Werknemers en hun pensioen

De AOW is de basis voor het ‘inkomen voor later’. Aanvullend hierop bouwen werknemers ouderdomspensioen op via hun werkgever. Tot 1 januari 2013 was de AOW-leeftijd meestal gelijk aan de pensioenleeftijd: 65 jaar. Nu is dat niet meer het geval. In 2021 zijn de pensioen- en de AOW-leeftijd weer gelijk, namelijk 67 jaar. Wat betekent dit voor werknemers?

Wat betekent de verhoogde AOW-leeftijd voor werknemers?

Is de werknemer geboren voor 1 januari 1948? Dan blijft de AOW-leeftijd onveranderd: 65 jaar.

Is de werknemer geboren op of na 1 januari 1948? Dan hangt de AOW-leeftijd af van de geboortedatum. De AOW gaat dan pas na de 65e verjaardag in. De hogere AOW-leeftijd betekent dat deze groep langer doorwerkt.

Door de veranderingen kan er een inkomensgat ontstaan. Bijvoorbeeld als iemand prepensioen of ANW-hiaatpensioen krijgt tot 65-jarige leeftijd, terwijl de AOW later ingaat. Dan ontstaat een AOW-gat: de werknemer heeft een aantal maanden minder inkomen.

Wat gebeurt er als de AOW- en de pensioenleeftijd niet meer op elkaar aansluiten?

Tot 1 januari 2013 was de pensioenleeftijd meestal gelijk aan de AOW-leeftijd: 65 jaar. Nu zijn deze leeftijden niet meer in alle gevallen gelijk. Dat kan gevolgen hebben voor aanvullende pensioenregelingen: bijvoorbeeld als die er nog van uitgaan dat de werknemer vanaf 65 jaar AOW krijgt. Er kan dan een AOW-gat ontstaan.

Wat kunnen werknemers daaraan doen? Ze kunnen het pensioen vervroegen of uitstellen en daarmee laten aansluiten op de datum waarop hun AOW ingaat.

Hier zijn wel wat voorwaarden aan verbonden. Deze mogelijkheid moet opgenomen zijn in het pensioenreglement. En het moet passen binnen de wet- en regelgeving. Zo is uitstellen van pensioen alleen toegestaan als de werknemer nog doorwerkt.

Hoe kunnen werknemers een AOW-gat overbruggen?

Er zijn mensen die in financiële problemen komen door het AOW-gat. De overheid heeft daarom een overbruggingsregeling geïntroduceerd. De Sociale Verzekeringsbank voert de regeling uit. Kijk op www.svb.nl voor meer informatie.

Wanneer kunnen werknemers met pensioen?

Door de verhoging van de pensioenleeftijd komt het vaker voor dat werknemers meerdere pensioenen op verschillende momenten ontvangen. We geven twee voorbeelden.

Voorbeeld 1: middelloonregeling

Stel, een werknemer neemt deel aan een pensioenregeling van Delta Lloyd. Het is een middelloonregeling op basis van een pensioenleeftijd van 65 jaar. Maar vanaf 1 januari 2014 is de pensioenleeftijd verhoogd naar 67 jaar.

De pensioenaanspraken die al zijn opgebouwd, zijn gebaseerd op een pensioenleeftijd van 65 jaar. Die veranderen niet. Maar het verdere pensioen wordt opgebouwd op basis van een nieuwe pensioenleeftijd van 67 jaar. De werknemer heeft daarom twee polissen. Verder is er niets veranderd.

Wat ontvangt deze werknemer op welk moment? In het onderstaande voorbeeld gaan we uit van een werknemer die geboren is in januari 1953 en AOW krijgt vanaf mei 2019. Hij is dan 66 jaar en 4 maanden oud.

 • Als de werknemer 65 jaar wordt (vanaf januari 2018):
  Hij ontvangt een pensioenuitkering van Delta Lloyd over het pensioendeel dat hij tot 1 januari 2014 heeft opgebouwd (pensioen 1). Hij ontvangt deze pensioenuitkering naast zijn salaris. Hij werkt immers nog bij zijn werkgever.
 • Als de werknemer 66 jaar en 4 maanden wordt (vanaf mei 2019):
  • Hij stopt met werken, want hij bereikt zijn AOW-leeftijd.
  • Hij ontvangt nu ook AOW, naast zijn pensioenuitkering van Delta Lloyd.
 • Als de werknemer 67 jaar wordt (vanaf januari 2020):
  Hij ontvangt nu een pensioenuitkering van Delta Lloyd over het pensioendeel dat hij vanaf 1 januari 2014 heeft opgebouwd (pensioen 2). Die krijgt hij naast de AOW en de pensioenuitkering die al eerder inging.

afb - pensioen - pensioen67 - voorbeeld I

De werknemer kan er ook voor kiezen om zijn pensioen deels aan te laten sluiten op zijn AOW-leeftijd. Hij kan de ingangsdatum van zijn pensioenuitkering vervroegen. Dat pensioen begint dan niet pas als hij 67 jaar oud wordt, maar als hij de AOW-leeftijd bereikt.

Voorbeeld 2: beschikbare premieregeling

Stel, een werknemer neemt deel aan een pensioenregeling van Delta Lloyd. Het is een beschikbare premieregeling op basis van een pensioenleeftijd van 65 jaar. Maar vanaf 1 januari 2014 is de pensioenleeftijd verhoogd naar 67 jaar.

De werknemer kan één polis houden waar alle opgebouwde waarde in staat met een pensioenleeftijd van 67 jaar.

Wat ontvangt deze werknemer op welk moment? In het onderstaande voorbeeld gaan we uit van een werknemer die geboren is in januari 1953 en AOW krijgt vanaf mei 2019. Hij is dan 66 jaar en 4 maanden oud.

 • Als de werknemer 65 jaar wordt (vanaf januari 2018):
  Hij ontvangt nog steeds zijn salaris. Hij werkt immers nog bij zijn werkgever.
 • Als de werknemer 66 jaar en 4 maanden wordt (vanaf mei 2019):
  • Hij stopt met werken, want hij bereikt zijn AOW-leeftijd.
  • Hij ontvangt nu AOW.
 • Als de werknemer 67 jaar wordt (vanaf januari 2020):
  Hij koopt van zijn pensioenkapitaal een pensioenuitkering aan. Die is aanvullend op de AOW die hij al ontvangt.

afb - pensioen - pensioen67 - voorbeeld II

De werknemer kan er ook voor kiezen om zijn pensioen aan te laten sluiten op zijn AOW-leeftijd. Hij kan namelijk de ingangsdatum van zijn pensioenuitkering vervroegen. Dat pensioen begint dan niet pas als hij 67 jaar oud wordt, maar als hij de AOW-leeftijd bereikt.