Pensioenbegrippen - I

Veel mensen vinden hun pensioen nogal ingewikkeld. Dit komt vooral door de moeilijke pensioentermen. Delta Lloyd begrijpt dat en heeft daarom de belangrijkste begrippen voor u op een rij gezet.

IAS 19 (IFRS)

IAS 19 staat voor International Accounting Standard 19. Het is een verzameling regels voor hoe ondernemingen de financiële consequenties van de pensioenregeling in het jaarverslag moeten opnemen. Op grond van IAS 19 moet een vergelijking worden gemaakt tussen de pensioenpremies die in een boekjaar werkelijk zijn betaald en de pensioenkosten die aan datzelfde boekjaar zijn toe te rekenen. Dit moet volgens een bepaalde standaardmethode (Projected Unit Credit methode). In die standaardmethode worden pensioenkosten gelijkmatig verdeeld over de gehele diensttijd van alle deelnemers waarbij rekening wordt gehouden met aannames over toekomstige loonontwikkeling, uittredings- en sterftekansen, enzovoort.

IFRS

IFRS staat voor International Financial Reporting Standards. Het is een verzameling regels voor hoe ondernemingen verslag moeten doen van hun financiën. Alle IFRS-regels zijn sinds 1 januari 2005 verplicht voor beursgenoteerde ondernemingen in lidstaten van de Europese Unie. In Nederland moeten ook andere ondernemingen deze regels toepassen.

Indexering

Geld wordt elk jaar minder waard. Zo kunt u over tien jaar minder kopen voor een euro dan nu. Uw pensioen wordt dus ook minder waard. In veel pensioenregelingen wordt het pensioen daarom jaarlijks verhoogd. Dit noemen we indexeren. Daarbij wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de prijsstijging of loonontwikkeling. Vaak is de indexering van het pensioen voorwaardelijk. Dit betekent dat pensioenuitvoerders /werkgevers niet verplicht zijn om te indexeren. Elk jaar kijken ze of ze hiervoor voldoende geld hebben.

Inflatie

Met verloop van jaren kunt u met een gelijk aantal euro’s steeds minder kopen. Hierbij wordt het volgende onderscheid gemaakt:

  • prijsinflatie: consumenten kunnen steeds minder kopen als ze hetzelfde aantal euro’s blijven besteden. Bij een koppeling aan een prijsindex blijven pensioenuitkeringen waardevast.
  • looninflatie: werknemers kunnen steeds minder kopen als ze hetzelfde loon krijgen. Bij een koppeling aan een loonindexcijfer blijven pensioenuitkeringen welvaartsvast.

Inflatierisico

Door inflatie wordt geld elk jaar minder waard. Uw pensioen dus ook. Ga maar na: u kunt nu minder kopen met € 100, - dan 10 jaar geleden. Uw pensioen verliest dus aan koopkracht. Het kan zijn dat u nu denkt dat u voldoende pensioen gaat krijgen, maar bedenk dat door inflatie uw pensioen aan koopkracht verliest.

Inkomenskompas

Het inkomenskompas is een online rekenhulp die u een idee geeft van het inkomen dat u later kunt verwachten. Het Inkomenskompas geeft een schatting aan de hand van algemene berekeningen. De bedragen kunnen uiteindelijk hoger of lager uitvallen. Met het Inkomenskompas krijgt u een beeld van uw toekomstige pensioensituatie. Is er een groot verschil tussen uw verwachte en gewenste inkomen? Neemt u dan contact op met een adviseur voor een exacte berekening van uw pensioensituatie. Bekijk het Inkomenskompas.

Inleg

Uw pensioenpremie min de (eventuele) kosten.

Inleggarantie

Hiermee krijgt u op de einddatum minimaal uw totale inleg terug. Ook als de beleggingen minder waard zijn geworden.

Institutionele belegger

Dit is de verzamelnaam voor grote, niet-particuliere beleggers zoals beleggingsmaatschappijen en pensioenfondsen.