ouderdomspensioen dat is opgebouwd vanaf 2008.

3. Daarnaast kan uw pensioenovereenkomst nog andere vormen van keuzerecht hebben, zoals uitstel of vervroeging van het ouderdomspensioen, variatie in de hoogte van de uitkering van het ouderdomspensioen (hoog/laag).

Koers

De koers is de waarde van de beleggingen in een fonds (of van een aandeel of obligatie).

Korting partnerpensioen

Is uw partner meer dan tien jaar jonger is dan u? Dan heeft dit invloed op het partnerpensioen. Bij veel pensioenfondsen bouwt u dan minder partnerpensioen op voor uw partner. Het gaat om 2,5% minder per jaar dat uw partner jonger is. Dus als u twaalf jaar in leeftijd scheelt, bouwt u 5% minder partnerpensioen op.

Koopsom

Een koopsom is een eenmalige betaling waarmee uw werkgever een pensioenaanspraak inkoopt. Dit doet hij bij de uitvoerder van een pensioenregeling. De koopsom heeft hetzelfde doel als de periodieke betaling van premies: uw pensioen financieren.