Wat te doen als...?

Verandert uw privésituatie? Dan kan dit gevolgen hebben voor het pensioen dat u maandelijks ontvangt. Lees hier wat de eventuele gevolgen zijn van belangrijke momenten in uw leven voor het pensioen dat u maandelijks ontvangt.

U gaat samenwonen

Gaat u samenwonen nadat u met pensioen bent gegaan? Dan heeft dat geen gevolgen voor uw pensioen bij Delta Lloyd. Uw partner heeft geen recht op uw eventuele partnerpensioen.

Let op! Als u gaat samenwonen, krijgt u wel een lager AOW. De AOW voor alleenstaanden is namelijk hoger, dan de AOW-uitkering voor mensen die samenwonen. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank voor de precieze bedragen en regels.

U gaat trouwen

Gaat u trouwen nadat u met pensioen bent gegaan? Dan heeft dat geen gevolgen voor uw pensioen. Uw partner heeft geen recht op het partnerpensioen.

Let op! Als u gaat trouwen, krijgt u misschien een lagere AOW-uitkering. De AOW-uitkering voor alleenstaanden is namelijk hoger, dan de AOW-uitkering voor mensen die getrouwd zijn. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank voor de precieze bedragen en regels.

Uw relatie is gestopt

Had u een relatie voordat u met pensioen ging en stopt deze relatie nadat u met pensioen bent gegaan? Dan heeft dit grote gevolgen voor uw pensioensituatie. Er zijn 2 mogelijkheden:

  1. Woonde u samen? Dan heeft uw ex-partner recht op het opgebouwde partnerpensioen tot aan het einde van de relatie. We noemen dit ‘bijzonder partnerpensioen’.
  2. Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw ex-partner recht op het opgebouwde partnerpensioen tot aan het einde van de relatie. We noemen dit ‘bijzonder partnerpensioen’. Daarnaast heeft uw ex-partner recht op de helft van het tijdens de relatie opgebouwde ouderdomspensioen. U kunt andere afspraken maken over de verdeling van het pensioen met uw ex-partner. Dit legt u vast in het echtscheidingsconvenant.

Bijzonder partnerpensioen
Het partnerpensioen dat tijdens de relatie is opgebouwd, gaat naar uw ex-partner. We noemen dit ‘bijzonder partnerpensioen’. Had u een samenlevingscontract? Delta Lloyd informeert u en uw ex-partner over de hoogte van het eventuele bijzonder partnerpensioen.

Verdeling ouderdomspensioen
Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw ex-partner naast het bijzonder partnerpensioen ook recht op de helft van het tijdens de relatie opgebouwde ouderdomspensioen. U kunt andere afspraken maken over de verdeling van het ouderdomspensioen. Stelt u Delta Lloyd binnen 2 jaar na uw scheiding op de hoogte van de gemaakte afspraken? Dan moet Delta Lloyd schriftelijk aan u laten weten dat zij akkoord is en regelt zij vervolgens de betaling aan uw ex-partner. Informeert u Delta Lloyd niet? Dan moet u samen met uw ex-partner de verdeling regelen.

Scheiding doorgeven aan Delta Lloyd
Via het formulier ‘Mededeling scheiding in verband met verdeling ouderdomspensioen [PDF] ’ geeft u aan Delta Lloyd door dat u bent gescheiden. En hoe u het ouderdomspensioen wilt verdelen. U hebt namelijk een aantal keuzemogelijkheden.

Let op! Hebt u nadat u met pensioen bent gegaan een relatie gekregen? Dan heeft het geen invloed op uw pensioen wanneer uw relatie stopt.

U gaat verhuizen

U moet uw verhuizing doorgeven aan Delta Lloyd en de Sociale Verzekeringsbank. U geeft uw adreswijziging aan Delta Lloyd eenvoudig door via het adreswijzigingsformulier. Een verhuizing naar het buitenland kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw AOW-uitkering van de overheid. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank voor meer informatie over AOW ontvangen in het buitenland.

Overlijden

Als u komt te overlijden, is er een aantal zaken voor uw nabestaanden geregeld.

  1. Nabestaandenuitkering via de overheid
    Onder voorwaarden heeft uw partner recht op een nabestaandenuitkering (Anw-uitkering) van de overheid. Kijk of uw partner in aanmerking komt voor de Anw-uitkering op de website van de Sociale Verzekeringsbank.
  2. Partnerpensioen via Delta Lloyd
    Misschien heeft uw partner recht op het partnerpensioen van Delta Lloyd. De voorwaarden en hoogte van het partnerpensioen hangen af van uw pensioenregeling en hoeveel pensioen u krijgt. Op de uitkeringsspecificatie staat de hoogte van het partnerpensioen.

U woont in Nederland
Als u in Nederland woont en overlijdt, krijgt Delta Lloyd automatisch bericht van uw overlijden. Delta Lloyd stuurt dan een formulier naar uw partner. Uw partner moet dit formulier controleren, eventueel aanvullen en terugsturen naar Delta Lloyd.

U woont in het buitenland
Woont u in het buitenland en komt u te overlijden? Dan weet Delta Lloyd niet dat u bent overleden. Daarom moet uw partner een kopie van de overlijdensakte opsturen naar Delta Lloyd. Vervolgens stuurt Delta Lloyd een formulier naar uw partner. Uw partner moet dit formulier controleren, eventueel aanvullen en terugsturen naar Delta Lloyd.

Uw rekeningnummer wijzigt

U ontvangt van ons een uitkering. Als u deze uitkering op een ander rekeningnummer wilt ontvangen, dan kunt u daarvoor het formulier op deze pagina invullen. Denkt u bij het formulier ook aan de extra benodigde documenten.

Pensioen ABC

Veel mensen vinden hun pensioen best ingewikkeld. Dit komt vooral door de moeilijke woorden en begrippen. Delta Lloyd begrijpt dat en heeft daarom de belangrijkste begrippen voor u op een rij gezet.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Vind hier het antwoord op veelgestelde pensioenvragen.