Pensioen grote bedrijven

Beschikbare premie pensioen voor opbouw kapitaal met persoonlijk beleggen

Met het beschikbare-premiepensioen voor opbouw kapitaal met persoonlijk beleggen, belegt uw werknemer in beleggingsfondsen. Zo bouwt uw werknemer een bedrag op dat gebruikt wordt om een pensioen te kopen.

Voordelen

Werkgever:

 • past in begroting;
 • grip op kosten;
 • geen risico's.

Werknemer:

 • kan op veel manieren worden ingezet;
 • veel keuze;
 • zekerheid door Lifecycles en de Pensioenstabilisator.

Waar dient u rekening mee te houden?

De hoogte van het opgebouwde bedrag is afhankelijk van

 • de opbrengst van de beleggingsfondsen;
 • de rente op de pensioendatum;
 • het risico dat de deelnemer wil dekken bij overlijden;
 • de vergoeding die gevraagd wordt voor het uitkeren van het pensioen.

Kenmerken

Het beschikbare-premiepensioen voor opbouw kapitaal met persoonlijk beleggen heeft de volgende kenmerken:

 • Het is een beschikbare-premieregeling; 
 • Uw premie beleggen we voor de opbouw van een bedrag dat gebruikt wordt voor het kopen van een pensioen; 
 • We werken met de premie als basis. Om die reden noemen we de regeling een premieovereenkomst; 
 • Uw premie beleggen we door deel te nemen in indexfondsen; 
 • Door het gebruik van de Pensioenstabilisator neemt het risico op de beleggingen af als de pensioendatum in de buurt komt; 
 • De Lifecycle fondsen zorgen voor een goede opbouw van de beleggingen; 
 • U bepaalt als werkgever de mogelijke keuzes in de regeling.

U kiest uit vier verschillende manieren van beleggen:

 • defensief; 
 • neutraal; 
 • offensief; 
 • zelf beleggen.

Ook kiest u de manier van uitkeren aan de partner en kinderen bij overlijden van uw werknemer.

 • uitkering in de vorm van een eenmalig geldbedrag om een pensioen te kopen.
 • uitkering in de vorm van een gegarandeerd pensioen.

Het beschikbare-premiepensioen voor opbouw kapitaal met persoonlijk beleggen in het kort

We beleggen uw premies voor de opbouw van een bedrag om een pensioen te kopen.

Premie en kosten

De beschikbare premie vindt zijn basis in de nettostaffel 2. Deze staffel gaat uit van een pensioen voor de deelnemer en partner na de pensioendatum. We trekken de kosten voor het kopen van de beleggingsfondsen van de premie af. Dit is 0,5 procent van de beschikbare premie. De rest gebruiken we helemaal om delen van (participaties in) beleggingsfondsen te kopen. U betaalt de kosten en risicopremie apart van de verzekeringspremie.

Hoe beleggen we?

We beleggen in indexfondsen. Bij een indexfonds is het zo dat er aandelen worden gekocht van alle bedrijven in een bepaalde aandelenmarkt. De deelnemer kiest of we bij het beleggen een defensieve, neutrale of offensieve strategie hanteren. De beleggingen zijn altijd onderdeel van een lifecycle waarbij we voorzichtiger beleggen wanneer de pensioendatum dichterbij komt.
Onderdeel van onze lifecycles is de Delta Lloyd Pensioenstabilisator. Dit biedt uw werknemer meer zekerheid over de hoogte van het pensioen dat hij kan kopen.

Nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheid

Overlijdt een deelnemer voor de pensioendatum? Een uitkering voor de partner en de kinderen is altijd verzekerd. U hoeft geen gegevens van de partner of de kinderen door te geven. U kunt kiezen of er een bedrag beschikbaar komt om een uitkering te kopen of dat de uitkering vast staat. Delta Lloyd neemt het betalen van de premie over bij arbeidsongeschiktheid van een deelnemer.

Over geldzaken en pensioen

Voor onafhankelijke informatie over geldzaken en pensioen:

Internationaal bedrijf?

Delta Lloyd werkt samen met Insurope om u te ondersteunen bij het optimaal inrichten van uw personeelsvoorzieningen.