Pensioen Continu Plan - Nettopensioen

Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u een aantal veelgestelde vragen over het Pensioen Continu Plan nettopensioen.

Aanmelden

Kan ik meedoen als ik in deeltijd werk?

De salarisgrens is het maximum pensioengevend salaris en is op voltijd basis. Werkt u in deeltijd? Dan kunt u deelnemen als uw salaris omgerekend naar 100% hoger is dan het maximum pensioengevend salaris. Voor 2015 was de grens € 100.000. Jaarlijks wordt deze door de overheid aangepast aan de stijging van lonen in Nederland. In 2018 is de grens € 105.075.

Waarom ben ik standaard verzekerd voor aanvullingen van het partnerpensioen?

U bent standaard verzekerd voor aanvulling van het partnerpensioen en eventueel wezenpensioen vóór de pensioendatum. U vindt dit terug in uw voorbeeldberekeningen voor het Pensioen Continu Plan. Uw werkgever heeft hiervoor gekozen om te voorkomen dat uw partner en eventueel uw kinderen (fors) terugvallen in inkomen als u komt te overlijden voor uw pensioendatum.

Wat moet ik doen als ik geen partnerpensioen voor de pensioendatum wil?

Dan kunt u dit aangeven op het aanvraagformulier bij de brief met de voorbeeldberekeningen. Zorgt u ervoor dat wij dit ingevulde en ondertekende formulier binnen een maand ontvangen? Zo voorkomt u dat uw werkgever premie voor deze verzekering inhoudt op uw salaris.

Hoeveel tijd heb ik om mij aan te melden voor aanvulling van het pensioen na de pensioendatum?

Uw voorstel met voorbeeldberekeningen is twee maanden geldig. U hebt dus twee maanden de tijd om het voorstel voor aanvulling van het pensioen na de pensioendatum te accepteren.

Daarnaast geldt er een termijn van vier maanden waarbinnen wij geen vragen stellen over uw gezondheid met een medisch vragenformulier of een medische keuring. Deze vier maanden gaan in vanaf het moment dat u kunt deelnemen aan het Pensioen Continu Plan. U kunt deelnemen:

 • Bij de start van de regeling als uw salaris hoger is dan het maximum pensioengevend salaris (uw werkgever heeft het Pensioen Continu Plan bijvoorbeeld per 1 januari 2015 bij Delta Lloyd afgesloten)
 • Als u in dienst komt en uw salaris is meer dan het maximum pensioengevend salaris
 • Als u door een salarisstijging meer gaat verdienen dan het maximum pensioengevend salaris 

Na deze termijn van vier maanden zullen wij meestal wel vragen stellen over uw gezondheid.

Let op! Het maximum pensioengevend salaris wordt jaarlijks door de overheid aangepast aan de stijging van lonen in Nederland (in 2015 was dat € 100.000, in 2018 € 105.075).

Moet ik bij mijn aanmelding een medische vragenlijst invullen of een medische keuring ondergaan?

Als u zich tijdig aanmeldt hoeft dat niet. Tijdig wil zeggen, binnen vier maanden na het moment dat u kunt deelnemen. Daarna kunnen wij u wel vragen om een medisch vragenformulier in te vullen. Dit hoeft alleen voor de aanvulling van het partner- en eventueel wezenpensioen voor uw pensioendatum.

Wat gebeurt er als ik mij pas na vier maanden aanmeld?

Voor de aanvulling van het partner- en eventueel wezenpensioen voor uw pensioendatum vragen wij u dan meestal wel een medische vragenlijst in te vullen en moet u mogelijk ook worden gekeurd. We maken graag een uitzondering in de volgende situaties:

 • U hebt nu geen partner, maar dan wel.
 • Het is nu nog niet interessant om deel te nemen, maar dan wel. Zie ook de vraag ‘Is het Pensioen Continu Plan nettopensioen interessant voor u?’

In deze twee gevallen hoeft u toch niet medisch te worden gekeurd.

Meetekenen partner

Waarom moet mijn partner meetekenen als ik geen partnerpensioen wil afsluiten?

Hoe hoger uw salaris, hoe groter de gevolgen van de invoering van het maximum pensioengevend salaris per 1 januari 2015 op uw pensioenregeling. Dus ook op het partnerpensioen voor uw pensioendatum. Kiest u ervoor het partnerpensioen voor uw pensioendatum niet aan te vullen met het Pensioen Continu Plan? Dan is het belangrijk dit besluit bewust en samen met uw partner te nemen.

Waarom moet mijn partner meetekenen als ik niet wil meedoen met het Pensioen Continu Plan?

De gevolgen van de invoering van het maximum pensioengevend salaris in uw pensioenregeling kunnen groot zijn. Hoe hoger uw salaris, hoe groter de gevolgen. Als u niets doet, is het partnerpensioen voor uw pensioendatum per 1 januari 2015 (fors) lager. Ook bouwt u structureel lager ouderdomspensioen en partnerpensioen op voor na uw pensioendatum. Met het Pensioen Continu Plan kunt u deze gevolgen (grotendeels) beperken. Kiest u hier niet voor? Dan is het belangrijk dit besluit bewust en samen met uw partner te nemen.

Wijzigingen

Wie geeft mijn nieuwste salarisgegevens door, moet ik dat zelf doen?

Net als bij u bestaande pensioenregeling geeft uw werkgever alle wijzigingen door die te maken hebben met uw arbeidsovereenkomst, zoals het nieuwe jaarsalaris. U geeft zelf alleen persoonlijke wijzigingen door, zoals een adreswijziging, een wijziging binnen uw Pensioen Continu Plan, of wijzigingen van uw beleggingskeuze.

Hoe kan ik gemaakte keuzes binnen het Pensioen Continu Plan wijzigen?

Dit kunt u doen met het wijzigingsformulier. U vindt dit formulier onder Documenten aan de linkerkant op deze pagina.

Hoe kan ik een andere lifecycle kiezen?

Standaard beleggen wij voor u in de Neutrale Lifecycle. Wilt u een andere keuze maken? Vul dan de Profielbepaler in. U vindt dit formulier onder Documenten aan de linkerkant op deze pagina. Met de Profielbepaler stelt u vast wat uw persoonlijke risicoprofiel is. Uw risicoprofiel geeft aan welke beleggingsmogelijkheid het beste bij u past. U kunt op dit formulier ook meteen uw keuze voor een andere lifecycle aangeven.

Hoe kan ik overstappen van lifecycle beleggen naar zelf beleggen?

Standaard beleggen wij voor u in de Neutrale Lifecycle. Wilt u een andere keuze maken? Vul dan de Profielbepaler in. Met de Profielbepaler stelt u vast wat uw persoonlijke risicoprofiel is. Uw risicoprofiel geeft aan welke beleggingsmogelijkheid het beste bij u past. U kunt op dit formulier ook meteen uw keuze voor Zelf Beleggen aangeven. Kiest u hiervoor? Dan kunt u uw fondskeuze binnen Zelf Beleggen doorgeven met het Fondskeuzeformulier Zelf Beleggen. U vindt de formulieren Profielbepaler en Fondskeuze onder Documenten aan de linkerkant op deze pagina.

Ik beleg zelf. Hoe kan ik mijn fondskeuze wijzigen?

Dan kunt u uw fondskeuze binnen Zelf Beleggen doorgeven met het Fondskeuzeformulier Zelf Beleggen. U vindt dit formulier onder Documenten aan de linkerkant op deze pagina.

Stoppen

Kan ik ook stoppen met het Pensioen Continu Plan?

Ja, dat kan per elke 1e van de volgende maand. De verzekering wordt dan premievrij gemaakt. Dat betekent het volgende:

 • U hoeft geen premie meer te betalen.
 • Hebt u gekozen voor verzekering van nettopartnerpensioen en eventueel wezenpensioen voor de pensioendatum, dan vervalt deze risicoverzekering. Uw partner en eventueel uw kinderen ontvangen dus geen nettopartner- en nettowezenpensioen als u komt te overlijden.
 • Hebt u (ook) gekozen voor aanvulling van het ouderdoms- en eventueel partnerpensioen na uw pensioendatum? Dan blijven de beleggingen staan. De waarde kan zich dus blijven ontwikkelen tot u met pensioen gaat. Op uw pensioendatum koopt u hiermee een aanvullend nettopensioen aan. Komt u te overlijden voor uw pensioendatum? Dan ontvangt uw partner 90% van de waarde van de beleggingen. Ook al vervalt de aanvulling van het partnerpensioen voor uw pensioendatum, uw partner ontvangt dan dus toch een uitkering. Door deze omzetting wordt de jaarlijkse bonus op de waarde van uw beleggingen wel verlaagd. Wilt u deze omzetting niet? Dan kunt u dat bij Delta Lloyd aangeven. Wij maken de omzetting dan ongedaan. De waarde van de beleggingen, vermeerderd met een bonus van 100%, wordt dan alleen uitgekeerd als u in leven bent op uw pensioendatum. Uw partner ontvangt dan dus geen uitkering als u overlijdt voor uw pensioendatum.

Stel ik stop een tijdje met het Pensioen Continu Plan en na een jaar of twee jaar besluit ik weer mee te doen. Hoe regel ik dat dan en moet ik dan een medische verklaring invullen?

U kunt (tijdelijk) stoppen en zich later opnieuw aanmelden. Dit kunt u aangeven op het wijzigingsformulier. U krijgt dan een nieuw voorstel. U moet dan wel een medisch vragenformulier invullen. De termijn van vier maanden waarin wij geen vragen stellen over uw gezondheid is dan immers verstreken.

Kan ik de waarde van de beleggingen afkopen en bijvoorbeeld gebruiken voor aflossing van mijn hypotheek, of de financiering van een auto?

Nee, dat is wettelijk niet toegestaan. U bent verplicht om met de waarde van uw beleggingen een levenslang nettopensioen aan te kopen.

Wordt de premie in maandelijkse termijnen ingehouden?

De premie wordt jaarlijks vastgesteld, maar in maandelijkse termijnen in rekening gebracht. De maandpremie bedraagt 1/12 van de jaarpremie

Waarde beleggingen

Wat gebeurt er met de waarde van de beleggingen in module 2 als ik voor mijn pensioendatum kom te overlijden?

U bouwt een bedrag op met beleggen voor een aanvullend netto-ouderdomspensioen (en eventueel nettopartnerpensioen na uw pensioendatum). Net als bij uw huidige pensioenregeling, ontvangt u dit pensioen vanaf uw pensioendatum. Overlijdt u daarvoor? Dan vervalt het aanvullend netto-ouderdomspensioen en daarmee de waarde van de beleggingen om dit pensioen aan te kopen. Daar staat tegenover dat de waarde van uw beleggingen zo lang u leeft jaarlijks wordt verhoogd met een bonus. Betaalt u al geen premie meer, bijvoorbeeld om dat u niet meer in dienst bent, dan is de situatie anders. Lees hiervoor het antwoord op de vraag: ‘Wat gebeurt er als ik uitdienst ga?’

Wordt bij de bepaling van het nettopartnerpensioen voor mijn pensioendatum rekening gehouden met de waarde van de beleggingen van module 2?

De waarde van uw beleggingen vervalt als u komt te overlijden voor uw pensioendatum. Zie hiervoor ook de vraag: ‘Wat gebeurt er met de waarde van de beleggingen als ik voor mijn pensioendatum kom te overlijden?’ Omdat de waarde van uw beleggingen vervalt, houden we er geen rekening mee bij de vaststelling van de hoogte van het te verzekeren nettopartnerpensioen voor uw pensioendatum.

Uit dienst

Wat gebeurt er als ik uit dienst ga?

Als u uit dienst gaat, wordt uw verzekering premievrij gemaakt. Dat betekent het volgende:

 • U hoeft geen premie meer te betalen.
 • Hebt u gekozen voor aanvulling van partner- en eventueel wezenpensioen voor de pensioendatum, dan vervallen deze risicoverzekeringen.
 • Hebt u (ook) gekozen voor aanvulling van uw ouderdoms- en eventueel partnerpensioen na uw pensioendatum? Dan blijven de beleggingen staan en koopt u hiermee op uw pensioendatum een aanvullend nettopensioen. Komt u te overlijden voor uw pensioendatum? Dan ontvangt uw partner 90% van de waarde van de beleggingen. Ook al vervalt de aanvulling van het partnerpensioen voor uw pensioendatum, uw partner ontvangt dan dus toch een uitkering. Door deze omzetting wordt de jaarlijkse bonus op de waarde van uw beleggingen wel verlaagd. Wilt u deze omzetting niet? Dan kunt u dat bij Delta Lloyd aangeven. Wij maken de omzetting dan ongedaan. De waarde van de beleggingen wordt dan alleen uitgekeerd als u in leven bent op uw pensioendatum. Bij in leven zijn, ontvangt u dan wel de zogenoemde bonus bij in leven zijn, ter grootte van 100%. Uw partner ontvangt dan dus geen uitkering als u overlijdt voor uw pensioendatum.

Waarom kan ik mijn Pensioen Continu Plan nettopensioen niet voortzetten als ik uit dienst ga?

Dat kan niet omdat het Pensioen Continu Plan nettopensioen een werkgeversregeling is, net als uw huidige pensioenregeling. De premie hiervoor wordt via de werkgever betaald.

Kan ik de waarde van het Pensioen Continu Plan nettopensioen ook overdragen naar mijn nieuwe werkgever?

Dat kan als u nieuwe werkgever ook een nettopensioenregeling biedt. U kunt de waarde van uw beleggingen dan overdragen naar deze nettopensioenregeling. Dit noemen wij waardeoverdracht. Wilt u dat? Dan kunt u dit bij uw nieuwe werkgever aanvragen.

Toetsing waarde

Ik las ergens dat mijn nettopensioen wordt getoetst en dat er eventueel een deel vervalt aan de verzekeraar. Waarom is dat en hoe werkt dat?

Delta Lloyd moet van de Belastingdienst op vastgestelde momenten toetsen hoeveel u hebt opgebouwd. We moeten dan bepalen of u niet meer waarde hebt opgebouwd dan met belastingvoordeel is toegestaan. Dit moet als uw nettopensioen ingaat, of als u de waarde overdraagt naar een andere pensioenuitvoerder na uw uitdiensttreding.

De toegestane waarde is gebaseerd op een middelloonregeling, een rekenrente van 3% en een jaarlijkse toeslag van 3%. In de praktijk betekent dit dat uw beleggingen jaarlijks met minimaal 6% moeten groeien om boven de toegestane waarde uit te komen. Deze 6% is opgebouwd uit 3% rendement plus 3% rendement voor de toeslag (inflatiecorrectie). Daarnaast wordt er rekening gehouden met te betalen kosten.

Hebt u meer opgebouwd dan is toegestaan? Dan gaat volgens de regels van de Belastingdienst de teveel opgebouwde waarde naar de uw werkgever of de pensioenuitvoerder. Dit zal alleen gebeuren als u maximaal inlegt, een zeer goed rendement (gemiddeld minimaal 6%) haalt met uw beleggingen en de prijs van het aan te kopen nettopensioen laag is.

Meer informatie

Bij wie kan ik terecht als ik nog vragen heb over (het voorstel voor) het Pensioen Continu Plan?

U kunt met uw vragen terecht bij:

 • Uw werkgever
 • Uw financieel adviseur
 • De Client Service Desk van Delta Lloyd, telefoonnummer 020 - 594 81 00