Voor de periode vóór uw pensioendatum

Hiermee verzekert u ook partnerpensioen over uw salaris boven het pensioengevend maximum salaris voor uw partner als u komt te overlijden voor uw pensioendatum. Als uw werkgever hiervoor heeft gekozen, vult u automatisch ook het wezenpensioen aan.

U bent standaard verzekerd voor de aanvulling van partnerpensioen (en eventueel wezenpensioen). Wilt u dit niet? Laat ons dit dan weten met het aanvraagformulier bij uw voorbeeld berekeningen.

Aanvulling partnerpensioen

Als u komt te overlijden voor uw pensioendatum, ontvangt uw partner een levenslang nettopartnerpensioen. In de afbeelding is dit het donkeroranje deel van de portemonnee. Hierna leest u hoe dit werkt.

Pensioen Continu Plan - Vóór pensioendatum

We berekenen jaarlijks welk bedrag uw partner per maand ontvangt als u komt te overlijden. De hoogte van deze levenslange uitkering hangt af van uw salaris boven het maximum pensioengevend salaris. In 2015 was dat maximum € 100.000. De belastingdienst veranderd dat bedrag jaarlijks. In 2018 is het bedrag € 105.075. Hierbij geldt standaard wel een bovengrens van € 300.000,-. De uitkering voor uw partner stijgt jaarlijks met 2% en brengt het inkomen van uw partner weer grotendeels op peil. In de tabel onderaan deze pagina ziet u rekenvoorbeelden bij verschillende leeftijden en salarissen.

Aanvulling wezenpensioen

Als uw werkgever hiervoor heeft gekozen, dan is aanvulling van wezenpensioen automatisch meeverzekerd. Uw kinderen ontvangen dan een aanvullend nettowezenpensioen als u komt te overlijden voor uw pensioendatum. U kunt niet kiezen voor alleen aanvulling van wezenpensioen.

Als u arbeidsongeschikt raakt

Raakt u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan betaalt Delta Lloyd de premie voor het Pensioen Continu Plan (gedeeltelijk) voor u door. Het gaat daarbij om de jaarlijks opnieuw vastgestelde premie.

Geen medische keuring bij deelname binnen vier maanden

Als u binnen vier maanden deelneemt, hoeft u geen medische vragenlijst in te vullen en ook niet te worden gekeurd. Besluit u om niet deel te nemen, maar wilt u dat na de periode van vier maanden alsnog? Dan vragen wij u wel een medische vragenlijst in te vullen en moet u mogelijk ook worden gekeurd. We maken graag een uitzondering in de volgende situaties:

  • U hebt nu geen partner, maar dan wel.
  • Het is nu nog niet interessant om deel te nemen, maar dan wel.

In deze twee gevallen hoeft u toch niet medisch te worden gekeurd.

Wanneer is het interessant?

Als richtlijn kunt u aanhouden dat de aanvulling van partner- en eventueel wezenpensioen interessant is als de uitkering aan partnerpensioen minimaal € 100,- per maand bedraagt. In de tabel ziet u bij welk salaris deze grens ligt bij verschillende periodes tot de pensioendatum. Hoe langer de periode tot uw pensioen, hoe u eerder het partnerpensioen € 100,- per maand is.

Uitkering partnerpensioen € 100,- per maand
Aantal dienstjaren tot 67 Huidige salaris
40 € 105.000,-
35 € 106.000,-
30 € 107.000,-
25 € 109.000,-
20 € 111.000,-
15 € 114.000,-
10 € 122.000,-
5 € 143.000,-

Rekenvoorbeelden

Hieronder ziet u hoe het Pensioen Continu Plan de daling van uw partnerpensioen vóór de pensioendatum kan beperken.

Beperking daling partnerpensioen vóór pensioendatum (voorbeeld op basis maximum bedrag in 2015: € 100.000)

Leeftijd Salaris Netto daling per 1-1-2015* Netto aanvulling
partnerpensioen
voor pensioendatum**
35 € 120.000,- € 4.032,- € 3.565,-
45 € 135.000,- € 4.851,- € 4.289,-
45 € 175.000,- € 10.395,- € 9.191,-
50 € 250.000,- € 16.065,- € 14.204,-
55 € 150.000,- € 3.780,- € 3.342,-
55 € 200.000,- € 7.560,- € 6.684,-
60 € 225.000,- € 5.512,- € 4.874,-

* De daling van het pensioen is gebaseerd op een middelloonregeling. Dit kan anders zijn bij uw eigen pensioenregeling.

** Uitgangspunt is dat deze uitkering jaarlijks met 2% stijgt.

Belastingvoordelen

Uw partner hoeft geen vermogensrendementsheffing, geen loonbelasting en geen erfbelasting te betalen over het nettopartnerpensioen. De uitkering valt onder de vrijstelling voor erfbelasting. De vrijstelling voor de rest van de erfenis vermindert hierdoor wel.

Betaalt uw werkgever een deel van uw premie voor het Pensioen Continu Plan, bijvoorbeeld de administratiekosten? Dan ziet de overheid dat als loon en moet uw werkgever over dit bedrag loonheffing inhouden.