Wat is er voor u geregeld?

Met het Balans Pensioen Plan is een aantal dingen standaard voor u geregeld. Wat er aan extra zaken voor u geregeld is, hangt af van de keuzes van uw werkgever. Wat er voor u is geregeld, ziet u op uw Pensioenstartbrief. De Pensioenstartbrief hebt u van ons ontvangen toen u met de pensioenregeling begon.

Ouderdomspensioen voor uzelf

Ouderdomspensioen is het pensioen dat u ontvangt vanaf het moment dat u met pensioen gaat totdat u overlijdt. Hoeveel ouderdomspensioen u straks via Delta Lloyd krijgt, ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Partnerpensioen voor uw eventuele partner

Naast het ouderdomspensioen voor uzelf, is er onder voorwaarden ook pensioen voor uw partner geregeld. Partnerpensioen is een uitkering voor uw partner, als u overlijdt. Uw partner krijgt deze uitkering vanaf uw overlijden, totdat uw partner zelf overlijdt. Hoeveel partnerpensioen uw partner krijgt, ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

Wezenpensioen

Wezenpensioen is een uitkering voor uw kinderen als u overlijdt. Dit inkomen stopt als uw kind de leeftijdsgrens van 18 jaar bereikt. Als uw kind invalide is of nog studeert, gelden er andere regels. Bekijk uw Pensioenstartbrief voor meer informatie.

Premievrijstelling bij arbeisdongeschiktheid

Wordt u langdurig ziek en daarna arbeidsongeschikt? En kunt u hierdoor minder of zelfs niet meer werken? Dan betaalt Delta Lloyd, onder voorwaarden, de premie voor uw pensioen in plaats van uw werkgever. Zo blijft u ook als u (voor een deel) arbeidsongeschikt bent, deelnemen aan het Balans Pensioen Plan.

Arbeidsongeschiktheidpensioen

Als u arbeidsongeschikt wordt, kunt u een WIA uitkering van de overheid ontvangen. De WIA uitkering van de overheid houdt alleen rekening met een salaris tot maximaal ongeveer € 51.500,-. Verdient u meer? En wordt u arbeidsongeschikt? Dan loopt u het risico dat uw inkomen verder terugvalt. Uw werkgever kan er voor kiezen een arbeidsongeschiktheidspensioen voor u te regelen. U ontvangt dan naast de WIA uitkering van UWV eventueel ook een uitkering van Delta Lloyd. Dit noemen we het arbeidsongeschiktheidspensioen. In uw Pensioenstartbrief leest u of uw werkgever een arbeidsongeschiktheidspensioen voor u heeft geregeld.

Anw-hiaat pensioen

Anw via de overheid

Anw staat voor de Algemene nabestaandenwet. De Anw is een basisuitkering van de overheid. Deze uitkering ontvangt uw partner als u komt te overlijden. De Anw-uitkering loopt tot uw partner de AOW-leeftijd bereikt.
De kans is groot dat uw partner niet in aanmerking komt voor deze Anw-uitkering van de overheid. De overheid stelt namelijk een aantal voorwaarden, waar veel mensen niet aan voldoen.

Wie heeft er recht op een Anw-uitkering?

  • als u geboren bent voor 1 januari 1950;
  • als u geboren bent na 1 januari 1950 en een kind jonger dan achttien jaar verzorgt;
  • als u voor tenminste 45 procent arbeidsongeschikt bent.

Ook moet uw partner op de dag van uw overlijden in Nederland wonen of werken.

Anw via uw werkgever

Uw werkgever kan er voor kiezen een Anw-hiaatpensioen voor uw partner te regelen. Dit pensioen staat los van de Anw uitkering van de overheid. Als u verzekerd bent via uw werkgever komt uw partner altijd in aanmerking voor deze uitkering. Met het Anw-hiaatpensioen via de werkgever wordt zo het gemis aan inkomen van de Anw-uitkering opvangen.

Bent u verzekerd voor het Anw-hiaatpensioen? Dan krijgt uw partner als u overlijdt tijdens uw dienstverband jaarlijks een vast bedrag. Uw partner krijgt het Anw-hiaatpensioen altijd, ongeacht salaris of de hoogte van het partnerpensioen. Het Anw-hiaatpensioen stopt als uw partner de AOW-leeftijd bereikt of uiterlijk in de maand waarin uw partner 67 jaar wordt.

In uw Pensioenstartbrief leest u of uw werkgever een Anw-hiaatpensioen voor u heeft geregeld, of dat u zelf mag kiezen of een Anw-hiaatpensioen wilt verzekeren.

  • Als uw werkgever een Anw-hiaatpensioen heeft geregeld, bent u standaard hiervoor verzekerd. U hoeft niets aan ons door te geven hiervoor.
  • Let op: Als u zelf mag kiezen voor een Anw-hiaatpensioen bent u niet standaard verzekerd. U moet zelf aan uw werkgever doorgeven dat u aan deze verzekering wilt deelnemen. Bij een vrijwillige dekking betaalt u zelf de premie voor het Anw-hiaatpensioen.