Veelgestelde vragen

Over het Pensioenakkoord en de Wet verhoging van de AOW- en pensioenleeftijd

Wat is het Pensioenakkoord?

Inwoners van Nederland worden gemiddeld steeds ouder. Hierdoor nemen de kosten voor de oudedagsvoorziening toe. Dat geldt voor de AOW, maar ook voor pensioenregelingen die werkgevers voor hun werknemers getroffen hebben. Daarom heeft de regering het Pensioenakkoord gesloten. Dat heeft zij gedaan samen met de sociale partners (organisaties van werkgevers en werknemers). Het doel van het Pensioenakkoord is de oudedagsvoorziening betaalbaar houden en bestand maken tegen de onrust op de financiële markten.

Wat zijn de belangrijkste onderdelen van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd?

De AOW-leeftijd stijgt vanaf 1 januari 2013 in stappen. Ook gaat de pensioenleeftijd in pensioenregelingen van werkgevers omhoog. Dat gebeurt in één keer, op 1 januari 2014. De pensioenleeftijd wordt dan 67 jaar. Ook de maximale pensioenopbouw verandert: die gaat omlaag.

Kan de AOW-leeftijd verder stijgen dan 67 jaar?

Ja, dat kan. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Worden mensen gemiddeld ouder? Dan wordt de AOW-leeftijd verhoogd. De exacte AOW-leeftijd is daarom nu nog niet bekend.

Kan de AOW-leeftijd in de toekomst ook weer omlaag gaan?

Nee. Volgens de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd kan de AOW-leeftijd niet omlaag.  Ook niet als de levensverwachting in de toekomst daalt.

Gevolgen voor pensioenregelingen

Moeten alle pensioenregelingen per 1 januari 2014 gebaseerd zijn op 67 jaar?

Nee. Pensioenregelingen mogen nog altijd uitgaan van de ‘oude’ pensioenleeftijd van 65 jaar. Maar de jaarlijkse pensioenopbouw moet dan wel lager zijn. Namelijk lager dan het maximum dat vanaf 1 januari 2014 is toegestaan voor een pensioenleeftijd van 67 jaar.

Kan een werkgever de pensioenleeftijd handhaven op 65 jaar?

Ja. Een pensioenregeling met een pensioenleeftijd van 65 jaar blijft mogelijk. Wel mogen werknemers dan jaarlijks minder pensioen opbouwen dan bij een pensioenregeling met een pensioenleeftijd van 67 jaar.

Moet een pensioenregeling weer worden aangepast als de pensioenleeftijd verder stijgt?

Ja. Maar dat moet alleen als de pensioenregeling op dat moment niet voldoet aan wat de wet maximaal toestaat.

Geldt de verhoogde pensioenleeftijd voor alle deelnemers aan de pensioenregeling?

Ja. De hogere pensioenleeftijd geldt voor alle werknemers die deelnemen aan die pensioenregeling. De aanpassing geldt voor het pensioen dat zij opbouwen vanaf het moment van de aanpassing.
Er is een uitzondering voor werknemers die wegens arbeidsongeschiktheid geen premie hoeven te betalen. De pensioenleeftijd verandert niet voor het (deel van het) pensioen waarvoor premievrijstelling is verleend omdat de werknemer arbeidsongeschikt is geworden.

Mag een werknemer nog steeds op 65-jarige leeftijd met pensioen?

Ja, dat mag. Heeft een werknemer een pensioenleeftijd van 67 jaar? Dan kan hij de ingangsdatum van zijn pensioen vervroegen naar 65 jaar, indien deze mogelijkheid is opgenomen in de pensioenregeling.

Als de pensioenleeftijd stijgt naar 67 jaar, bouwen werknemers dan een hoger pensioen op?

Het antwoord hierop is afhankelijk van de pensioenregeling. Door de hogere pensioenleeftijd werken werknemers twee jaar langer en bouwen ze twee jaar langer pensioen op. Maar als in de pensioenregeling de jaarlijkse pensioenopbouw daalt dan bouwen werknemers minder pensioen op. Bij maximale pensioenopbouw wordt de verlaging van de jaarlijkse pensioenopbouw gecompenseerd door twee jaar extra pensioenopbouw: de (beoogde) pensioenuitkering is ongeveer gelijk.

Als de pensioenleeftijd stijgt naar 67 jaar, krijgt een werknemer dan minder pensioen?

Nee, niet in alle situaties. Het kan zijn dat een werknemer per jaar minder pensioen opbouwt. Dit wordt gedeeltelijk gecompenseerd doordat de werknemer twee jaar langer pensioen opbouwt.

Gevolgen voor werknemers

Wanneer gaat de AOW-uitkering van mijn werknemers in?

Dat hangt af van de geboortedatum. Uw werknemers kunnen op www.checkuwaowleeftijd.nl zien welke aow leeftijd voor hen geldt.

Kunnen mijn werknemers hun datum van pensioeningang aan laten sluit op de AOW-leeftijd?

Ja, dat kan als in de pensioenregeling van de werkgever de mogelijkheid staat om de pensioendatum te vervroegen of uitstellen.

Kunnen mijn werknemers de ingangsdatum van hun AOW-uitkering vervroegen of uitstellen?

Nee. Uw werknemers kunnen de ingangsdatum van de AOW-uitkering niet vervroegen.

Loopt een eventuele arbeidsongeschiktheidsuitkering altijd door tot de nieuwe AOW-leeftijd?

Nee. Als een werknemer op dit moment een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft en hij nog geen 65 jaar is? Dan loopt deze, zolang de werknemer arbeidsongeschikt is, door tot de pensioenleeftijd in de pensioenregeling. Dat is meestal het moment waarop de werknemer 65 jaar wordt. Aansluitend hierop ontvangt de werknemer pensioen dat hij in de pensioenregeling van de werkgever heeft opgebouwd.

Loopt een bestaand Delta Lloyd tijdelijk partnerpensioen ook door tot de nieuwe AOW-leeftijd?

Nee. Het tijdelijk partnerpensioen (ingegaan voor 2014) loopt tot de einddatum die in de pensioenregeling van de overleden werknemer stond op het moment dat het tijdelijk partnerpensioen inging. Dat betekent over het algemeen dat het tijdelijk partnerpensioen stopt op 65-jarige leeftijd. De AOW-uitkering gaat later in. De partner van een overleden werknemer krijgt daarom te maken met een inkomensgat, een AOW-gat.

Loopt een bestaand Delta Lloyd ANW-hiaatpensioen ook door tot de nieuwe AOW-leeftijd?

Nee. Het ANW-hiaatpensioen loopt tot de einddatum die in de pensioenregeling van de overleden werknemer stond op het moment van overlijden. Dat betekent over het algemeen dat de reeds lopende uitkering stopt op 65-jarige leeftijd. De AOW-uitkering gaat later in. De partner van een overleden werknemer krijgt daarom te maken met een inkomensgat, een AOW-gat.

Hoe kan iemand een mogelijk AOW-gat overbruggen?

De overheid gaat er in principe van uit dat werknemers een mogelijk AOW-gat zelf overbruggen. Maar niet iedereen heeft zich kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd en kunnen hierdoor in financiële problemen komen. Daarom heeft de overheid een overbruggingsregeling geïntroduceerd. Zolang die er nog niet is, blijft de voorschotregeling bestaan. Kijk op www.svb.nl voor meer informatie.

Waar vind ik meer informatie over de AOW?

Kijk op de volgende pagina’s voor meer informatie over de AOW en de AOW-leeftijd.
Informatie van de SVB: Verhoging AOW-leeftijd en uw inkomen.
Informatie van de Rijksoverheid: Wanneer krijg ik AOW?