Uw Garant Pensioen Plan bij Delta Lloyd

Uw werkgever heeft voor uw pensioen gekozen voor het Garant Pensioen Plan van Delta Lloyd. Wat is het Garant Pensioen Plan, welke keuzes en mogelijkheden hebt u? En wat is er voor u geregeld?

Wat is het Garant Pensioen Plan?

Het Garant Pensioen Plan is een pensioenregeling waarbij u elk jaar een deel van uw uiteindelijke pensioenuitkering opbouwt. Het Garant Pensioen Plan is een uitkeringsovereenkomst. Dat betekent dat de hoogte van de pensioenuitkering vaststaat.

Meer over uw Garant Pensioen Plan

Wat is er voor u geregeld?

Standaard is er binnen het Garant Pensioen Plan het volgende voor u geregeld:

1. Ouderdomspensioen voor uzelf
2. Partnerpensioen voor uw eventuele partner
3. Wezenpensioen
4. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Afhankelijk van de keuzes die uw werkgever maakt, is ook het volgende binnen Garant Pensioen Plan voor u geregeld:

5. Arbeidsongeschiktheidspensioen
6. Anw-hiaatpensioen

Lees verder wat er voor u geregeld is

Risico's en uw pensioen

Een heleboel zaken kunnen de hoogte van uw pensioen beïnvloeden. Het kan zijn dat door veranderingen in uw privé- of werksituatie de hoogte van uw pensioen verandert. Maar er zijn ook ontwikkelingen waar u zelf geen invloed op hebt.

Welke risico's hebben invloed op uw pensioen?

Wanneer moet u in actie komen?

Het is verstandig om stil te staan bij uw pensioen. Een wijziging in uw situatie kan namelijk gevolgen hebben voor de hoogte van uw pensioen. Veranderingen in uw werksituatie geeft uw werkgever aan Delta Lloyd door. Veranderingen in uw privésituatie moet u in sommige gevallen zelf doorgeven aan uw werkgever. Uw werkgever geeft deze wijziging vervolgens aan Delta Lloyd door.

Momenten waarop u zelf in actie moet komen

Pensioen ABC

Veel mensen vinden hun pensioen best ingewikkeld. Dit komt vooral door de moeilijke woorden en begrippen. Delta Lloyd begrijpt dat en heeft daarom de belangrijkste begrippen voor u op een rij gezet.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Vind hier het antwoord op veelgestelde pensioenvragen.