Belastingvoordelen bij het Pensioen Continu Plan nettopensioen

Met het Pensioen Continu Plan kunt u uw pensioen aanvullen met belastingvoordeel. U kunt uw pensioen natuurlijk ook op een andere manier aanvullen. In het overzicht ziet u hoe u dit bijvoorbeeld kunt doen en welke belasting u dan betaalt in vergelijking met het Pensioen Continu Plan.

Mogelijkheden om uw pensioen aan te vullen

Keuze Aanvulling van Vermogens-
rendements-
heffing
Belasting over uitkering Erfbelasting
Zelf sparen Ouderdomspensioen Ja Nee Ja
Zelf beleggen Ouderdomspensioen Ja Nee Ja
Zelf bruto lijfrente afsluiten* Ouderdomspensioen Nee Ja Nee
Zelf overlijdensricisoverzekering afsluiten Partnerpensioen voor of na pensioendatum Ja Nee Ja
Pensioen Continu Plan

Partnerpensioen voor pensioendatum

Nee** Nee Nee
Pensioen Continu Plan Ouderdoms- en partnerpensioen na pensioendatum Nee** Nee Nee

* De betaalde premie is onder voorwaarden aftrekbaar van het inkomen in box 1
** De uitkering moet dan wel worden gebruikt om een nettopartnerpensioen aan te kopen