Pensioenbegrippen - F

Veel mensen vinden hun pensioen nogal ingewikkeld. Dit komt vooral door de moeilijke pensioentermen. Delta Lloyd begrijpt dat en heeft daarom de belangrijkste begrippen voor u op een rij gezet.

Factor A

De factor A laat zien hoeveel pensioen u hebt opgebouwd in een bepaald jaar. U krijgt ieder jaar van uw pensioenuitvoerder een opgave van de factor A. Uw pensioenuitvoerder moet u deze voor 1 november toesturen. U hebt de factor A nodig om uw jaarruimte te berekenen.

Fictieve deelnemersjaren

Start u bij een nieuwe werkgever? Dan vervallen uw dienstjaren uit het verleden. U bouwt dan dus minder pensioen op. U kunt door waardeoverdracht toch een aantal dienstjaren “meenemen”. U krijgt dan een aantal fictieve dienstjaren. Dit wil zeggen dat (een deel van) de arbeidsjaren die u gemaakt hebt bij uw oude werkgever meetellen bij uw nieuwe werkgever voor de pensioenregeling. Dit noemen we fictieve dienstjaren of fictieve deelnemingsjaren.
Of u bij waardeoverdracht fictieve deelnemingsjaren krijgt, hangt af van welke soort pensioenregeling u hebt (eindloon-, middelloon- of beschikbare premieregeling) en de hoogte van het pensioen dat u overdraagt?

Financieel toetsingskader

Het financieel toetsingskader is onderdeel van de Pensioenwet. Hierin staan de wettelijke financiële eisen die aan pensioenfondsen worden gesteld. Denk hierbij aan het minimaal vereist eigen vermogen, herstelplannen, integere bedrijfsvoering en verslaglegging.

Flexibele pensionering

U kunt bij sommige pensioenregelingen in overleg met u werkgever zelf bepalen wanneer u met pensioen gaat. Dit heet flexibele pensionering. Hier gelden wel regels voor. Vraag dit na bij uw werkgever/pensioenfonds.

Fondskeuze formulier

Dit is een formulier waarop u kunt aangeven in welke fondsen u wilt beleggen. U hoeft dit formulier alleen in te vullen als u besluit om te gaan ‘Zelf Beleggen’. U moet dan ook de profielbepaler invullen.

Franchise

U bouwt niet over uw hele salaris pensioen op. U ontvangt namelijk ook AOW. Hier wordt bij de opbouw van uw pensioen rekening meegehouden. De franchise is dat deel van uw salaris dat niet meetelt voor de opbouw van uw pensioen. Het franchisebedrag verschilt elk jaar. Kijk hiervoor op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

FVP-regeling

FVP staat voor Financiering Voortzetting Pensioenverzekering. Dit fonds had een regeling voor mensen die ouder zijn dan 40 jaar en werkloos werden. Door deze regeling bleven zij gewoon pensioen opbouwen. Deze regeling gold tot 1 januari 2011.
Vanaf 1 januari 2011 is het niet meer mogelijk in te stromen in de FVP-bijdrageregeling. Dat betekent dat iemand die op of na 1 januari 2011 werkloos raakt, niet zijn pensioenopbouw kan voortzetten met een bijdrage van de Stichting Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP).