Pensioenbegrippen - D

Veel mensen vinden hun pensioen nogal ingewikkeld. Dit komt vooral door de moeilijke pensioentermen. Delta Lloyd begrijpt dat en heeft daarom de belangrijkste begrippen voor u op een rij gezet.

De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank (DNB) is de centrale bank van Nederland. En toezichthouder op de financiële instellingen, zoals pensioenfondsen en verzekeraars. DNB let erop of financiële instellingen voldoende geld in kas hebben, zorgvuldig omgaan met al dat geld en dus niet al te grote risico’s nemen. Banken, pensioenfondsen en verzekeraars moeten namelijk genoeg vermogen hebben om hun beloftes na te komen. Zodat bijvoorbeeld je pensioenfonds vandaag en morgen je pensioen kan uitbetalen. Ook controleert DNB of de bestuurders deskundig en betrouwbaar zijn.

Deelnemer

U bent deelnemer aan een pensioenregeling als u meedoet aan een pensioenregeling van uw werkgever en u pensioen opbouwt via een pensioenfonds of een andere pensioenuitvoerder, zoals een levensverzekeraar.

Deelnemersraad

Een pensioenfonds heeft vaak een deelnemersraad. De mensen uit de deelnemersraad geven advies aan het bestuur. Een pensioenfonds heeft een deelnemersraad als:

- 5 procent van de (ex-)deelnemers en pensioengerechtigden van het pensioenfonds dat wil;
- het bestuur daar zelf vrijwillig voor kiest.

Deelnemersjaren

Het aantal jaren dat je meedoet aan een pensioenregeling en dus pensioen opbouwt. Deelnemersjaren noemen we ook wel ‘dienstjaren’.

Deeltijdpensioen

U kunt met deeltijdpensioen gaan. Dit betekent dat u voor een deel (vervroegd) met pensioen gaat. Voor het andere deel werkt u door.

Deeltijdwerker

U bent deeltijdwerker als u een deel van de werkweek werkt en het andere deel niet. U werkt bijvoorbeeld 32 uur, terwijl binnen uw bedrijf 40 uur een volle werkweek is. Als deeltijdwerker mag u meedoen aan de pensioenregeling. U bouwt dan minder pensioen op dan de voltijdwerkers. Als u minder gaat werken binnen tien jaar voordat u met pensioen gaat, dan geldt mogelijk een andere regel. U mag dan uw pensioen blijven opbouwen alsof u voltijd werkt. Deze mogelijkheid, die de demotieclausule wordt genoemd, moet wel in uw pensioenregeling opgenomen zijn.

Defensief profiel

Uw risicoprofiel geeft de verhouding weer tussen het risico dat u wilt nemen en het rendement dat daar tegenover staat. Bij een Defensief profiel wilt u zo min mogelijk risico lopen op een lager pensioenkapitaal. Daarmee accepteert u dat u minder kans hebt op een hoger pensioenkapitaal bij goede beleggingsresultaten. U kiest er dus voor om uw risico’s te verkleinen.

Defensieve Lifecycle

Delta Lloyd is als pensioenuitvoerder verantwoordelijk voor de beleggingen binnen uw pensioenregeling. Daarbij zorgt Delta Lloyd ervoor dat het beleggingsrisico beperkt blijft. Hiervoor heeft Delta Lloyd lifecycles ontwikkeld. In de lifecycles wordt door ons steeds voorzichtiger belegd naarmate uw pensioendatum dichterbij komt. De beleggingsrisico’s zijn wel voor u. In de Defensieve Lifecycle beleggen we vanaf twintig jaar voor de pensioendatum elk jaar meer in de Pensioenstabilisator en minder in aandelen, onroerend goed en obligaties. Zo bouwen wij het risico af dat de opbrengst van de beleggingen tegenvalt als de pensioenleeftijd dichterbij komt. Met de Defensieve Lifecycle is er minder risico dat de beleggingen tegenvallen dan bij de Neutrale of Offensieve Lifecycle. Maar de kans op een hogere opbrengst is ook lager. Is uw risicoprofiel defensief? Dan past de Defensieve Lifecycle het beste bij u. Kijkt u ook bij pensioenbeleggen.

Defined benefit

Een defined benefit is een pensioenregeling waarbij de pensioenuitkering vooraf al vastligt. Denk bijvoorbeeld aan eindloon- en middelloonregelingen.

Dekkingsgraad

De dekkingsgraad zegt iets over de vermogenspositie van een pensioenfonds. Het geeft aan of een pensioenfonds voldoende geld heeft om alle tot nu toe opgebouwde pensioenen nu en in de toekomst uit te betalen. Bij een dekkingsgraad van 100 procent heeft een pensioenfonds net genoeg vermogen om zijn verplichtingen na te komen. Bij een percentage lager dan 100 procent lukt dat niet. De overheid eist dat de dekkingsgraad van een pensioenfonds 105 procent of hoger is.

Demotie

Demotie, of degradatie, betekent teruggaan van een hogere functie naar een lagere functie waardoor u minder gaat verdienen. Het is het tegenovergestelde van promotie.
Gebeurt dit in de laatste tien jaar voor uw pensioen, dan mag u pensioen blijven opbouwen zoals het was bij uw oude, hogere, salaris. Deze mogelijkheid, die de demotieclausule wordt genoemd, moet wel in uw pensioenregeling opgenomen zijn. Dat is niet verplicht.

Detacheringsverklaring

Dit is een verklaring waarin staat dat u in Nederland sociale premies betaalt. Deze verklaring is belangrijk als u tijdelijk in het buitenland werkt. Dankzij deze verklaring hoeft u dan geen premies te betalen in het land waar u werkt. Maar u blijft wel verzekerd voor uw AOW. U kunt een detacheringsverklaring krijgen bij de Sociale Verzekeringsbank.

Dienstjaren

Het aantal jaren dat u werkt voor uw huidige werkgever. Deze tijd wordt gebruikt bij het berekenen van de hoogte van uw pensioenaanspraken. Een ander woord hiervoor is deelnemersjaren.

Dividend

Dividend is een winstuitkering van een fonds of bedrijf aan zijn aandeelhouders.

Doorsneepremie

Een doorsneepremie is een premie die voor een groep (of alle) deelnemers aan een collectieve pensioenregeling is vastgesteld. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de verschillen in geslacht, leeftijd of gezondheidstoestand.