Verhoging AOW- en pensioenleeftijd

De AOW-leeftijd stijgt naar 67 jaar. Niet meteen: de komende jaren wordt de AOW-leeftijd stapsgewijs hoger. Ook de pensioenleeftijd stijgt naar 67 jaar. Dat gebeurt wel in één keer, vanaf 1 januari 2014. Beide veranderingen staan in de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd.

Hoe stijgt de AOW-leeftijd?

De AOW-leeftijd stijgt vanaf 1 januari 2013. Dat gebeurt in stappen. In 2021 komt de AOW-leeftijd uit op 67 jaar. Daarna wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Meer informatie over de stijging van de AOW vindt u op de website van de rijksoverheid.

Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. U kunt hier uw AOW-leeftijd berekenen.

Wanneer wordt de pensioenleeftijd verhoogd?

Op 1 januari 2014 stijgt de pensioenleeftijd in één keer naar 67 jaar. Maar er verandert meer. Ook wordt de maximale jaarlijkse pensioenopbouw lager. Dat is het maximale pensioen dat een werknemer per jaar kan opbouwen. Het blijft mogelijk om met pensioen te gaan vanaf 65 jaar. Maar dan mag de jaarlijkse pensioenopbouw vanaf 2014 niet hoger worden dan het nieuwe maximum dat hoort bij een pensioenleeftijd van 65 jaar.

Wat verandert er voor de maximale jaarlijkse pensioenopbouw?

Hoe verandert de maximale jaarlijkse pensioenopbouw vanaf 2014? Hieronder ziet u de maximumpercentages volgens de nieuwe wet.

Maximale pensioenopbouw bij eindloonregeling en middelloonregeling

Maximale opbouwpercentages bij Tot 1 januari 2014

Vanaf 1 januari 2014 Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd

Middelloonregeling 2,25% o.b.v. 65 jaar 1,84% o.b.v. 65 jaar
2,15% o.b.v. 67 jaar
Eindloonregeling 2,00% o.b.v. 65 jaar 1,63% o.b.v. 65 jaar
1,90% o.b.v. 67 jaar

Maximale pensioenopbouw bij beschikbare premieregeling
Gaat het om een pensioen volgens een beschikbare premieregeling? Dan gelden nieuwe beschikbare premiestaffels.

In de onderstaande tabel staat hoe hoog het premiepercentage is bij een bepaalde leeftijd. Deze bruto premiestaffels gaan uit van een pensioenleeftijd van 67 jaar. Ze zijn geldig tot 1 januari 2015.

Leeftijdsklassen
tot 67 jaar
Percentage van de pensioengrondslag
(opbouw gericht op 2,15% per dienstjaar bij middelloonstelsel)
  Ouderdomspensioen Ouderdomspensioen en uitgesteld opgebouwd partnerpensioen Ouderdomspensioen en direct ingaand opgebouwd partnerpensioen Ouderdomspensioen en direct ingaand bereikbaar partnerpensioen
15 tot en met 19 4,5 5,5 6,3 6,6
20 tot en met 24 5,2 6,3 7,2 7,7
25 tot en met 29 6,3 7,6 8,7 9,4
30 tot en met 34 7,7 9,3 10,5 11,1
35 tot en met 39 9,4 11,3 12,6 13,3
40 tot en met 44 11,5 13,8 15,3 16,0
45 tot en met 49 14,0 16,9 18,5 19,3
50 tot en met 54 17,2 20,8 22,4 23,4
55 tot en met 59 21,2 25,6 27,1 28,2
60 tot en met 64 26,4 32,0 33,0 33,7
65 tot en met 66 31,0 37,6 38,0 38,1

In onderstaande tabel ziet u de netto premiestaffels die uitgaan van een pensioenleeftijd van 67 jaar.

Leeftijdsklassen
tot 67 jaar
Percentage van de pensioengrondslag
(opbouw gericht op 2,15% per dienstjaar bij middelloonstelsel)
  Ouderdomspensioen Ouderdomspensioen en uitgesteld opgebouwd partnerpensioen Ouderdomspensioen en direct ingaand opgebouwd partnerpensioen Ouderdomspensioen en direct ingaand bereikbaar partnerpensioen
15 tot en met 19 3,8 4,6 5,3 5,5
20 tot en met 24 4,4 5,3 6,0 6,5
25 tot en met 29 5,3 6,4 7,3 7,9
30 tot en met 34 6,5 7,8 8,8 9,3
35 tot en met 39 7,9 9,5 10,6 11,1
40 tot en met 44 9,6 11,6 12,8 13,4
45 tot en met 49 11,7 14,2 15,5 16,2
50 tot en met 54 14,4 17,4 18,7 19,6
55 tot en met 59 17,7 21,5 22,7 23,6
60 tot en met 64 22,1 26,8 27,6 28,2
65 tot en met 66 25,9 31,5 31,8 31,9