Pensioen in Nederland

U ontvangt nu pensioen. Uw pensioen is uw inkomen. Uw pensioen kan uit 3 delen bestaan:
1. Allereerst krijgt u een AOW-uitkering van de overheid.
2. Daarnaast ontvangt u van Delta Lloyd iedere maand pensioen dat u vroeger via uw werkgever(s) hebt opgebouwd.
3. En tot slot hebt u misschien zelf aanvullend pensioen geregeld.

1. Mijn AOW-uitkering van de overheid

Naast het pensioen dat u via uw werkgever hebt opgebouwd, is er ook een basisvoorziening vanuit de overheid voor u geregeld. Dit is de AOW-uitkering. De hoogte van uw AOW-uitkering hangt af van uw burgerlijke staat en hoeveel jaren u in Nederland hebt gewoond. Wanneer u uw AOW-uitkering krijgt, hangt af van uw geboortedatum. De leeftijd waarop de AOW-uitkering ingaat, wordt stap voor stap verhoogd van 65 jaar naar 67 jaar. Dit kan in de toekomst nog worden aangepast.

Bent u al met pensioen, maar jonger dat 65 jaar? Bereken dan vanaf wanneer u AOW krijgt.

2. Pensioen via uw werkgever(s)

Via uw werkgever hebt u pensioen opgebouwd bij Delta Lloyd. Misschien hebt u bij andere werkgevers ook pensioen opgebouwd. U krijgt uw pensioen van Delta Lloyd elke maand, rond de 24e uitgekeerd.

Uw pensioen en uw zorgverzekering

In Nederland betaalt u een premie voor uw zorgverzekering. De premie voor de basisverzekering bestaat uit 2 delen:

  1. Een bedrag dat u zelf aan uw zorgverzekeraar betaalt.
  2. Een eigen bijdrage, waarvan de hoogte afhankelijk is van uw inkomen. Dit bedrag houden wij in op het bedrag dat u maandelijks aan pensioen ontvangt. (de zogenoemde ‘bijdrage Zvw’).

Uw eigen bijdrage wordt automatisch inhouden op uw pensioen. Op de website van de belastingdienst vindt u meer informatie over de hoogte van de bijdrage Zvw.

Uw pensioen en de belasting

Over uw bruto pensioen betaalt u belasting, zoals loonheffing en premies sociale verzekeringen. U krijgt een netto pensioen van Delta Lloyd. Wanneer u ook AOW ontvangt, betaalt u minder belasting. De belastingtarieven worden jaarlijks aangepast. Hierdoor kan het zijn dat uw pensioen in het ene jaar lager of hoger is dan in het andere jaar.

Pensioen en risico's

U loopt een aantal risico’s met uw pensioen. Naast de risico’s door veranderingen in uw privé-situatie zijn er ook nog andere risico’s. Zoals het inflatierisico. Als uw pensioen niet wordt aangepast aan de prijsstijgingen, verliest uw pensioen aan koopkracht. We kunnen niet in de toekomst kijken. We weten niet wat er nog staat te gebeuren. Daarom is het belangrijk dat u af en toe een vinger aan de pols houdt en uw pensioensituatie eens in de zoveel tijd onder de loep neemt. Zo voorkomt u dat u voor onaangename verrassingen komt te staan.

Pensioen ABC

Veel mensen vinden hun pensioen best ingewikkeld. Dit komt vooral door de moeilijke woorden en begrippen. Delta Lloyd begrijpt dat en heeft daarom de belangrijkste begrippen voor u op een rij gezet.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Vind hier het antwoord op veelgestelde pensioenvragen.