Wat is het Balans Pensioen Plan?

U hebt een Balans Pensioen Plan bij Delta Lloyd. Dit is een premieovereenkomst, ook wel beschikbare premieregeling genoemd. Van de premie die wordt ingelegd, koopt u elk jaar een gegarandeerde pensioenuitkering aan. Dat betekent dat het bedrag wat u later aan pensioen ontvangt vaststaat. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van de betaalde premies.

De hoogte van uw pensioen

Elk jaar stort uw werkgever een premie voor uw pensioen. Uw werkgever bepaalt of hij de volledige premie betaalt of dat u zelf ook een deel moet meebetalen. U kunt op uw loonstrook zien of en hoeveel pensioenpremie u betaalt. Met de ingelegde premie koopt u een gegarandeerde pensioenuitkering aan.

De hoogte van uw pensioen vindt u in uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO), dat u ieder jaar rond september ontvangt. U ziet hoeveel pensioen u tot nu toe hebt opgebouwd en het pensioen dat u naar verwachting op uw pensioenleeftijd kunt bereiken.

Op uw UPO ziet u nominale bedragen staan. Dit betekent dat als u later met pensioen gaat, u niet zoveel kunt kopen van uw pensioen als u nu misschien verwacht. Dit komt omdat de prijzen dan gestegen zijn (inflatie).