Voor de periode vóór uw pensioendatum

Hiermee vult u uw partnerpensioen aan over het salarisdeel boven het maximum pensioengevend salaris als u komt te overlijden vóór uw pensioendatum. Als u hiervoor kiest, vult u ook het wezenpensioen aan.

Aanvulling partnerpensioen

Met het Pensioen Continu Plan vult u uw partnerpensioen aan over het salarisdeel boven het maximum pensioengevend salaris als u komt te overlijden voor uw pensioendatum. In onderstaande afbeelding is dit het donkeroranje deel van de portemonnee.

Pensioen Continu Plan - Vóór pensioendatum

U sluit hiervoor een verzekering die een bedrag uitkeert aan uw partner als u komt te overlijden. Met het uitgekeerde bedrag koopt uw partner een nettonabestaandenlijfrente aan. We berekenen dit bedrag zo dat deze uitkering met 2% per jaar kan stijgen. Maar uw partner kan ook voor een gelijkblijvende uitkering kiezen. Hij of zij heeft ook de keuze voor een levenslange of (hogere) tijdelijke uitkering. Of een combinatie van deze twee. 

In de tabel onderaan deze pagina ziet u rekenvoorbeelden van een stijgende levenslange uitkering bij verschillende leeftijden en inkomens. U kunt overigens zelf bepalen wie de begunstigde is. Dat kan ook iemand anders zijn dan uw partner. 

Aanvulling wezenpensioen

Als kiest voor aanvulling van partnerpensioen voor uw pensioendatum, hebt u ook de mogelijkheid het wezenpensioen aan te vullen. Het verzekerde bedrag gaat dan omhoog met 10% per kind. Komt u voor uw pensioendatum te overlijden? Dan kopen uw kinderen met hun 10% een levenslange of tijdelijke nabestaandenlijfrente aan. U kunt niet kiezen voor alleen aanvulling van wezenpensioen.

Als u arbeidsongeschikt raakt

Raakt u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan betaalt Delta Lloyd de premie voor het Pensioen Continu Plan (gedeeltelijk) voor u door. Het gaat daarbij om de jaarlijks opnieuw vastgestelde premie.

Onder voorwaarden geen medische vragenlijst of keuring

U hoeft geen medische vragenlijst in te vullen en ook niet te worden gekeurd. Dit geldt voor een inkomen tot € 300.000 en alleen als uw werkgever de pensioenregeling ook bij Delta Lloyd heeft. U moet zich dan wel binnen vier maanden vanaf het moment dat u kunt deelnemen aanmelden. 

Besluit u om niet deel te nemen, maar wilt u dat na de periode van vier maanden alsnog? Dan vragen wij u wel een medische vragenlijst in te vullen en moet u mogelijk ook worden gekeurd. We maken graag een uitzondering in de volgende situaties: 
  • U hebt nu geen partner, maar dan wel. 
  • Het is nu nog niet interessant om deel te nemen, maar dan wel. Zie ook het kader ‘Is het interessant voor u?’
In deze twee gevallen hoeft u toch niet medisch te worden gekeurd.

Wanneer is het interessant?

Zit u uw inkomen net boven het maximum pensioengevend salaris? Dan is de terugval in pensioen niet zo groot. Het is de vraag of het zinvol is om het lagere pensioen dan aan te vullen. Ook omdat de administratiekosten bij een kleine aanvulling in verhouding hoog zijn. Uw financieel adviseur kan u helpen te beoordelen of het Pensioen Continu Plan interessant voor u is. Om u op weg te helpen, geven we u de volgende richtlijnen.

Als richtlijn kunt u aanhouden dat het interessant is als het verzekerde kapitaal voor de aanvulling van partnerpensioen naar verwachting voldoende is om een beoogde nabestaandenlijfrente van € 100,- per maand te kunnen aankopen. In de tabel ziet u bij welk inkomen deze grens ligt bij verschillende periodes tot de pensioendatum. Hoe langer de periode tot uw pensioen, hoe u eerder u op het minimale bedrag zit.

Beoogde nettonabestaandenlijfrente is €100,-
Aantal dienstjaren tot 67 Huidige inkomen
40 € 105.000,-
35 € 105.000,-
30 € 106.000,-
25 € 108.000,-
20 € 109.000,-
15 € 113.000,-
10 € 119.000,-
5 € 138.000,-

Rekenvoorbeelden

Hieronder ziet u hoe het Pensioen Continu Plan de daling van uw partnerpensioen vóór de pensioen datum kan beperken. 

Beperking daling partnerpensioen vóór pensioendatum (voorbeeld op basis van de grens van 2015: €100.000)
Leeftijd Salaris Netto daling per 1-1-2015* Beoogde netto aanvulling partnerpensioen**
35 € 120.000,- € 4.032,-  € 4.083,-
45 € 135.000,- € 4.851,- € 4.913,-
45 € 175.000,- € 10.395,- € 10.527,-
50 € 250.000,- € 16.065,- € 16.369,-
55 € 150.000,- € 3.780,- € 3.828,-
55 € 200.000,- € 7.560,- € 7.656,-
60 € 225.000,- € 5.512,- € 5.583,-

* De daling van het pensioen is gebaseerd op een middelloonregeling. Dit kan anders zijn bij uw eigen pensioenregeling. 
** Uitgangspunt is dat deze uitkering jaarlijks met 2% stijgt.

Belastingvoordelen

Uw partner en eventueel uw kinderen hoeven geen vermogensrendementsheffing, geen loonbelasting en geen erfbelasting te betalen over de nettolijfrente-uitkering. De uitkering valt onder de vrijstelling voor erfbelasting. De vrijstelling voor de rest van de erfenis vermindert hierdoor wel. Gebruiken uw partner of kinderen het uitgekeerde bedrag voor iets anders dan een lijfrente-uitkering? Dan moeten zij mogelijk wel vermogensrendementsheffing betalen.