Pensioen grote bedrijven

Onze salarisdiensttijdregelingen

In Nederland is een pensioen meestal gebaseerd op het salaris en het aantal jaren dat een werknemer in dienst is. Uw werknemer weet dus vooraf hoe hoog zijn pensioenuitkering is.

De hoogte van uw premie is afhankelijk van de leeftijd van uw werknemer en van de rente op dat moment. U beperkt risico’s wanneer u de mogelijke winst uit uw pensioenregeling gebruikt om uw pensioenkosten te verlagen. Ook kunt u de risico’s verzekeren, door de garanties te kopen.

Delta Lloyd kent drie typen salarisdiensttijdregelingen:

  • Garantie pensioen met verzekeringsmatch
    Dit is een pensioenproduct op basis van salaris en dienstjaren. Wij geven u een (vaste) korting op de premies die u betaalt. Deze leiden we af van de marktrente die geldt bij de start van het pensioencontract.
  • Garantie pensioen met collectief beleggen
    Dit is een pensioenproduct op basis van salaris en dienstjaren. Wij beleggen de premies en de opgebouwde pensioenreserves in een eigen depot. Dus los van onze algemene middelen.
  • Garantie pensioen met vaste collectieve premie
    Deze regeling lijkt op een beschikbare-premieregeling, maar u kiest wel voor een aan voorwaarden gebonden regeling, op basis van een salaris en dienstjaren. Net als bij een beschikbare-premieregeling betaalt u de pensioenregeling met een vooraf bepaalde premie. Dit is een vast percentage van alle salarissen of de pensioengrondslagen.

Over geldzaken en pensioen

Voor onafhankelijke informatie over geldzaken en pensioen:

Internationaal bedrijf?

Delta Lloyd werkt samen met Insurope om u te ondersteunen bij het optimaal inrichten van uw personeelsvoorzieningen.