Pensioenbegrippen - G

Veel mensen vinden hun pensioen nogal ingewikkeld. Dit komt vooral door de moeilijke pensioentermen. Delta Lloyd begrijpt dat en heeft daarom de belangrijkste begrippen voor u op een rij gezet.

Garantiekapitaal

Het garantiekapitaal is het verzekerd bedrag dat u minimaal ontvangt op uw pensioendatum.

Garantieregeling

Met een garantieregeling beschermt u zich tegen een tegenvallend of negatief rendement. Voor een fonds met garantieregeling vragen wij een premie. U krijgt in zo’n fonds een gegarandeerd rendement over uw inleg.

Garant Pensioen Plan

Het Garant Pensioen Plan is een pensioenregeling van Delta Lloyd waarbij u elk jaar een deel van uw uiteindelijke pensioenuitkering opbouwt. Het Garant Pensioen Plan is een uitkeringsovereenkomst. Dat betekent dat de hoogte van de pensioenuitkering vaststaat. Dit wordt ook wel een uitkeringsovereenkomst of salaris-diensttijdregeling genoemd. Het pensioen kan op basis van een middelloon- of eindloonregeling worden opgebouwd. Ook kunt u een CDC-regeling hebben.

Gelijke behandeling

In een pensioenregeling moet iedere deelnemer gelijk worden behandeld. De regels moeten dus voor iedereen hetzelfde zijn. De pensioenregeling mag mensen niet verschillend behandelen op basis van geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, ras of nationaliteit, aard of duur van het dienstverband, leeftijd, handicap of chronische ziekte. In de wet staan ook uitzonderingen. Voor sommige dingen mag je personen wel verschillend behandelen.
Denkt u dat u in uw pensioenregeling ongelijk wordt behandeld? Dan kunt u hiervoor terecht bij het College voor de Rechten van de Mens.

Gelijke uitkeringen

Vroeger kregen mannen een andere pensioenuitkering dan vrouwen. Tegenwoordig moeten alle uitkeringen gelijk zijn voor mannen en vrouwen.

Geregistreerd partnerschap

U kunt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand laten vastleggen wie uw partner is. Dit heet een geregistreerd partnerschap. Voor een pensioenregeling hebben u en uw partner nu dezelfde rechten als wanneer u getrouwd zou zijn.

Gewezen deelnemer

Hebt u een nieuwe baan? Dan doet u niet meer mee aan de pensioenregeling van uw oude werkgever. U bent dan een ‘gewezen deelnemer’. U bouwt bij uw oude werkgever geen pensioen meer op. Het pensioen dat u hebt opgebouwd, blijft van u.