Uw Balans Pensioen Plan bij Delta Lloyd

Uw werkgever heeft voor uw pensioen gekozen voor het Balans Pensioen Plan van Delta Lloyd. Wat is het Balans Pensioen Plan, welke keuzes en mogelijkheden hebt u? En wat is er voor u geregeld?

Wat is het Balans Pensioen Plan?

Het Balans Pensioen Plan is een pensioenregeling waarbij uw werkgever elk jaar een premie inlegt. Deze premie gebruikt u vervolgens om een gegarandeerde pensioenuitkering aan te kopen. Dat betekent dat het bedrag wat u later aan pensioen ontvangt vaststaat. Hoe hoog dit bedrag is, hangt af van de betaalde premies. Let op: u koopt een nominaal pensioen in. Als uw pensioen niet wordt verhoogd, verliest uw pensioen aan koopkracht. Kijk in uw Pensioenstartbrief of wij uw pensioen aanpassen aan inflatie.

Meer over uw Balans Pensioen Plan

Wat is er voor u geregeld?

Standaard is er binnen het Balans Pensioen Plan het volgende voor u geregeld:

1. Ouderdomspensioen voor uzelf
2. Partnerpensioen voor uw eventuele partner
3. Wezenpensioen
4. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid

Afhankelijk van de keuzes die uw werkgever maakt, is ook het volgende binnen Balans Pensioen Plan voor u geregeld:

5. Arbeidsongeschiktheidspensioen
6. Anw-hiaatpensioen

Lees verder wat er voor u geregeld is

Risico's en uw pensioen

Een heleboel zaken kunnen de hoogte van uw pensioen beïnvloeden. Het kan zijn dat door veranderingen in uw privé- of werksituatie de hoogte van uw pensioen verandert. Maar er zijn ook ontwikkelingen waar u zelf geen invloed op hebt.

Welke risico's hebben invloed op uw pensioen?

Wanneer moet u in actie komen?

Het is verstandig om stil te staan bij uw pensioen. Een wijziging in uw situatie kan namelijk gevolgen hebben voor de hoogte van uw pensioen. Veranderingen in uw werksituatie geeft uw werkgever aan Delta Lloyd door. Veranderingen in uw privésituatie moet u in sommige gevallen zelf doorgeven aan uw werkgever. Uw werkgever geeft deze wijziging vervolgens aan Delta Lloyd door.

Momenten waarop u zelf in actie moet komen

Pensioen ABC

Veel mensen vinden hun pensioen best ingewikkeld. Dit komt vooral door de moeilijke woorden en begrippen. Delta Lloyd begrijpt dat en heeft daarom de belangrijkste begrippen voor u op een rij gezet.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Vind hier het antwoord op veelgestelde pensioenvragen.