Pensioen grote bedrijven

Beschikbare premie pensioen voor opbouw pensioenkapitaal

Met het beschikbare-premiepensioen voor opbouw pensioenkapitaal bouwt de deelnemer een gegarandeerd bedrag op.

Voordelen

Werkgever:

 • Pensioenkosten zijn goed van te voren in te schatten; 
 • Pensioenkosten zijn onder controle; 
 • Geen risico’s.

Werknemer:

 • opbouw van een gegarandeerd bedrag;
 • beperkt risico op beleggingen.

Waar dient u rekening mee te houden?

 • Het risico is beperkt voor de werknemer
 • Het risico op lage rente is voor de werknemer

Kenmerken

Het beschikbare-premiepensioen voor opbouw pensioenkapitaal heeft de volgende kenmerken:

 • Uw werknemer bouwt zonder beleggingsrisico een gegarandeerd bedrag op en gebruikt dat bedrag om pensioen te kopen; 
 • We werken met de premie als basis. Om die reden noemen we de regeling een premieovereenkomst; 
 • De kosten voor de regeling zijn goed in te schatten; 
 • U betaalt lage kosten voor onze garantie; 
 • We bieden u meerdere mogelijkheden om de winst te delen. Zo verlaagt u de pensioenkosten of betaalt u een toeslag. 

Het beschikbare-premiepensioen voor opbouw pensioenkapitaal in het kort

Deze regeling is een pensioenregeling op basis van beschikbare premie. Met uw premie bouwt u een gegarandeerd bedrag op dat gebruikt wordt om pensioen aan te kopen. Op de pensioendatum keren we dit bedrag uit. Uw werknemer koopt daarvan pensioenuitkeringen.

U hebt de kosten onder controle

Met deze regeling kunt u als werkgever de kosten goed inschatten. Door het werken met een  beschikbare-premieregeling hebt u de pensioenkosten onder controle.

Werknemer draagt het risico op een lage rente

Uw werknemer is zeker van het bedrag dat gebruikt wordt om het pensioen te kopen. Er is geen risico dat de waarde lager is, door een lagere winst dan verwacht op de beleggingen. Maar hij weet nog niet hoe hoog de pensioenuitkering is. De hoogte van het pensioen is afhankelijk van de rente op de pensioendatum. Verder maakt het ook nog uit hoeveel risico de deelnemer wil dekken bij overlijden en de vergoeding die er gevraagd wordt voor het uitkeren van het pensioen.

Nabestaandenpensioen

In de periode dat het pensioen wordt opgebouwd, verzekeren we een pensioen voor de partner en de kinderen op basis van het risico op overlijden. Op de pensioendatum koopt uw werknemer van het opgebouwde bedrag een pensioen met de zekerheid dat er bij overlijden een deel van het pensioen voor de partner achterblijft.

Over geldzaken en pensioen

Voor onafhankelijke informatie over geldzaken en pensioen:

Internationaal bedrijf?

Delta Lloyd werkt samen met Insurope om u te ondersteunen bij het optimaal inrichten van uw personeelsvoorzieningen.