Pensioen grote bedrijven

Garantiepensioen met verzekeringsmatch

Het Garantiepensioen met verzekeringsmatch is een pensioenproduct op basis van salaris en dienstjaren. We geven u een (vaste) korting op uw premies. Deze leiden we af van de rente die in de markt geldt, bij de start van het pensioencontract.

Voordelen

Werkgever

 • Premiekorting doordat we het resultaat op de rente direct met u verrekenen;
 • Geen onverwachte extra betalingen bij wettelijke waardeoverdrachten; 
 • Kosten zijn goed vooraf in te schatten.

Werknemer

 • Zekerheid over de hoogte van de pensioenuitkeringen;
 • Garantie op opgebouwde uitkering.

Waar dient u rekening mee te houden?

Werkgever

 • De rentekorting verandert niet door ontwikkelingen van de rente in de periode dat het  contract loopt;
 • De werkgever heeft geen invloed op het resultaat van de rente.

Werknemer

 • Minder keuzes in vergelijking met een aantal beschikbare premieregelingen;
 • Geen invloed op de hoogte van de pensioenuitkering.

Kenmerken

Het Garantiepensioen met verzekeringsmatch heeft de volgende kenmerken:

 • De basis van de pensioenuitkering is een salaris en het aantal jaren dat iemand in dienst is;
 • De hoogte van de pensioenuitkering staat vast voor de werknemer; 
 • We garanderen de opgebouwde pensioenuitkeringen. Om die reden noemen we de regeling  een uitkeringsovereenkomst; 
 • U kiest zelf of u de opgebouwde pensioenen per jaar laat stijgen; 
 • De basis voor het delen van de winst is de korting op de rente.

Het Garantiepensioen met verzekeringsmatch in het kort

Het Garantiepensioen met verzekeringsmatch is een pensioenproduct op basis van salaris en de jaren dat de deelnemer in dienst is. We gaan uit van een middelloonregeling. Verder kunt u kiezen voor een eindloonregeling. Maar natuurlijk is uw eigen regeling ook gewoon als basis te gebruiken.

Keuze uit een aantal vormen van verzekeren

De keuze die u kunt maken voor de vormen van verzekering zijn de volgende:

 • ouderdomspensioen, bij het bereiken van de pensioenleeftijd;
 • partnerpensioen en/of wezenpensioen, bij overlijden van de deelnemer voor het bereiken van de pensioenleeftijd; U kunt kiezen om de waarde die nodig is op te bouwen of om het   risico te verzekeren.

U kunt ook de verzekering aanvullen met extra zekerheden. Bijvoorbeeld met een Anw-hiaatpensioen of het verzekeren van een uitkering wanneer de werknemer geheel of voor een deel arbeidsongeschikt wordt.

We garanderen de opgebouwde pensioenen en de uitkeringen.

Uw werknemer heeft zelf ook keuzes. Zo kan hij zijn pensioendatum naar voren halen, uitstellen of pensioenen ruilen. De werknemer kan een ouderdomspensioen ruilen voor een partner- of wezenpensioen of andersom.

Rentestandskorting

U betaalt de pensioenen in de vorm van bedragen voor de opbouw van het pensioen en premie voor het verzekeren van de risico’s. Deze zijn afhankelijk van de leeftijd van uw werknemer. We berekenen de koopsommen en premies op basis van een vaste rente. Daarna kijken naar te verwachten winst en berekenen de korting (rentestandskorting). Deze leiden we af van de rente bij de start van het pensioencontract. U krijgt de korting direct en gebruikt deze zoals u wilt. Bijvoorbeeld om uw premielasten te verlagen of om de pensioenuitkeringen te verhogen (toeslagregeling). U loopt met deze winstregeling geen risico’s door veranderingen in de rente- of in de koers van beleggingen. Ook loopt u geen risico door het steeds ouder worden van deelnemers en het feit dat er dan over een langere periode een pensioen uitgekeerd moet worden (langlevenrisico).

Meer informatie

Over geldzaken en pensioen

Voor onafhankelijke informatie over geldzaken en pensioen:

Internationaal bedrijf?

Delta Lloyd werkt samen met Insurope om u te ondersteunen bij het optimaal inrichten van uw personeelsvoorzieningen.