Voor de periode ná uw pensioendatum

Met deze module vult u uw ouderdomspensioen en eventueel nabestaandenpensioen aan ná uw pensioen. In de afbeelding is dit het donkeroranje deel van de appel. U vult uw pensioen aan door een bedrag op te bouwen met beleggen.

Pensioen Continu Plan - ná pensioendatum

Uw premie

U betaalt een maandelijkse premie. De maximale premie die u voor het Pensioen Continu Plan kunt gebruiken, stijgt met uw leeftijd en salaris. In de tabel ziet u welk percentage van uw inkomen boven het maximum pensioengevend salaris u maximaal mag gebruiken voor het Pensioen Continu Plan.

In 2015 was het maximum € 100.000. De belastingdienst veranderd dit bedrag jaarlijks. In 2018 is het bedrag € 105.075.

Om de vijf jaar gaat uw premiepercentage vanzelf omhoog. Van het bedrag dat u mag inleggen, bepaalt u zelf welk percentage u inlegt: 50%, 60%, 70%, 80%, 90% of 100%. U kunt uw premie voor het Pensioen Continu Plan maandelijks verhogen, verlagen of stopzetten (premievrij maken). 
Hoeveel mag u inleggen?
LeeftijdPremieopercentage
152,2 %
202,6 %
253,2 %
303,7 %
354,5 %
405,4 %
456,5 %
507,9 %
559,5 %
6011,4 %
6513,1 %

Van uw premie houden we risicopremie(s) en administratiekosten in. Het gaat daarbij om de risicopremie voor doorbetaling van de premie bij arbeidsongeschiktheid en – als u daarvoor kiest – de risicopremie voor aanvulling van partner- en eventueel ook wezenpensioen voor de pensioendatum. Het bedrag dat overblijft wordt vervolgens belegd.

Wanneer is het interessant?

Als richtlijn kunt u aanhouden dat het interessant is als u in totaal minimaal € 1.200,- premie per jaar kunt inleggen voor de aanvulling van het pensioen voor en na de pensioendatum, of alleen na de pensioendatum. In de tabel ‘Hoeveel mag u inleggen?’ ziet u welk percentage van uw inkomen boven het maximum pensioengevend salaris u maximaal mag gebruiken voor het Pensioen Continu Plan.

Als u arbeidsongeschikt raakt

Raakt u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Dan betaalt Delta Lloyd de premie voor het Pensioen Continu Plan (gedeeltelijk) voor u door. Het gaat daarbij om de jaarlijks opnieuw vastgestelde premie.

Onder voorwaarden geen medische vragenlijst of keuring

U hoeft voor het Pensioen Continu Plan geen medische vragenlijst in te vullen en ook niet te worden gekeurd. Dit geldt voor een inkomen tot € 300.000,- en alleen als uw werkgever de pensioenregeling ook bij Delta Lloyd heeft. U moet zich dan wel binnen vier maanden vanaf het moment dat u kunt deelnemen aanmelden. Besluit u om niet deel te nemen, maar wilt u dat na de periode van vier maanden alsnog? Dan vragen wij u wel een medische vragenlijst in te vullen en moet u mogelijk ook worden gekeurd. We maken graag een uitzondering in de volgende situaties:
  • U hebt nu geen partner, maar dan wel.
  • Het is nu nog niet interessant om deel te nemen, maar dan wel. Zie ook het kader ‘Is het interessant voor u?’
In deze twee gevallen hoeft u toch niet medisch te worden gekeurd.

Belegging

U kunt Delta Lloyd voor u laten beleggen of zelf beleggen in Delta Lloyd fondsen. Als wij voor u beleggen, doen we dat in lifecycles. Hoe jonger u bent, hoe meer risico we nemen om de kans op een hoog rendement te vergroten. Dit risico bouwen we steeds verder af naarmate uw pensioendatum dichterbij komt. Lees meer over beleggen in Lifecycles en zelf beleggen.

Uitkering na uw pensioen

Als u met pensioen gaat, koopt u met de waarde van uw beleggingen een netto-oudedagslijfrente en eventueel een nettonabestaandenlijfrente voor uw partner (of andere begunstigde). U ontvangt dan, naast het pensioen via uw werkgever, een aanvullende nettolijfrente-uitkering. Komt u na uw pensioen te overlijden, dan ontvangt uw partner, naast het partnerpensioen via uw werkgever, een aanvullende nettonabestaandenlijfrente. U kunt kiezen voor een levenslange uitkering, of een (hogere) tijdelijke uitkering. Een combinatie is ook mogelijk.

Rekenvoorbeelden

Hieronder ziet u hoe het Pensioen Continu Plan de daling van uw ouderdomspensioen kan beperken. Vult u naast uw pensioen ná de pensioendatum ook het partnerpensioen vóór de pensioendatum aan? Dan worden de bedragen waarmee u uw ouderdomspensioen en partnerpensioen ná uw pensioen aanvult lager. Wilt u geen nettopartnerpensioen ná uw pensioendatum? Dan worden de bedragen waarmee u uw ouderdomspensioen aanvult hoger.

Beperking daling ouderdomspensioen (voorbeeld op basis van grens 2015: € 100.000)

Leeftijd Salaris           Netto daling per 1-1-2015* Verwachte netto aanvulling ouderdomspensioen ná pensioendatum**
Bij pessimistisch rendement Bij 4% rendement Bij historisch rendement
35 jaar € 120.000,- € 5.760,- € 2.760,- € 4.030,- € 5.380,-
45 jaar € 135.000,- € 6.930,- € 3.450,- € 5.040,- € 6.000,-
45 jaar € 175.000,- € 14.850,- € 8.080,- € 11.750,- € 13.980,-
50 jaar € 250.000,- € 22.950,- € 11.910,- € 17.230,- € 19.400,-
55 jaar € 150.000,- € 5.400,- € 2.750,- € 3.940,- € 4.220,-
55 jaar € 200.000,- € 10.800,- € 5.990,- € 8.540,- € 9.140,-
60 jaar € 225.000,- € 7.875,- € 4.240,- € 5.810,- € 5.970,-

Beperking daling partnerpensioen ná pensioendatum (voorbeeld op basis van grens 2015: € 100.000)

Leeftijd Salaris          Netto daling per 1-1-2015* Verwachte netto aanvulling partnerpensioen ná pensioendatum**
Bij pessimistisch rendement Bij 4% rendement Bij historisch rendement
35 jaar € 120.000,- € 4.032,- € 1.932,- € 2.821,- € 3.766,-
45 jaar € 135.000,- € 4.851,- € 2.415,- € 3.528,- € 4.200,-
45 jaar € 175.000,- € 10.395,- € 5.656,- € 8.225,- € 9.786,-
50 jaar € 250.000,- € 16.065,- € 8.337,- € 12.061,- € 13.580,-
55 jaar € 150.000,- € 3.780,- € 1.925,- € 2.758,- € 2.954,-
55 jaar € 200.000,- € 7.560,- € 4.193,- € 5.978,- € 6.398,-
60 jaar € 225.000,- € 5.512,- € 2.968,- € 4.067,- € 4.179,-

* De daling van het pensioen is gebaseerd op een middelloonregeling. Dit kan anders zijn bij uw eigen pensioenregeling. 
** In deze berekening zijn de rendementen gebaseerd op belegging in de Neutrale Lifecycle. We zijn ervan uitgegaan dat naast een netto-oudedagslijfrente ook een nettonabestaandenlijfrente (70% van de netto-oudedagslijfrente) wordt aangekocht op de pensioendatum. Gebeurt dat niet? Dan zijn de bedragen waarmee het ouderdomspensioen wordt aangevuld hoger.

Belastingvoordelen

Over de waarde van uw beleggingen hoeft u geen vermogensrendementsheffing te betalen. Over de uitkering hoeft u of uw partner geen loonbelasting te betalen. Ook hoeft uw partner over de waarde van de uitkering geen erfbelasting te betalen. De uitkering valt namelijk onder de vrijstelling voor erfbelasting. De vrijstelling voor de rest van de erfenis vermindert hierdoor wel. Gebruikt uw partner het uitgekeerde bedrag voor iets anders dan een lijfrente-uitkering? Dan moet hij of zij mogelijk vermogensrendementsheffing betalen.