Pensioenknip

U gaat binnenkort met pensioen. U hebt bij Delta Lloyd een pensioenkapitaal opgebouwd waarmee een pensioen aangekocht moet worden. De wetgever heeft het vanaf 8 juli 2015 mogelijk gemaakt het pensioen in twee delen aan te kopen. De pensioenknip is een tijdelijke mogelijkheid voor pensioengerechtigden die na 8 juli 2015 en vóór 1 juli 2017 met pensioen gaan.

Waarom de Pensioenknip?

Als op de pensioendatum een pensioenkapitaal beschikbaar komt moet hiermee een levenslange uitkering voor ouderdomspensioen en eventueel partnerpensioen worden aangekocht. De uitkeringen worden aangekocht tegen de op dat moment geldende rente en tarieven. De rente is momenteel historisch laag, waardoor het aankopen van een pensioenuitkering duur is. Er is meer pensioenkapitaal nodig om een pensioenuitkering aan te kopen. Om die reden heeft de wetgever het vanaf 8 juli mogelijk gemaakt om pensioen in twee delen aan te kopen. Dit wordt de Pensioenknip genoemd.

Wat is de Pensioenknip?

Bij de Pensioenknip wordt het vrijkomende pensioenkapitaal gesplitst in twee delen:

 • U koopt op uw pensioendatum een tijdelijke pensioenuitkering aan van maximaal twee jaar. Daarvoor gebruikt een deel van het pensioenkapitaal.
 • De hoogte van de tijdelijke pensioenuitkering is gelijk aan de hoogte van de levenslange pensioenuitkering als u die nu aankoopt en dus geen gebruik maakt van de Pensioenknip.
 • Het resterende pensioenkapitaal blijft in uw verzekering.
 • U koopt na maximaal twee jaar alsnog een levenslange pensioenuitkering aan met het resterende pensioenkapitaal. U koopt uw levenslange pensioenuitkering aan tegen de rente en tarieven die dan gelden.

Let op de nieuwe wetgeving!   
De wetgever is bezig met nieuwe wetgeving over variabele pensioenuitkeringen. Indien die wordt gerealiseerd, kunt u als u kiest voor de Pensioenknip in de uitkeringsfase van de levenslange pensioenuitkering ook kiezen voor een variabele pensioenuitkering. De hoogte is dan afhankelijk van de behaalde beleggingsrendementen (en mogelijk ook van de ontwikkeling van de gemiddelde levensverwachting).

Duur van de tijdelijke uitkering?
De duur van de tijdelijke uitkering is maximaal twee jaar. Na twee jaar moet u een levenslang pensioen aankopen met het dan nog resterende pensioenkapitaal. U koopt het levenslange pensioen aan tegen de dan geldende rente en tarieven.

Kunt u de levenslange uitkering bij een andere pensioenuitvoerder aankopen?
U hebt het recht om met het bij ons opgebouwde pensioenkapitaal bij een andere pensioenuitvoerder een pensioenuitkering aan te kopen. Maakt u gebruik van de Pensioenknip en koopt u een tijdelijke pensioenuitkering bij ons aan? Ook dan hebt u het recht om de levenslange pensioenuitkering bij een andere pensioenuitvoerder aan te kopen.


Wat zijn de voor- en de nadelen van de Pensioenknip?

Wat zijn de mogelijke voordelen?

 • Momenteel is de rente historisch laag. Als de rente over maximaal twee jaar voldoende is gestegen, kunt u meer pensioen krijgen.
 • U kunt gedurende de periode van de tijdelijke pensioenuitkering zelf bepalen wanneer uw levenslange pensioenuitkering ingaat.
 • Toekomstige wetgeving biedt u mogelijk meer variatie in de hoogte van uw pensioenuitkering. 

Zijn er risico’s?

 • U hebt geen zekerheid over de hoogte van uw levenslange pensioen.
 • U maakt meer kosten door de aankoop van zowel een tijdelijke als een levenslange pensioenuitkering.
 • De rente voor een tijdelijke pensioenuitkering is altijd lager dan voor een levenslange pensioenuitkering. Voor de tijdelijke uitkering gebruikt u een deel van het pensioenkapitaal. Door de lagere rente wordt een relatief groter deel van het pensioenkapitaal gebruikt voor de tijdelijke pensioenuitkering.
 • Als de rente daalt, gelijk blijft of onvoldoende stijgt, is uw pensioen lager dan zonder Pensioenknip.
 • Als de gemiddelde levensverwachting stijgt, is uw pensioen mogelijk lager dan zonder Pensioenknip.
 • Als uw pensioenkapitaal wordt belegd bestaat het risico dat het resterende pensioenkapitaal minder waard wordt, waardoor er minder pensioen aangekocht kan worden dan zonder Pensioenknip.

Cijfermatig voorbeeld

Om u een idee te geven hoe de Pensioenknip werkt, hebben we hieronder een cijfervoorbeeld opgenomen. Dit voorbeeld geldt voor een deelnemer die zelf belegt. Dit voorbeeld geldt niet indien in lifecycles wordt belegd. Aan dit voorbeeld kunt u geen rechten ontlenen.

Gegevens
De heer Fictief gaat op 67-jarige leeftijd met pensioen. Hij is alleenstaand, dus koopt hij alleen ouderdomspensioen aan. De waarde van het pensioenkapitaal op pensioendatum bedraagt € 75.000,-. Als hij een levenslang ouderdomspensioen aankoopt levert dat € 3.899,- bruto pensioen per jaar op. 

Tijdelijke pensioenuitkering
Bij de pensioenknip wordt eerst een tijdelijk pensioen van € 3.899,- bruto per jaar gedurende 2 jaar aangekocht. Het benodigde pensioenkapitaal voor deze tijdelijke uitkering is dan € 8.453,-. 

Let op de rekenrente!
De rekenrente voor een tijdelijke uitkering is lager dan voor een levenslange uitkering.
Het pensioenkapitaal dat resteert bedraagt € 75.000,- -/- € 8.453,- = € 66.547,-.
Stel na 2 jaar komt door een behaald rendement van 0,3% een kapitaal van € 66.947,- tot uitkering.

Let op het beleggingsrisico!
Door het beleggingsrisico kan het pensioenkapitaal ook lager worden!

Levenslange pensioenuitkering
Als de rekenrente niet wijzigt ten opzichte van de oorspronkelijke pensioendatum bedraagt het levenslang ouderdomspensioen dan € 3.745,- bruto per jaar. 
Als gevolg van een eventuele wijziging van de rekenrente kan het bedrag hoger of lager worden. 

Om na 2 jaar hetzelfde levenslange ouderdomspensioen van € 3.899,- bruto per jaar aan te kunnen kopen als zonder de pensioenknip, moet de rekenrente op dat moment ten minste 0,39% gestegen zijn.

Indien de rekenrente 0,5% stijgt, bedraagt het levenslang ouderdomspensioen € 3.944,- bruto per jaar.
Indien de rekenrente 0,5% daalt, bedraagt het levenslang ouderdomspensioen dan € 3.551,- bruto per jaar.

Wat betekent de Pensioenknip als u belegt in een lifecycle?

Mogelijk is uw pensioenkapitaal belegd in een lifecycle. Op bijvoorbeeld uw jaarlijkse Kosten- en Waardeoverzicht kunt u zien of dit zo is. In de lifecycle zorgen we ervoor dat uw te verwachten pensioenuitkering minder afhankelijk is van renteschommelingen. Bij een dalende rente stijgt het pensioenkapitaal. En omgekeerd. Hierdoor heeft een rentedaling of -stijging minder invloed op de hoogte van uw uiteindelijke pensioenuitkering.

De Pensioenknip levert voor u altijd een lagere pensioenuitkering op
Uw pensioenkapitaal is belegd in een lifecycle. De Pensioenknip levert voor u altijd een lagere pensioenuitkering op. Dit komt omdat:      

 • U meer kosten maakt door de aankoop van zowel een tijdelijke als een levenslange pensioenuitkering.     
 • De rente voor een tijdelijke pensioenuitkering is altijd lager dan voor een levenslange pensioenuitkering. Voor de tijdelijke uitkering gebruikt u een deel van het pensioenkapitaal. Door de lagere rente wordt een relatief groter deel van het pensioenkapitaal gebruikt voor de tijdelijke pensioenuitkering. 
 • Een stijging van de rente geen hogere pensioenuitkering oplevert. Bij de Pensioenknip mag het pensioenkapitaal tijdens de periode van de tijdelijke pensioenuitkering niet risicovoller worden belegd. Omdat u in een lifecycle belegt moet u hier ook in de uitstelperiode in blijven beleggen. Als de rente stijgt, daalt uw pensioenkapitaal. U profiteert niet van een rentestijging. 
 • Als de gemiddelde levensverwachting stijgt, is uw pensioen mogelijk lager dan zonder Pensioenknip.

Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw pensioen te knippen dan brengen wij altijd eerst een offerte uit.