Wat is er voor u geregeld?

Met het Persoonlijk Pensioen Plan is een aantal dingen standaard voor u geregeld. Afhankelijk van de keuzes van uw werkgever is nog een aantal zaken extra voor u geregeld. Wat er voor u is geregeld, ziet u op Pensioen Services Online en laag 1 van Pensioen 1-2-3. Laag 1 kunt u terugvinden in Mijn Delta Lloyd.

Bekijk de video 'Wat is er voor u geregeld?'

Delta Lloyd maakt gebruik van cookies

Om toegang te krijgen tot deze omgeving dient u akkoord te gaan met het plaatsen van cookies.

In ons privacy statement leest u waarom wij cookies gebruiken. Cookies helpen Delta Lloyd om de website te verbeteren en het gebruiksgemak te verhogen.

Als u op akkoord klikt, geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies. Hierna kunt u gebruik maken van alle onderdelen van deze website.


Ouderdomspensioen voor uzelf

Ouderdomspensioen is het pensioen dat u ontvangt vanaf het moment dat u met pensioen gaat totdat u overlijdt. Hoeveel ouderdomspensioen u straks via Delta Lloyd krijgt, ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) of via de pensioenplanner in Pensioen Services Online.

Partnerpensioen voor uw eventuele partner

Naast het ouderdomspensioen voor uzelf is er onder voorwaarden ook pensioen voor uw partner geregeld. Partnerpensioen is een uitkering voor uw partner, als u overlijdt. Uw partner krijgt deze uitkering vanaf uw overlijden, totdat uw partner zelf overlijdt. Tijdens uw dienstverband bent u verzekerd voor een partnerpensioen. Overlijdt u tijdens uw dienstverband? Dan krijgt uw partner een levenslange uitkering. Maar gaat u uit dienst of met pensioen? Dan vervalt de verzekering, omdat er geen premie meer wordt betaald.

Wezenpensioen

Wezenpensioen is een uitkering voor uw kinderen als u overlijdt. Dit inkomen stopt als uw kind de leeftijdsgrens van 18 jaar bereikt. Als uw kind invalide is of nog studeert, gelden er andere regels. Bekijk laag 1 van Pensioen 1-2-3 voor meer informatie.

Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Wordt u langdurig ziek en kunt u hierdoor minder of zelfs niet meer werken, dan betaalt Delta Lloyd, onder voorwaarden, de premie in plaats van uw werkgever. Zo blijft u ook als u (voor een deel) arbeidsongeschikt bent, deelnemen aan het Persoonlijk Pensioen Plan.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

Uw werkgever kan er voor kiezen een arbeidsongeschiktheidspensioen voor u te regelen. U ontvangt dan naast de uitkering van het UWV eventueel ook een uitkering van Delta Lloyd. Dit noemen we het arbeidsongeschiktheidspensioen. In laag 1 van Pensioen 1-2-3 leest u of uw werkgever een arbeidsongeschiktheidspensioen voor u heeft geregeld, of dat u zelf mag kiezen of u een arbeidsongeschiktheidspensioen wilt verzekeren.

Anw-hiaatpensioen

Anw via de overheid

Anw staat voor de Algemene nabestaandenwet. De Anw is een basisuitkering van de overheid. Deze uitkering ontvangt uw partner als u komt te overlijden. De Anw-uitkering loopt tot uw partner de AOW-leeftijd bereikt.
De kans is groot dat uw partner niet in aanmerking komt voor deze Anw-uitkering van de overheid. De overheid stelt namelijk een aantal voorwaarden, waar veel mensen niet aan voldoen.

Wie heeft er recht op een Anw-uitkering ?

  • als u geboren bent voor 1 januari 1950;
  • als u geboren bent na 1 januari 1950 en een kind jonger dan achttien jaar verzorgt;
  • als u voor tenminste 45 procent arbeidsongeschikt bent.
Ook moet uw partner op de dag van uw overlijden in Nederland wonen of werken.

Anw-hiaatpensioen bij Delta Lloyd

De Anw-uitkering staat los van het nabestaandenpensioen waar u recht op hebt via uw werkgever.  Zo kan uw werkgever er voor kiezen een Anw-hiaatpensioen voor uw partner te regelen. Want als uw partner wel aan de voorwaarden van de Anw-uitkering voldoet, kan deze een stuk lager uitvallen. Met het Anw-hiaatpensioen kunt u het gemis aan inkomen van de Anw-uitkering opvangen.

Bent u verzekerd voor het Anw-hiaatpensioen? Dan krijgt uw partner als u overlijdt tijdens uw dienstverband jaarlijks een vast bedrag. Uw partner krijgt het Anw-hiaatpensioen altijd, ongeacht salaris of de hoogte van het partnerpensioen. Het Anw-hiaatpensioen stopt als uw partner de AOW-leeftijd bereikt of uiterlijk in de maand waarin hij/zij 67 jaar wordt.

In uw pensioenregeling kan het Anw-hiaatpensioen als verplichte of vrijwillige dekking zijn opgenomen.

  • Bij een verplichte regeling bent u standaard verzekerd voor het Anw-hiaatpensioen.
  • Bij een vrijwillige regeling verzekeren wij standaard het Anw-hiaatpensioen voor werknemers met een partner. Bij een vrijwillige dekking betaalt u zelf de premie voor het Anw-hiaatpensioen.

In laag 1 van Pensioen 1-2-3 leest u of uw werkgever een Anw-hiaatpensioen voor u heeft geregeld. Of dat u zelf mag kiezen of een Anw-hiaatpensioen wilt verzekeren.
U kunt eventueel van uw Anw-hiaatverzekering afzien. Hiervoor tekenen u en uw partner een brief dat jullie ervan afzien. Ook kunt u dit via uw werkgever aan ons doorgeven.