Voor de periode ná uw pensioendatum

Met deze module vult u uw pensioen aan over het salaris boven het pensioengevend maximum salaris ná uw pensioen. In de afbeelding is dit het donkeroranje deel van de appel. U vult uw pensioen aan door een bedrag op te bouwen met beleggen.

Pensioen Continu Plan - ná pensioendatum

Uw premie

U betaalt een maandelijkse premie uit uw netto salaris. De maximale premie die u voor het Pensioen Continu Plan kunt gebruiken, stijgt met uw leeftijd en salaris. In de tabel ziet u welk percentage van uw salaris boven het maximum pensioengevend salaris u maximaal mag gebruiken voor het Pensioen Continu Plan.

In 2015 was het maximum € 100.000. De belastingdienst veranderd dit bedrag jaarlijks. In 2018 is het bedrag € 105.075.

Om de vijf jaar gaat uw premiepercentage vanzelf omhoog. Van het bedrag dat u mag inleggen, bepaalt u zelf welk percentage u inlegt: 50%, 60%, 70%, 80%, 90% of 100%. U kunt uw premie voor het Pensioen Continu Plan maandelijks verhogen, verlagen of stopzetten (premievrij maken).

Leeftijd Premiepercentage
15 t/m 19 jaar 3,8%
20 t/m 24 jaar 4,4%
25 t/m 29 jaar 5,0%
30 t/m 34 jaar 5,8%
35 t/m 39 jaar 6,6%
40 t/m 44 jaar 7,6%
45 t/m 49 jaar 8,8%
50 t/m 54 jaar 10,2%
55 t/m 59 jaar 11,8%
60 t/m 64 jaar 13,5%
65 t/m 67 jaar 15,0%

Vult u met het Pensioen Continu Plan ook het partner- en eventueel wezenpensioen vóór de pensioendatum aan? Dan houden we de risicopremie die u hiervoor betaalt in op de premie voordat deze wordt belegd. De administratiekosten en risicopremie voor doorbetaling bij arbeidsongeschiktheid brengen we apart in rekening.

Wanneer is het interessant?

Als richtlijn kunt u aanhouden dat het interessant is als u in totaal minimaal € 1.200,- premie kunt inleggen voor de aanvulling van het pensioen voor en na de pensioendatum, of alleen na de pensioendatum. In de tabel ‘Hoeveel mag u inleggen?’ ziet u welk percentage van uw salaris boven het maximum pensioengevend salaris u maximaal mag gebruiken voor het Pensioen Continu Plan.

Als u arbeidsongeschikt raakt

Raakt u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan betaalt Delta Lloyd de premie voor het Pensioen Continu Plan (gedeeltelijk) voor u door. Het gaat daarbij om de jaarlijks opnieuw vastgestelde premie.

Geen medische keuring bij deelname binnen vier maanden

Als u binnen vier maanden deelneemt, hoeft u geen medische vragenlijst in te vullen en ook niet te worden gekeurd. Besluit u om niet deel te nemen, maar wilt u dat na de periode van vier maanden alsnog? Dan vragen wij u wel een medische vragenlijst in te vullen en moet u mogelijk ook worden gekeurd. We maken graag een uitzondering in de volgende situaties:

  • U hebt nu geen partner, maar dan wel.
  • Het is nu nog niet interessant om deel te nemen, maar dan wel.

In deze twee gevallen hoeft u toch niet medisch te worden gekeurd.

Pensioenbeleggen zoals bij ú past

Wij beleggen met uw pensioengeld voor uw Pensioen Continu Plan. Maar u bepaalt zelf hóe we dat doen. Zo kunt u de beleggingen laten aansluiten bij uw wensen en situatie. U heeft twee mogelijkheden:

  • We beleggen uw pensioengeld in een lifecycle. Dit betekent dat we langzaam de risico’s van uw beleggingspensioen afbouwen, als uw pensioendatum dichterbij komt. U kiest zelf in welke lifecycle we voor u beleggen. Zo kunt u kiezen hoeveel risico u loopt met uw pensioengeld. En of u de beleggingen voor uw pensioendatum wilt laten aansluiten bij een vaste of variabele netto-uitkering na uw pensioendatum. 
  • U kiest zelf in welke beleggingsfondsen wij uw pensioengeld beleggen. We bouwen dan niet het beleggingsrisico voor u af. We laten ook niet uw beleggingen aansluiten bij een vaste of variabele netto-uitkering.

Meer over beleggen met uw pensioengeld en welke keuzes u precies heft, leest u op deltalloyd.nl/pensioenbeleggen

Uw uitkering na uw pensioen

Als u met pensioen gaat, koopt u met de waarde van uw beleggingen een netto-ouderdomspensioen en eventueel een nettopartnerpensioen. U ontvangt dan, naast het pensioen dat u hebt opgebouwd in uw huidige pensioenregeling, een aanvullend nettopensioen. Komt u na uw pensioen te overlijden? Dan ontvangt uw partner, naast het partnerpensioen in de huidige pensioenregeling, een aanvullend nettopartnerpensioen. Hieronder ziet u rekenvoorbeelden bij verschillende leeftijden en salarissen.

Rekenvoorbeelden

Hieronder ziet u hoe het Pensioen Continu Plan de daling van uw ouderdomspensioen kan beperken bij de aankoop van een vaste uitkering. Vult u naast uw pensioen ná de pensioendatum ook het partnerpensioen vóór de pensioendatum aan? Dan worden de bedragen waarmee u uw ouderdomspensioen en partnerpensioen na uw pensioen aanvult lager. Wilt u geen nettopartnerpensioen na uw pensioendatum? Dan worden de bedragen waarmee u uw ouderdomspensioen aanvult hoger.

Beperking daling ouderdomspensioen (voorbeeld op basis maximum bedrag in 2015: € 100.000)

Leeftijd Salaris           Netto daling per 1-1-2015* Verwachte netto aanvulling ouderdomspensioen ná pensioendatum**
Bij pessimistisch rendement Bij 4% rendement Bij historisch rendement
35 jaar € 120.000,- € 5.760,- € 3.900,- € 5.810,- € 7.860,-
45 jaar € 135.000,- € 6.930,- € 4.560,- € 6.740,- € 8.070,-
45 jaar € 175.000,- € 14.850,- € 9.870,- € 14.530,- € 17.390,-
50 jaar € 250.000,- € 22.950,- € 15.090,- € 22.010,- € 24.850,-
55 jaar € 150.000,- € 5.400,- € 3.460,- € 4.980,- € 5.340,-
55 jaar € 200.000,- € 10.800,- € 7.010,- € 10.050,- € 10.760,-
60 jaar € 225.000,- € 7.875,- € 5.170,- € 7.100,- € 7.290,-

Beperking daling partnerpensioen ná pensioendatum

Leeftijd Salaris          Netto daling per 1-1-2015* Verwachte netto aanvulling partnerpensioen ná pensioendatum**
Bij pessimistisch rendement Bij 4% rendement Bij historisch rendement
35 jaar € 120.000,- € 4.032,- € 2.730,- € 4.067,- € 5.502,-
45 jaar € 135.000,- € 4.851,- € 3.192,- € 4.718,- € 5.649,-
45 jaar € 175.000,- € 10.395,- € 6.909,- € 10.171,- € 12.173,-
50 jaar € 250.000,- € 16.065,- € 10.563,- € 15.407,- € 17.395,-
55 jaar € 150.000,- € 3.780,- € 2.422,- € 3.486,- € 3.738,-
55 jaar € 200.000,- € 7.560,- € 4.907,- € 7.035,- € 7.532,-
60 jaar € 225.000,- € 5.512,- € 3.619,- € 4.970,- € 5.103,-

* De daling van het pensioen is gebaseerd op een middelloonregeling. Dit kan anders zijn bij uw eigen pensioenregeling.
** In deze berekening zijn de rendementen gebaseerd op belegging in de Neutrale Lifecycle. We zijn ervan uitgegaan dat naast een netto-ouderdomspensioen ook een nettopartnerpensioen (70% van het netto-ouderdomspensioen) wordt aangekocht op de pensioendatum. Gebeurt dat niet? Dan zijn de bedragen waarmee het ouderdomspensioen wordt aangevuld hoger.

Belastingvoordelen

Over de waarde van uw beleggingen hoeft u geen vermogensrendementsheffing te betalen. Over de uitkering hoeft u of uw partner geen loonbelasting te betalen. Ook hoeft uw partner over de waarde van de uitkering geen erfbelasting te betalen. De uitkering valt namelijk onder de vrijstelling voor erfbelasting. De vrijstelling voor de rest van de erfenis vermindert hierdoor wel.

Betaalt uw werkgever een deel van uw premie voor het Pensioen Continu Plan, bijvoorbeeld de administratiekosten? Dan ziet de overheid dat als loon en moet uw werkgever over dit bedrag loonheffing inhouden.