Omzetting Actieve Lifecycles naar Dynamische Lifecycle

Uw werkgever heeft uw pensioenregeling bij Delta Lloyd verzekerd. U bent deelnemer aan het Persoonlijk Pensioen Plan van Delta Lloyd. Dit is een pensioenregeling op basis van beleggingen, dit noemen wij ook wel een beleggingspensioen. De beleggingen in de pensioenregeling van uw werkgever worden gewijzigd. Delta Lloyd heeft het beleggingsbeleid en het aanbod beleggingsfondsen aangepast. Dit beleggingsbeleid geldt vanaf 1 april 2016.

Waarom deze omzetting?

De Actieve Mixfondsen waaruit de Actieve Lifecycles bestaan worden opgeheven. Daarom vervangen wij de Actieve Lifecycles door de Dynamische Lifecycles. Ook veranderen de beleggingsfondsen in uw pensioenregeling waarin wij voor u beleggen en waaruit u kunt kiezen.

Wat is er per 1 april 2016 gewijzigd?

Uw lifecycle wijzigt
De Dynamische Lifecycle is de lifecycle in uw pensioenregeling. Wij zetten uw beleggingen kosteloos om. U hoeft zelf niets te doen. Na de omzetting ontvangt u van ons een overzicht van uw nieuwe beleggingen.

De beleggingskosten wijzigen
Vanaf 1 april 2016 bestaan de beleggingskosten uit twee delen:
1. kosten verwerkt in de koers van het beleggingsfonds (lopende kosten)
2. kosten die in mindering gebracht worden op de waarde van de beleggingen in de pensioenverzekering (beheerkosten)

Uw totale beleggingskosten worden lager
Uw totale beleggingskosten worden bij beleggingen in de Dynamische Lifecycle lager dan bij de Actieve Lifecycle.

Is het binnen uw pensioenregeling mogelijk om zelf uw beleggingen samen te stellen?
Dan veranderen per 1 april 2016 de beleggingsfondsen waar u uit kunt kiezen. Meer informatie over de beleggingsfondsen binnen Zelf Beleggen.

Omzetting Actieve Lifecycle naar Dynamische Lifecycle

Vanaf 1 april 2016 zijn de Actieve Lifecycles omgezet naar de Dynamische Lifecycle.

Lifecycle tot 1 april 2016
Lifecycle vanaf 1 april 2016
Actieve Lifecycle Defensief Dynamische Lifecycle Defensief
Actieve Lifecycle Neutraal Dynamische Lifecycle Neutraal
Actieve Lifecycle Offensief
Dynamische Lifecycle Offensief

Meer informatie over de Dynamische Lifecycle.

Nieuwe fondsen voor Zelf Beleggen

Door de wijzigingen van de lifecycle in de pensioenregeling zijn vanaf 1 april 2016 de beleggingsfondsen binnen Zelf Beleggen vernieuwd. Dit betekent dat de beleggingseenheden in de beleggingsfondsen van uw keuze zijn verkocht en voor deze waarde beleggingseenheden in de nieuwe beleggingsfondsen zijn aangekocht. Voor deze wijziging zijn geen aan- en verkoopkosten in rekening gebracht.

Bij de omzetting van de beleggingsfondsen hebben wij zoveel mogelijk gekeken naar een passend alternatief. Zo hebben we gekeken of de beleggingscategorieën (aandelen, onroerend goed, obligaties, vastrentende waarden en geldmarkt) overeenkomen en dat de beleggingsmix hierin niet te veel afwijkt. In de onderstaande tabel kunt u zien naar welk beleggingsfonds het opgebouwde pensioenkapitaal is overgeheveld en in welk beleggingsfonds de nieuwe premies worden belegd. Belegt u in een beleggingsfonds met rendementsgarantie? Deze rendementsgarantie blijft behouden. Dit geldt ook voor de premies die u gedurende de looptijd van het pensioencontract (einddatum contract is met uw werkgever afgesproken) in deze fondsen hebt belegd.

Beleggingsfondsen tot 1 april 2016 Beleggingsfondsen vanaf 1 april 2016
Delta Lloyd Actief Mixfonds 1 Delta Lloyd Institutioneel Mixfonds Defensief
Delta Lloyd Actief Mixfonds 2 Delta Lloyd Institutioneel Mixfonds Neutraal
Delta Lloyd Actief Mixfonds 3 Delta Lloyd Institutioneel Mixfonds Offensief
Delta Lloyd Index Mixfonds 1 Delta Lloyd Index Mixfonds Defensief
Delta Lloyd Index Mixfonds 2 Delta Lloyd Index Mixfonds Neutraal
Delta Lloyd Index Mixfonds 3 Delta Lloyd Index Mixfonds Offensief
Pensioenstabilisator 1 Delta Lloyd Institutioneel Pensioenstabilisatiefonds 1-2
Pensioenstabilisator 2 Delta Lloyd Institutioneel Pensioenstabilisatiefonds 1-2
Pensioenstabilisator 3 Delta Lloyd Institutioneel Pensioenstabilisatiefonds 3-4
Pensioenstabilisator 4 Delta Lloyd Institutioneel Pensioenstabilisatiefonds 3-4
Pensioenstabilisator 5 Delta Lloyd Institutioneel Pensioenstabilisatiefonds 5-7
Pensioenstabilisator 6 Delta Lloyd Institutioneel Pensioenstabilisatiefonds 5-7
Pensioenstabilisator 7 Delta Lloyd Institutioneel Pensioenstabilisatiefonds 5-7
Pensioenstabilisator 8 Delta Lloyd Institutioneel Pensioenstabilisatiefonds 8-10
Pensioenstabilisator 9 Delta Lloyd Institutioneel Pensioenstabilisatiefonds 8-10
Pensioenstabilisator 10 Delta Lloyd Institutioneel Pensioenstabilisatiefonds 8-10
Pensioenstabilisator 11-15 Delta Lloyd Institutioneel Pensioenstabilisatiefonds 11-15
Pensioenstabilisator 16-20 Delta Lloyd Institutioneel Pensioenstabilisatiefonds 15+
Delta Lloyd Mixfonds (2% garantie) Delta Lloyd Multi Assets Conservatief (2% garantie)
Delta Lloyd Mixfonds (3% garantie) Delta Lloyd Balanced Assets Fund (3% garantie)
Delta Lloyd Mixfonds (4% garantie) Delta Lloyd Balanced Assets Fund (4% garantie)
Delta Lloyd Mixfonds Delta Lloyd Institutioneel Mixfonds Defensief
Delta Lloyd Profiel Mixfonds 1 (inleggarantie) Delta Lloyd Multi Assets Conservatief (inleggarantie)
Delta Lloyd Profiel Mixfonds 2 (inleggarantie) Delta Lloyd Multi Assets Conservatief (inleggarantie)
Delta Lloyd Profiel Mixfonds 3  Delta Lloyd Institutioneel Mixfonds Defensief
Delta Lloyd Profiel Mixfonds 4 Delta Lloyd Institutioneel Mixfonds Neutraal
Delta Lloyd Profiel Mixfonds 5 Delta Lloyd Institutioneel Mixfonds Offensief
Delta Lloyd Rente Fonds B (2% garantie) Delta Lloyd Rente Fonds A (2% garantie)
Delta Lloyd Rente Fonds B (3% garantie) Delta Lloyd Rente Fonds A (3% garantie)
Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds Delta Lloyd Institutioneel Mixfonds Offensief
Delta Lloyd Dollar Fonds Delta Lloyd Corporate Bond Fund A
Delta Lloyd Investment Fund Delta Lloyd L Global Fund A
Delta Lloyd L Global Property Fund B BNP Paribas Global Property Sec. Fund Cl.
Delta Lloyd Select Dividend Fonds D Delta Lloyd Global Fund A
Triodos Sustainable Mixed Fund Triodos Sustainable Mixed Fund
Delta Lloyd Money Market Fund Cc Delta Lloyd Money Market Fund Cc
Delta Lloyd Deposito Fonds Delta Lloyd Deposito Fonds
Spaarfonds o.b.v U-rendement Spaarfonds o.b.v. U-rendement


Kunt u ook voor een ander fonds kiezen? 
Wilt u liever overstappen naar een ander beleggingsfonds? Dan is dat mogelijk. U kunt altijd overstappen naar een ander beleggingsfonds binnen de mogelijkheden van uw Persoonlijk Pensioen Plan. Wij brengen hiervoor tot 1 juli 2016 eenmalig geen aan- en verkoopkosten in rekening. Meer informatie over de fondsen binnen Zelf Beleggen.

Kiest u een ander fonds?

Stuur dan een e-mail met een ingevulde profielbepaler en fondskeuzeformulier naar csd@deltalloyd.nl. Wij voeren uw wijziging dan door. Op www.deltalloyd.nl/pensioen onder Brochures en Formulieren kunt u de profielbepaler en het fondskeuzeformulier downloaden.

Weet u niet in welk beleggingsfonds u belegt?

Op www.mijndeltalloyd.nl kunt u zien in welk beleggingsfonds u belegt. Uiteraard kunt u ook telefonisch contact met ons opnemen, zodat wij u verder kunnen helpen. Neem hiervoor contact op met onze Client Service Desk. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur via telefoonnummer 020 - 594 81 00. U kunt ook een e-mail sturen naar csd@deltalloyd.nl.