Veelgestelde vragen over het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Hier vindt u alle antwoorden op uw vragen over uw Uniform Pensioenoverzicht.

Vijf meest gestelde vragen

Mijn pensioenuitkering is lager dan ik had verwacht. Heeft dit te maken met de huidige rente?

Per 1 januari 2015 zijn veel pensioenregelingen aangepast, omdat er nieuwe regels gelden voor de maximale pensioenopbouw. Deze aanpassing kan voor u het gevolg hebben dat de verwachte pensioenuitkering lager is geworden.

Hebt u een premie- of kapitaalovereenkomst? Dan kan een lagere pensioenuitkering inderdaad te maken hebben met de huidige lage rente. Bij een premie- of kapitaalovereenkomst moet u – als u met pensioen gaat – met het opgebouwde bedrag een pensioenuitkering aankopen. Op uw Uniform Pensioenoverzicht ziet u de pensioenuitkering staan onder ‘Bij pensionering’.

De hoogte van uw aan te kopen pensioen is onder andere afhankelijk van de hoogte van de rente. Hoeveel jaarlijks pensioen u kunt aankopen als u met pensioen gaat, hangt af van de rentestand op dat moment. Hoe hoger de rente, hoe hoger de pensioenuitkering. En hoe lager de rente, hoe lager de pensioenuitkering. Om u een realistischer beeld van uw verwachte pensioen te geven berekenen alle pensioenuitvoerders vanaf 2016 met de rente die op 31 december 2015 gold. Voor de bedragen op uw Uniform Pensioenoverzicht zij wij daarom uitgegaan van een rente van 1,27% voor het levenslang ouderdomspensioen. Het berekende ouderdomspensioen is een voorbeeld. De pensioenuitkering die u ontvangt als u met pensioen gaat, is afhankelijk van de rekenrente op dat moment.

Belegt u voor uw pensioen in lifecycles? Dan heeft een lage rente minder invloed op de hoogte van uw pensioenuitkering.

Lees ook de “Toelichting Uniform Pensioenoverzicht” in Mijn documenten binnen Mijn Delta Lloyd.

Bekijk de uitlegvideo Renterisico en uw beleggingspensioen.

Waarom heb ik mijn Uniform Pensioenoverzicht niet ontvangen?

Vanaf 2016 kunt u het Uniform Pensioenoverzicht online op Mijn Delta Lloyd inzien en downloaden. Wij sturen het Uniform Pensioenoverzicht niet meer per post op.

Hebt u problemen om op Mijn Delta Lloyd in te loggen? Neem dan contact met ons op.

Waarom staan er meerdere Uniform Pensioenoverzichten op Mijn Delta Lloyd?

Hier kunnen meerdere redenen voor zijn:

 • Mogelijk hebt u meerdere pensioenverzekeringen bij Delta Lloyd. In sommige gevallen is het voor ons helaas administratief niet mogelijk die op één Uniform Pensioenoverzicht te combineren.
 • Bij de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd naar 67 jaar kan het ook zo zijn dat wij een nieuwe pensioenverzekering hebben aangemaakt. Die nieuwe verzekering heeft dan een eigen Uniform Pensioenoverzicht.
 • Bouwt u netto pensioen op in het Pensioen Continu Plan? Voor deze opbouw ontvangt u een apart Uniform Pensioenoverzicht. 

Op het Uniform Pensioenoverzicht staat altijd om welke pensioenverzekering het gaat. Wij begrijpen dat het met meerdere Uniform Pensioenoverzichten lastig kan zijn om een goed overzicht te krijgen van uw totale pensioenaanspraken. U kunt met uw DigiD ook een totaaloverzicht vinden op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Op deze website ziet u dus ook uw eventuele pensioenaanspraken bij andere pensioenuitvoerders. Dit geldt alleen niet voor de waarde van een Pensioen Continu Plan. Die is helaas niet in te zien op mijnpensioenoverzicht.nl.

Waarom staat mijn partner niet op mijn Uniform Pensioenoverzicht vermeld?

Dit kan één van de volgende redenen hebben:

 • Volgens de pensioenregeling van uw werkgever is alleen ouderdomspensioen voor u verzekerd en geen pensioen voor uw partner als u overlijdt. In de toelichting bij het Uniform Pensioenoverzicht vindt u hierover meer uitleg.
 • Bij uw verzekering hoort een pensioen volgens het ‘onbepaalde partner systeem’. Bij dit type pensioenverzekering wordt bij uw overlijden bekeken of u een partner hebt die partnerpensioen kan ontvangen.
U vindt in uw startbrief terug of een van de bovenstaande redenen van toepassing is op uw situatie. U kunt dit natuurlijk ook navragen bij uw werkgever. Het kan ook zo zijn dat bij Delta Lloyd geen gegevens over uw partner bekend zijn. Deze kunt u doorgeven via uw werkgever.

Wanneer staan mijn gegevens van het Uniform Pensioenoverzicht op mijnpensioenoverzicht.nl?

Vanaf juni 2016 staan uw pensioengegevens per 31 december 2015 op mijnpensioenoverzicht.nl.
Vanaf juli 2016 passen wij uw pensioengegevens op mijnpensioenoverzicht.nl vaker aan. Dit gebeurt vanaf dan om de vier maanden als deze gegevens wijzigen. Bij de aanpassing per juli 2016 zijn direct de wijziging van uw pensioengegevens per 1 januari 2016 zichtbaar op mijnpensioenoverzicht.nl.

Wat kan ik zelf doen om mijn pensioen te verhogen?

De opbouwmogelijkheden voor pensioen via uw werkgever zijn vanaf 1 januari 2015 beperkt. De maximaal toegestane opbouwpercentages zijn verlaagd. Of u uw pensioen kunt verhogen hangt af van uw persoonlijke situatie en wensen. Soms kunt u zelf geld bijstorten in uw pensioenverzekering. In uw startbrief leest u of dit in uw situatie mogelijk is. Ook kunt u zelf extra sparen buiten uw pensioenverzekering. Daar zijn allerlei mogelijkheden voor. U kunt hiervoor een afspraak maken met uw financieel adviseur. Of kijk bij zelf extra pensioen regelen.

Is uw inkomen hoger dan € 100.000 (bedrag 2015)? Vanaf 1 januari 2015 bouwt u hierover geen pensioen meer op. Lees meer over wat er verandert en wat u hier mogelijk aan kunt doen.

Over het Uniform Pensioenoverzicht

Wat kan ik met het Uniform Pensioenoverzicht?

Uw Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in het pensioen dat u opbouwt bij uw huidige werkgever. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner en/of kinderen krijgen als u overlijdt. Bouwt u zelf aanvullend pensioen op, met bijvoorbeeld een lijfrente of banksparen? Dan hebt u uw Uniform Pensioenoverzicht ook nodig bij uw belastingaangifte. Bent u ouder dan 37, dan hebt u uw Uniform Pensioenoverzicht ook nodig als u een hypotheek wilt afsluiten. Bent u jonger dan 37? Dan kan de bank ook om uw Uniform Pensioenoverzicht vragen, zodat de bank weet wat er al geregeld is mocht u arbeidsongeschikt raken of komen te overlijden.

U ontvangt dit pensioenoverzicht elk jaar, tenzij u niet meer in dienst bent bij uw werkgever. In dat geval ontvangt u één keer in de vijf jaar een Uniform Pensioenoverzicht van ons.

Wij adviseren u om dit overzicht te bewaren, samen met de eventuele overzichten die u van andere pensioenuitvoerders ontvangt. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl staan al uw pensioenen bij de verschillende pensioenuitvoerders bij elkaar. Ook ziet u hier de hoogte van uw AOW. Op www.pensioenkijker.nl vindt u algemene informatie over pensioen. 

Wat staat niet op het Uniform Pensioenoverzicht?

De volgende zaken staan niet op het Uniform Pensioenoverzicht:

 • de AOW-uitkering die u van de Nederlandse staat krijgt. Via AOW-leeftijd berekenen, kunt op de website van de Rijksoverheid berekenen wanneer u AOW gaat ontvangen;
 • eventuele uitkeringen die u krijgt via de Anw (Algemene nabestaandenwet)
  en de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen);
 • aparte (pensioen)verzekeringen zoals premievrije aanspraken;
 • de aanvulling op uw pensioen dat u eventueel opbouwt in een lijfrenteverzekering.

Is er ook een Uniform Pensioenoverzicht voor het pensioen dat ik opbouw in het Pensioen Continu Plan?

Als u, via uw werkgever, pensioen opbouwt in het Pensioen Continu Plan, dan is er voor deze aanspraken een Uniform Pensioenoverzicht. Is uw Pensioen Continu Plan een lijfrente product? Dan is hiervoor geen Uniform Pensioenoverzicht. U ontvangt dan jaarlijks alleen een Kosten- en waardeoverzicht. Op uw polis ziet u of u een lijfrente product of pensioenproduct hebt.

De waarde van uw Pensioen Continu Plan is niet terug te vinden op mijnpensioenoverzicht.nl.

Over uw gegevens op het pensioenoverzicht

Waarom is de peildatum op het Uniform Pensioenoverzicht 31 december?

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) raadt pensioenuitvoerders aan om 31 december als peildatum aan te houden. Delta Lloyd heeft besloten om het advies van de AFM te volgen.

De AFM geeft de volgende redenen voor het aanpassen van de peildatum:

 • Begrijpelijkheid: Het UPO laat de pensioenopbouw zien tot en met het vorige jaar. Het kan dan verwarrend zijn als u uw huidige salarisgegevens (per 1 januari) op uw UPO ziet staan. De pensioenopbouw is immers gebaseerd op uw salaris t/m 31 december.
 • Snelheid: Het kost veel tijd om nieuwe salarisgegevens en andere wijzigingen die ingaan per 1 januari in het UPO te verwerken.


Het Uniform Pensioenoverzicht van Delta Lloyd heeft dezelfde peildatum als dat van de meeste andere pensioenuitvoerders. Hierdoor kunt u Uniform Pensioenoverzichten van verschillende werkgevers of pensioenuitvoerders beter met elkaar vergelijken. Eventuele wijzigingen per 1 januari 2016 zijn nog niet op het Uniform Pensioenoverzicht te zien. U kunt daarbij denken aan salariswijzigingen en wijzigingen in de pensioenregeling.

Waarom wordt mijn partner niet genoemd op het Uniform Pensioenoverzicht?

Dit kan één van de volgende redenen hebben:

 • Volgens de pensioenregeling van uw werkgever is alleen ouderdomspensioen voor u verzekerd en geen pensioen voor uw partner. In de toelichting bij het Uniform Pensioenoverzicht vindt u hierover meer uitleg.
 • Bij uw verzekering hoort een pensioen volgens het ‘onbepaalde partner systeem’. Bij dit type pensioenverzekering wordt bij uw overlijden bekeken of u een partner hebt die partnerpensioen kan ontvangen.
U vindt in uw startbrief terug of een van de bovenstaande redenen van toepassing is op uw situatie. U kunt dit natuurlijk ook navragen bij uw werkgever. Ook kan het zo zijn dat bij Delta Lloyd geen gegevens over uw partner bekend zijn. Deze kunt u doorgeven via uw werkgever.

Waarom staat er een partneruitkering op het Uniform Pensioenoverzicht, terwijl ik geen partner heb?

De pensioentoezegging is bedoeld voor u als deelnemer, maar ook voor uw eventuele toekomstige partner. U kunt het partnerpensioen gedeeltelijk omzetten naar ouderdomspensioen voordat uw ouderdomspensioen ingaat. Dit noemen wij ‘uitruilen’. U ontvangt uiterlijk zes maanden voor de ingang van uw ouderdomspensioen meer informatie van ons over de mogelijkheden.

Ik ben gescheiden. Wat betekent dit voor de bedragen op mijn Uniform Pensioenoverzicht?

Dit hangt af van het soort pensioenregeling dat u hebt.
Hebt u een Uitkeringsovereenkomst en hebt u afspraken met uw ex-partner gemaakt over de verdeling van uw pensioen? En zijn deze afspraken door ons verwerkt? Op het Uniform Pensioenoverzicht is de aanspraak voor uw ex-partner zichtbaar.

Hebt u een Kapitaalovereenkomst en hebt u afspraken met uw ex-partner gemaakt over de verdeling van uw pensioen? Op uw Uniform Pensioenoverzicht ziet u het aan uw ex-partner toegekende kapitaal. Ook is voor dit kapitaal een pensioenindicatie berekend.
Ziet u geen toegekend pensioen of kapitaal voor uw ex-partner, terwijl u dit wel verwacht? Mogelijk is uw echtscheiding niet goed verwerkt. Neem contact met ons op.

Hebt u een Premieovereenkomst op basis van beleggingen? Het bedrag voor uw ex-partner is niet zichtbaar op het Uniform Pensioenoverzicht. Het deel voor uw ex-partner moet nog verminderd worden op de afgegeven pensioenindicatie.

Het kan ook zijn dat u met uw ex-partner bent overeengekomen dat een deel van het kapitaal wordt bestemd voor de aankoop van een eigen pensioen voor de ex-partner. Dit heet conversie. Als wij de conversie hebben bevestigd, is het getoonde kapitaal of bedrag al verminderd met het kapitaal voor een pensioen voor de ex-partner.

Wilt u meer weten over de gevolgen van een scheiding voor uw pensioen? Klik hier voor meer informatie.

Ik heb wel kinderen, maar op mijn Uniform Pensioenoverzicht staat: 'geen kinderen'vermeld. Waarom is dat?

Dit kan een van de volgende redenen hebben:

 • In de pensioenregeling van uw werkgever is er geen mogelijkheid om wezenpensioen te verzekeren.
 • In de pensioenregeling van uw werkgever is het wezenpensioen een verplichte dekking, maar bij ons zijn er geen gegevens van uw kinderen bekend. In de toelichting bij het Uniform Pensioenoverzicht onder ‘bij overlijden’ vindt u hierover meer uitleg.
 • In de pensioenregeling van uw werkgever is het wezenpensioen niet automatisch opgenomen; het is een dekking waar u zelf voor moet kiezen. Volgens onze gegevens hebt u niet voor wezenpensioen gekozen. In de toelichting bij het Uniform Pensioenoverzicht vindt u hierover meer uitleg.

U vindt in uw pensioenstartbrief terug of een van de bovenstaande redenen van toepassing is op uw situatie. U kunt dit ook navragen bij uw werkgever.

De datum van mijn indiensttreding staat niet correct op mijn Uniform Pensioenoverzicht. Hoe kan dat?

Soms komt de datum van uw indiensttreding op het Uniform Pensioenoverzicht niet overeen met de daadwerkelijke datum dat u in dienst getreden bent bij uw werkgever. In dat geval is de datum van indiensttreding op het Uniform Pensioenoverzicht dezelfde als de datum waarop wij de verzekering hebben opgemaakt of gewijzigd in onze administratie. Bent u hierover niet geïnformeerd? Neem dan contact op met onze Client Service Desk op werkdagen van 8.30 tot 17.30 telefonisch bereikbaar via 020 - 594 81 00.

Het pensioengevend salaris op mijn Uniform Pensioenoverzicht is niet correct. Hoe kan dat?

Het pensioengevend salaris verschilt per pensioenregeling:

 • Niet alle onderdelen van uw salaris tellen automatisch mee voor uw pensioen. Dat geldt bijvoorbeeld voor ploegentoeslagen of een dertiende maand. In dat geval is uw pensioengevend salaris lager dan uw bruto jaarsalaris.
 • Op uw Uniform Pensioenoverzicht geven wij uw salaris weer op basis van een voltijd dienstverband. Als u in deeltijd werkt, is dat dus een ander salaris dan wat u krijgt. Stel dat u vijftig procent werkt, en uw salaris bedraagt € 15.000,-. Uw voltijdsalaris bedraagt dan € 30.000,-; dat salaris staat vermeld op uw Uniform Pensioenoverzicht. Daaronder staat dat u een deeltijddienstverband hebt van vijftig procent.

Een andere reden kan zijn:

 • Uw salarisaanpassing is nog niet verwerkt in onze administratie.
 • Uw pensioenregeling kent een maximumsalaris waarover u pensioen kunt opbouwen. Bij een hoger salaris bouwt u geen pensioen op over het salaris boven het maximum. Per 1 januari 2015 geldt een maximum pensioengevend salaris van € 100.000,- (bedrag 2015).
 • Uw Uniform Pensioenoverzicht is gebaseerd op de gegevens per 31 december 2015. Uw eventuele salariswijziging per januari 2016 is daarom niet te zien op dit Uniform Pensioenoverzicht.
Is er een groot verschil tussen het opgegeven salaris op uw Uniform Pensioenoverzicht en uw daadwerkelijke salaris? U vindt hierover informatie in uw startbrief of neem dan contact op met uw werkgever.

Hoe kan het dat mijn te bereiken pensioen € 0,- bedraagt?

Dit kan een van de volgende redenen hebben:

 • Uw ouderdomspensioen is mogelijk verzekerd via een andere verzekering en/of bij een andere verzekeraar. Uw pensioenverzekering bij Delta Lloyd bestaat alleen uit een risicoverzekering. Hierbij bouwt u geen pensioen op, maar ontvangt uw partner een uitkering als u komt te overlijden voor de pensioendatum. Neem contact op met uw werkgever om na te vragen wat voor pensioenregeling u hebt.
 • U bent aspirant-deelnemer. Dit betekent dat u de pensioenregeling voor u pas in de toekomst ingaat. U bouwt nu dan ook nog geen pensioen op. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw werkgever.

Mijn pensioenuitkering is lager dan ik had verwacht. Heeft dit te maken met de huidige rente?

Per 1 januari 2015 zijn veel pensioenregelingen aangepast, omdat er nieuwe regels gelden voor de maximale pensioenopbouw. Deze aanpassing kan voor u het gevolg hebben dat de verwachte pensioenuitkering lager is geworden.

Hebt u een premie- of kapitaalovereenkomst? Dan kan een lagere pensioenuitkering inderdaad te maken hebben met de huidige lage rente. Bij een premie- of kapitaalovereenkomst moet u – als u met pensioen gaat – met het opgebouwde bedrag een pensioenuitkering aankopen. Op uw Uniform Pensioenoverzicht ziet u de pensioenuitkering staan onder ‘Bij pensionering’.

De hoogte van uw aan te kopen pensioen is onder andere afhankelijk van de hoogte van de rente. Hoeveel jaarlijks pensioen u kunt aankopen als u met pensioen gaat, hangt af van de rentestand op dat moment. Hoe hoger de rente, hoe hoger de pensioenuitkering. En hoe lager de rente, hoe lager de pensioenuitkering. Om u een realistischer beeld van uw verwachte pensioen te geven berekenen alle pensioenuitvoerders vanaf 2016 met de rente die op 31 december 2015 gold. Voor de bedragen op uw Uniform Pensioenoverzicht zij wij daarom uitgegaan van een rente van 1,27% voor het levenslang ouderdomspensioen. Het berekende ouderdomspensioen is een voorbeeld. De pensioenuitkering die u ontvangt als u met pensioen gaat, is afhankelijk van de rekenrente op dat moment.

Belegt u voor uw pensioen in lifecycles? Dan heeft een lage rente minder invloed op de hoogte van uw pensioenuitkering.

Lees ook de “Toelichting Uniform Pensioenoverzicht” in Mijn documenten binnen Mijn Delta Lloyd.

Welk deel van mijn beleggingen heb ik omgezet in gegarandeerd pensioen?

Hebt u (een deel van ) de premie of van uw beleggingswaarde gebruikt voor aankoop van een gegarandeerd pensioen, dan is dit opgenomen onder ‘gegarandeerd pensioen’. U ziet hier alleen een bedrag als u voor 31 december 2015 gegarandeerd pensioen hebt aangekocht.
Wilt u uw actuele situatie weten? Log dan in op Mijn Delta Lloyd.

Ik heb beleggingen omgezet in een gegarandeerd pensioen, maar ik zie dit niet terug op mijn Uniform Pensioenoverzicht?

Hebt u de beleggingen omgezet in gegarandeerd pensioen vóór 1 januari 2016? U ziet dit dan terug op uw Uniform Pensioenoverzicht bij ‘Wat is de waarde van uw pensioen?’. De premie of omgezette deel van de beleggingswaarde moet wel vóór 1 januari 2016 zijn gebruikt voor aankoop van gegarandeerd pensioen. Is dit niet zo, dan ziet u dit pas terug op het volgende Uniform Pensioenoverzicht dat u van ons ontvangt. Wilt u uw actuele situatie weten? Log dan in op Mijn Delta Lloyd.

Waar kan ik meer informatie over mijn pensioen vinden?

Meer informatie over uw pensioen vindt u in de toelichting van het Uniform Pensioenoverzicht. Voor extra informatie verwijzen wij u naar uw startbrief. Hierin staat uw pensioenregeling uitgebreid beschreven. De startbrief hebt u ontvangen bij aanvang van deelname aan uw pensioenregeling of bij een wijziging in uw pensioenregeling. Meestal is dit bij indiensttreding bij uw huidige werkgever of als uw werkgever een nieuwe pensioenregeling heeft afgesloten.

Wat is de factor A?

De factor A staat voor uw pensioenaangroei in het jaar. U kunt met de factor A berekenen of u fiscaal ruimte hebt om een lijfrentepremie af te trekken van uw belastbare inkomen. U kunt hierbij gebruik maken van de Rekenhulp Lijfrentepremie van de Belastingdienst.

Hebt u geen lijfrenteverzekering of bancaire lijfrente en bent u ook niet van plan deze af te sluiten? Dan hoeft u niets te doen met de factor A-opgave.

Op het Uniform Pensioenoverzicht 2016 vindt u de ‘factor A’ over het jaar 2015.

Waarom is de factor A gewijzigd?

De wettelijke regels die aangeven hoe wij de factor A moeten bepalen zijn gewijzigd. Deze nieuwe regels leiden in de meeste gevallen tot een hogere factor A. Mogelijk kunt u hierdoor minder lijfrentepremie aftrekken van uw belastbare inkomen.

Ik mis een bepaald polisnummer op mijn Uniform Pensioenoverzicht. Hoe kan dat?

In uitzonderlijke gevallen is het niet mogelijk om een Uniform Pensioenoverzicht te maken. Dit heeft een administratieve of systeemtechnische reden. Naast het Uniform Pensioenoverzicht maken wij voor u in dat geval ook nog steeds een pensioenopgave en/of waardeoverzicht. De verzekerde bedragen van ontbrekende polisnummers vindt u op die opgave terug.

Hoe actueel zijn de gegevens op mijn Uniform Pensioenoverzicht?

De gegevens op uw Uniform Pensioenoverzicht zijn gebaseerd op uw pensioenaanspraken per 31 december 2015. Is er daarna iets gewijzigd aan uw pensioensregeling? Dan ziet u dit niet op uw Uniform Pensioenoverzicht. Deze wijzigingen geven wij wel vanaf juli iedere drie maanden door aan mijnpensioenoverzicht.nl.

Hoe kan ik een wijziging doorgeven?

U kunt een wijziging in uw persoonlijke situatie doorgeven aan uw werkgever. Bijvoorbeeld als u gaat trouwen, minder gaat werken of een kind krijgt. Uw werkgever neemt vervolgens contact op met Delta Lloyd. Bent u niet meer in dienst bij uw werkgever? Neem dan contact op met onze Client Service Desk. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur via telefoonnummer 020 - 594 81 00.

Over hoeveel pensioen u kunt verwachten

Ik heb een pensioenverzekering op basis van beleggingen. Hoeveel pensioen kan ik verwachten?

De hoogte van uw aan te kopen pensioen is onder andere afhankelijk van de hoogte van de rente. Hoeveel jaarlijks pensioen u kunt aankopen als u met pensioen gaat, hangt af van de rentestand op dat moment. Hoe hoger de rente, hoe hoger de pensioenuitkering. En hoe lager de rente, hoe lager de pensioenuitkering. Om u een realistischer beeld van uw verwachte pensioen te geven berekenen alle pensioenuitvoerders vanaf 2016 met de rente die op 31 december 2015 gold. Voor de bedragen op uw UPO zij wij daarom uitgegaan van een rente van 1,27% voor het levenslang ouderdomspensioen. Het berekende ouderdomspensioen is een voorbeeld. De pensioenuitkering die u ontvangt als u met pensioen gaat, is afhankelijk van de rekenrente op dat moment.

De rente is op dit moment zeer laag. Belegt u voor uw pensioen in lifecycles? Dan heeft een lage rente minder invloed op de hoogte van uw pensioenuitkering.

Lees ook de “Toelichting Uniform Pensioenoverzicht” in Mijn documenten binnen Mijn Delta Lloyd.

Bekijk ook onze uitlegvideo Renterisico en uw beleggingspensioen.

Heb ik voldoende pensioen?

Dat kunnen wij niet voor u beoordelen. Wilt u hier meer informatie over, neem dan contact op met een financieel adviseur. Uw financieel adviseur kan met uw Uniform Pensioenoverzicht zien of u voldoende pensioen opbouwt. Uw adviseur kan u een persoonlijk advies geven over wat u hier aan kunt doen. Er zijn verschillende mogelijkheden in de vorm van verzekeren of (bank)sparen om een eventueel pensioengat te dichten. Voor een adviseur in uw buurt kunt u terecht op www.deltalloyd.nl/adviseur.

Voor u een financieel adviseur benadert, kunt u ook zelf kijken hoe uw inkomen voor later er voor staat. Delta Lloyd heeft het Inkomenskompas ontwikkeld om u snel inzicht te geven in uw financiële situatie. Klik hier om naar het Inkomenskompas te gaan.

Houdt mijn pensioen zijn waarde?

Op uw Uniform Pensioenoverzicht ziet u hoeveel pensioen u opbouwt bij uw werkgever. Met een euro kunt u nu waarschijnlijk meer kopen dan over een aantal jaren. Een euro is dan minder waard. Dit heet inflatie. Wilt u meer informatie over hoe inflatie werkt en wat het gevolg is voor uw pensioen? Bekijk dan deze video.

Op uw Uniform Pensioenoverzicht ziet u onder ‘Houdt uw pensioen zijn waarde?’ of de opgebouwde pensioenen worden verhoogd. Een verhoging van het opgebouwde pensioen maakt de inflatie weer (gedeeltelijk) goed.

Over de ontvangst en verzending

Voor wie is het Uniform Pensioenoverzicht bedoeld?

Het Uniform Pensioenoverzicht is bedoeld voor werknemers die momenteel een pensioen opbouwen via hun werkgever of dit in het verleden gedaan hebben.

Wanneer wordt mijn Uniform Pensioenoverzicht gemaakt, zodat ik deze kan inzien?

U bent in dienst bij een werkgever
Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u een overzicht van de pensioenen die u opbouwt bij uw werkgever. U kunt het Uniform Pensioenoverzicht 2016 uiterlijk 1 augustus inzien op Mijn Delta Lloyd.

U bent niet meer in dienst bij een werkgever

 • Als u nog pensioen hebt dat u hebt opgebouwd bij een vorige werkgever, dan wordt voor u eens in de vijf jaar een Uniform Pensioenoverzicht voor gemaakt. Bent u uit dienst getreden in 2012 of later? Dan wordt het pensioenoverzicht voor het eerst in 2017 voor u gemaakt.
 • Als u een Persoonlijk Pensioen Plan hebt, dan maken wij voor u jaarlijks een Kosten- en waardeoverzicht in plaats van een pensioenoverzicht eens in de vijf jaar.
 • Hebt u een Kapitaal Pensioen Plan en gaat u over minder dan vijf jaar met pensioen? Dan maken wij voor u ook jaarlijks een pensioenoverzicht vanwege de jaarlijkse wijziging van de rekenrente. Op deze manier hebt u een beter beeld van de gevolgen van de rentewijzigingen op de hoogte van uw pensioen.
 • Bent u per 1 januari 2016 uit dienst gegaan bij uw werkgever? Dan maken wij voor u dit jaar nog een Uniform Pensioenoverzicht. Deze is wel gebaseerd op de situatie dat u nog niet uitdienst was.

U bent gepensioneerd
Ontvangt u al een pensioenuitkering? Dan maken wij geen Uniform Pensioenoverzicht voor u. U ontvangt dan jaarlijks het Jaarbericht pensioengerechtigden.

Hoe ontvang ik een Uniform Pensioenoverzicht?

Delta Lloyd verstuurt de pensioenoverzichten niet meer per post. U kunt het Uniform Pensioenoverzicht inzien en downloaden op Mijn Delta Lloyd. Hebt u geen toegang tot Mijn Delta Lloyd, neem dan contact met ons op.

Ik heb geen Uniform Pensioenoverzicht ontvangen en heb toch een pensioenverzekering bij Delta Lloyd. Hoe kan dat?

Dit kan een van de volgende redenen hebben:

 • Delta Lloyd stuurt het Uniform Pensioenoverzicht niet meer per post. Het Uniform Pensioenoverzicht vindt u op Mijn Delta Lloyd.
 • U bent uit dienst gegaan, of de uitvoering van uw pensioenregeling is over gegaan naar een ander pensioenfonds of verzekeraar. Uw opgebouwde pensioen is bij Delta Lloyd achtergebleven. U ontvangt dan eens in de vijf jaar een Uniform Pensioenoverzicht. Als u een Persoonlijk Pensioen Plan hebt, dan ontvangt u jaarlijks een Kosten- en waardeoverzicht.
 • U ontvangt al een pensioenuitkering. Wij maken dan geen Uniform Pensioenoverzicht, maar jaarlijks het Jaarbericht pensioengerechtigden.
 • Uw pensioenverzekering begint dit jaar met uitkeren of eindigt dit jaar.
 • U bent volledig arbeidsongeschikt en ontvangt daarom een arbeidsongeschiktheidspensioen. In dat geval maken wij voor u geen Uniform Pensioenoverzicht, maar het Jaarbericht pensioengerechtigden.
 • U bent na 1 januari van dit jaar in dienst gekomen. Wij maken voor u volgend jaar voor het eerst het Uniform Pensioenoverzicht dat hoort bij uw nieuwe dienstverband.
 • Uw pensioenverzekering wordt omgezet naar een ander product. In dat geval maken wij volgend jaar een Uniform Pensioenoverzicht.
 • Uw werkgever is failliet.
 • De uitvoeringsovereenkomst tussen uw werkgever en Delta Lloyd is beëindigd.
 • Het beheer van uw pensioenregeling is door een pensioenfonds uitbesteed aan Delta Lloyd. Dit pensioenfonds heeft ervoor gekozen om zelf het Uniform Pensioenoverzicht aan u te verstrekken en heeft dat nog niet gedaan.

Blijf ik jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht ontvangen als ik uit dienst ga?

Als u uit dienst gaat, maken wij voor u een overzicht van het pensioen dat u tot dat moment hebt opgebouwd. Daarna maken wij voor u eens in de vijf jaar een overzicht van de premievrije rechten, tenzij u de pensioenregeling meeneemt naar uw nieuwe werkgever ('waardeoverdracht'). Dan eindigt uw pensioenverzekering bij Delta Lloyd en ontvangt u geen Uniform Pensioenoverzicht meer van ons.

Als u een Persoonlijk Pensioen Plan hebt en gaat u uit dienst? Dan maken wij jaarlijks een Kosten- en waardeoverzicht voor u in plaats van een Uniform Pensioenoverzicht eens per vijf jaar. Hebt u een Kapitaal Pensioen Plan en gaat u binnen vijf jaar met pensioen? Dan maken wij wel jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht vanwege de wijziging van de voorbeeldrente en het te verwachten pensioen.

Het Uniform Pensioenoverzicht geeft uw pensioensituatie weer per 31 december van vorig jaar. Als u tussen 1 januari en het ontvangen van uw Uniform Pensioenoverzicht bij uw werkgever uit dienst bent gegaan, dan ontvangt u nog een Uniform Pensioenoverzicht met gegevens alsof u nog niet uit dienst bent gegaan. Het overzicht dat u na uitdiensttreding hebt ontvangen, is dan actueler.

Wij verversen de pensioenaanspraken in mijnpensioenoverzicht om de drie maanden. Wilt u inzicht in uw pensioensituatie? U kunt met uw DigiD inloggen op deze website.

Ik ben het UPO kwijt, kan ik een nieuw exemplaar krijgen?

Ja, dat kan. U kunt uw UPO downloaden op Mijn Delta Lloyd. Hebt u problemen om op Mijn Delta Lloyd in te loggen of hebt u aangegeven uw UPO per post te willen blijven ontvangen? Neem dan contact op met onze Client Service Desk. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur via telefoonnummer 020 - 594 81 00.

Meer vragen en antwoorden over uw pensioen

Mijn pensioen is zo weinig waard. Kan ik mijn pensioen afkopen?

Onder bepaalde voorwaarden mag u de waarde van uw pensioen in een keer laten uitkeren:

 • De hoogte van uw jaarlijkse pensioenuitkering mag per 1 januari 2016 niet hoger zijn dan € 465,94 per jaar.
 • Uw pensioenverzekering moet minimaal twee jaar premievrij zijn. Dat wil zeggen dat u al ten minste twee jaar niet meer meedoet aan deze pensioenregeling.

Let op! Afkoop van pensioen is niet altijd gunstig. Gevolg van afkoop is dat u later dit niet als aanvulling op uw inkomen krijgt. Mogelijk kunt u de waarde van uw pensioen overdragen naar een andere pensioenregeling. Lees meer over waardeoverdracht van uw pensioen.

Kan ik de waarde van mijn pensioen bij mijn vorige werkgever overdragen?

Ja, dat kan, maar u moet dan wel binnen zes maanden na indiensttreding bij uw nieuwe werkgever een offerte voor waardeoverdracht aanvragen. Het is daarbij belangrijk om uit te zoeken of het gunstiger is om uw pensioen over te dragen. Bekijk de uitlegvideo over waardeoverdracht voor meer informatie. Wilt u echt een persoonlijk advies? Dan kunt u het beste een afspraak maken met uw financieel adviseur.

Ik ben zelfstandig ondernemer geworden, kan ik mijn pensioen opnemen of in mijn bedrijf storten?

Nee, u kunt uw opgebouwde pensioen niet in uw eigen bedrijf storten. De opgebouwde waarde kunt u alleen opnemen als uw pensioen voldoet aan bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden leest u in het antwoord bij de eerdere vraag ‘Mijn pensioen is zo weinig waard. Kan ik mijn pensioen afkopen?’.

Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Sommige gebeurtenissen in uw leven hebben invloed op uw pensioen. Bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of overlijden. Wat de invloed daarvan is, ziet u terug op het Uniform Pensioenoverzicht. Maar ook trouwen, samenwonen, scheiden en het veranderen van baan hebben gevolgen voor uw pensioen of het nabestaandenpensioen. Daarover leest u meer in uw startbrief. Op onze website vindt u hier meer informatie over.

Om te weten waar u later uitkomt, bepaalt u eerst waar u nu bent. Met het Inkomenskompas van Delta Lloyd weet u binnen drie stappen waar u nu staat en wat u kunt doen om op koers te blijven met uw inkomen voor later.

Hebt u vragen? Neem dan contact op met uw werkgever of met onze Client Service Desk.  Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur via telefoonnummer 020 - 594 81 00.

Kan ik mijn pensioenregeling wijzigen?

Uw pensioenregeling is een onderdeel van de arbeidsvoorwaarden die uw werkgever u aanbiedt. Over het algemeen kunt u die niet veranderen. Maar soms kunt u wel op een aantal onderdelen in de pensioenregeling individuele keuzes maken. Deze mogelijkheden vindt u terug in de startbrief. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met uw werkgever.

Mijn vraag staat er niet tussen. Wat nu?

Hebt u geen antwoord gevonden op uw vraag? Neem dan gerust contact op met onze Client Service Desk. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur via telefoonnummer 020 - 594 81 00. Of stel uw pensioenvraag via www.facebook.com/deltalloyd of www.twitter.com/deltalloyd.