Pensioenbegrippen - C

Veel mensen vinden hun pensioen nogal ingewikkeld. Dit komt vooral door de moeilijke pensioentermen. Delta Lloyd begrijpt dat en heeft daarom de belangrijkste begrippen voor u op een rij gezet.

Cafetariasysteem

Pensioensysteem waarbij u diverse keuzes hebt in pensioenvormen en pensioenhoogtes. U kunt bijvoorbeeld op voorhand kiezen voor een hoger nabestaandenpensioen of een hoger arbeidsongeschiktheidspensioen.

CDC

Pensioensysteem waarbij u diverse keuzes hebt in pensioenvormen en pensioenhoogtes. U kunt bijvoorbeeld op voorhand kiezen voor een hoger nabestaandenpensioen of een hoger arbeidsongeschiktheidspensioen.

Collectief pensioen

Een collectief pensioen is een gezamenlijke pensioenregeling van een werkgever voor werknemers.

Combinatieregeling

Een combinatieregeling is een mix van twee pensioensystemen. Er zijn twee soorten combinatieregelingen:

  1. Tot een bepaald salaris bouwt u pensioen op volgens de eindloon- of middelloonregeling. Daarboven bouwt u pensioen op met de beschikbare premieregeling.
  2. U bouwt deels pensioen op volgens de eindloon- of middelloonregeling. Voor een ander deel geldt de beschikbare premieregeling.

Commissie

Dit is de vergoeding die iemand vraagt die bepaalde effectentransacties voor u uitvoert. Bijvoorbeeld de handel in aandelen.

Commissie Gelijke Behandeling

Deze organisatie hield zich bezig met het bevorderen van gelijke behandeling en de bestrijding van discriminatie. U kon hier laten toetsen of u ongelijk behandeld werd (in uw pensioenregeling). Bijvoorbeeld: een pensioenfonds kan zeggen dat administratief medewerkers niet mee mogen doen met de pensioenregeling. Het lijkt alsof het pensioenfonds een verschil maakt in functies. Maar eigenlijk is het een onderscheid tussen mannen en vrouwen. Want toevallig zijn alle administratief medewerkers bij dat bedrijf vrouw.

De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) is per 2 oktober 2012 opgegaan in het College voor de Rechten van de Mens en hield daardoor op te bestaan.

College voor de Rechten van de Mens

Het College beschermt, bewaakt, belicht en bevordert de mensenrechten in Nederland door onderzoek, advies, voorlichting en het individueel oordelen in het geval van discriminatie.

Het College voor de Rechten van de Mens heeft alle activiteiten overgenomen van de Commissie Gelijke Behandeling. Dat betekent dat het College toeziet op de wetgeving op het gebied van gelijke behandeling. In individuele gevallen oordeelt het College of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Continuïteitsanalyse

De continuïteitsanalyse maakt deel uit van het Financieel Toetsingskader (FTK) binnen de Pensioenwet. Pensioenfondsen moeten eens per drie jaar een continuïteitsanalyse uitvoeren. Deze analyse laat zien of het pensioenfonds ook op de lange termijn aan de pensioenverplichtingen kan voldoen.

Conversie

Conversie betekent letterlijk ‘omzetting’. Bij pensioenen betekent het dat we een of meer pensioensoorten omzetten in een andere pensioensoort. Zo kunt u bijvoorbeeld bij echtscheiding afwijken van de wettelijke pensioenverdeling. Bij echtscheiding heeft uw ex-partner recht op een deel van het ouderdomspensioen, als u op uw pensioendatum in leven bent. Overlijdt u voor de pensioendatum? Dan heeft uw ex-partner alleen recht op bijzonder partnerpensioen. De pensioenuitkering voor uw ex-partner hangt dus af van uw leven.

Wilt u beiden dat het pensioen voor uw ex-partner niet afhangt van uw leven? Dan kunt u het deel van het ouderdomspensioen samen met het bijzonder partnerpensioen omzetten naar een ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Dit pensioen wordt dan uitgekeerd als uw ex-partner in leven is op zijn/haar pensioendatum. Dit omzetten noemen we conversie.

CPI

CPI staat voor consumentenprijsindex. Het Centraal Bureau voor de Statistiek berekent en publiceert de CPI maandelijks. De index geeft de gemiddelde prijsverandering in de loop der tijd weer van goederen en diensten die huishoudens aanschaffen voor levensonderhoud.