Mogelijkheden voor een flexibel pensioen

Wilt u gedeeltelijk stoppen met werken? Of eerder of later stoppen met werken? Dat heeft gevolgen voor uw inkomen. Uw inkomen kunt u aanvullen met inkomen uit pensioen. Dan is het handig om meer te weten over de mogelijkheden voor een flexibel pensioen. Kijk in uw startbrief of u onderstaande mogelijkheden hebt of bespreek het met uw werkgever of adviseur.

Deeltijdpensioen: een deel van uw pensioen uit laten keren

We moeten allemaal langer werken nu de AOW leeftijd opschuift. Misschien wilt u die laatste jaren wel minder werken. In dat geval kunt u denken aan deeltijdpensioen. 

Als u met deeltijdpensioen gaat, werkt u minder uren bij uw werkgever. U blijft gewoon in dienst en ontvangt hiervoor een salaris. Voor de uren dat u minder werkt gaat uw pensioen al in. Uw deeltijdpensioen vangt de verlaging van uw inkomen uit werk op. U ontvangt uw totale pensioen zodra u volledig stopt met werken. 

Let op! Als u gebruik maakt van deeltijdpensioen is het totale pensioen uiteindelijk lager, omdat u minder heeft gewerkt en dus minder pensioen heeft opgebouwd. Ook het stukje dat u al eerder laat ingaan, is lager dan op de pensioeningangsdatum. Dit komt omdat u het pensioen langer ontvangt. De uitkeringen gaan namelijk vroeger in dan verwacht. Ook kan de waarde niet meer aangroeien (bij beleggingsverzekeringen).

Eerder of later uw pensioen ontvangen

In uw startbrief staat een pensioenleeftijd. Maar u kunt het pensioen eerder of later ontvangen. Als u het eerder ontvangt wordt uw pensioen lager, ontvangt u het later dan stijgt het pensioen.

De hoogte van uw pensioen aanpassen

Als u besluit uw pensioen uit te laten keren, kunt u ook spelen met de hoogte van uw pensioen. U kunt besluiten de eerste jaren meer te ontvangen. Bijvoorbeeld omdat u nog hypotheeklasten heeft in de eerste jaren van uw pensioen. Uw latere pensioenuitkering wordt dan wel lager.

De hoogte van uw pensioen afstemmen op uw persoonlijke situatie

Hebt u geen partner of uw partner heeft zelf voldoende inkomen? Dan kunt u besluiten af te zien van een pensioen na uw overlijden. In dat geval stijgt het pensioen dat u ontvangt. Of u wilt juist dat het pensioen, dat uw partner ontvangt na uw overlijden, hoger moet zijn. Dan ontvangt u zelf een lager pensioen.

Flexibiliteit bij een pensioenkapitaal

Er zijn pensioenregelingen waarvan de hoogte van het pensioen niet vooraf bekend is. Op de pensioendatum ontvangt u een ‘pensioenkapitaal’. Met dit kapitaal koopt u een pensioen. Naast de hierboven genoemde mogelijkheden hebt u nog meer flexibiliteit. 

U gebruikt een deel van het kapitaal om pensioen te kopen. De rest van het pensioenkapitaal blijft renderen. Bekijk meer informatie over doorbeleggen.

Regels voor een flexibel pensioen

Om gebruik te kunnen maken van deze mogelijkheden gelden regels. Bijvoorbeeld uw minimale of maximale leeftijd op het moment als u uw eerste pensioen ontvangt. Die regels veranderen. Daarom is het belangrijk dat, als u concrete plannen heeft in overleg te gaan met uw werkgever, de pensioenuitvoerder of uw adviseur.