U gaat met pensioen

Gaat u binnenkort met pensioen? Dan is het allereerst goed om te weten wat voor soort pensioen u hebt. Er zijn twee soorten pensioen.

Salaris/diensttijdregeling

Een salaris/diensttijdregeling (ook wel uitkeringsovereenkomst genoemd) is een pensioen waarbij de hoogte van uw pensioenuitkering vaststaat. Hebt u een salaris/diensttijdregeling? Dan ontvangt u vanaf uw pensioendatum automatisch een uitkering van ons. Ruim voor de einddatum van uw pensioenverzekering ontvangt u van ons meer informatie over de pensioenuitkering. U hebt dan voldoende tijd om de mogelijkheden te bespreken met uw adviseur.

Beschikbare premieregeling

Een beschikbare premieregeling (ook wel premieovereenkomst genoemd) is een pensioen waarbij de hoogte van het pensioen nog niet vaststaat. Hebt u een beschikbare premieregeling? Dan komt er op uw pensioendatum een pensioenkapitaal beschikbaar. Dit is een bedrag waarmee u zelf een pensioenuitkering koopt. U mag zelf kiezen waar u de pensioenuitkering aankoopt. Dit kan met het Direct Ingaand Pensioen van Delta Lloyd, maar dit kan ook bij een andere verzekeraar.

De hoogte van de pensioenuitkering is voor een belangrijk deel afhankelijk van de rente. Momenteel is de rente erg laag. Dit betekent dat de pensioenuitkering mogelijk lager is dan verwacht. De wetgever heeft het mogelijk gemaakt het pensioen in twee delen aan te kopen. Dit noemen we de Pensioenknip. De pensioenknip is een tijdelijke mogelijkheid voor mensen die vóór 1 januari 2017 met pensioen gaan.

Alle nuttige informatie hebben wij in de brochure Vrijkomend Pensioen [PDF]  [PDF] voor u verzameld. Hierin staan alle mogelijkheden die u hebt. Ruim voor de einddatum van uw pensioenverzekering ontvangt u van ons informatie over uw pensioenkapitaal. U hebt dan voldoende tijd om de mogelijkheden te bespreken met uw adviseur.

Welke pensioenregeling hebt u?

Wilt u weten of u een salaris/diensttijdregeling hebt of een beschikbare premieregeling? In uw startbrief of Uniform Pensioen Overzicht leest u wat voor soort pensioen u hebt. U kunt ook inloggen met uw DigiD in op Mijn Pensioenoverzicht van Stichting Pensioenregister. U ziet hier al uw pensioenregelingen. De regelingen waarbij ‘indicatief pensioen’ staat, zijn beschikbare premieregelingen. De andere regelingen zijn dan salaris/diensttijd.