Pensioen in Nederland

Pensioen is uw inkomen voor later. Als u stopt met werken, krijgt u geen salaris meer. Uw inkomen is dan uw pensioen. Uw pensioen kan later uit 3 delen bestaan:
1. Allereerst krijgt u een AOW-uitkering van de overheid.
2. Daarnaast bouwt u iedere maand pensioen op via uw werkgever.
3. En tot slot kunt u ook zelf actie ondernemen om aanvullend pensioen te regelen.

1. Uw AOW-uitkering van de overheid

Naast het pensioen dat u via uw werkgever krijgt, is er ook een basisvoorziening vanuit de overheid voor u geregeld. Dit is de AOW-uitkering. De hoogte van uw AOW hangt af van uw burgerlijke staat en hoeveel jaren u in Nederland hebt gewoond. De hoogte van uw AOW is onafhankelijk van hoeveel pensioen u via uw werkgever opbouwt, of de hoogte van uw salaris. Wanneer u uw AOW-uitkering krijgt, hangt af van uw geboortedatum. De leeftijd waarop de AOW-uitkering ingaat, wordt stap voor stap verhoogd van 65 jaar naar 67 jaar. Dit kan in de toekomst nog worden aangepast.

Wilt u weten wat uw AOW-leeftijd is? Bereken vanaf welke datum u recht hebt op een AOW-uitkering van de overheid.

2. Soorten pensioen via uw werkgever(s)

Er zijn veel verschillende pensioenregelingen in Nederland. Bij de ene regeling hebt u meer zekerheid over de hoogte van uw pensioen, dan bij de andere regeling. Voor het gemak onderscheiden we 2 soorten regelingen: een premieovereenkomst en een uitkeringsovereenkomst.

Wat is een premieovereenkomst?
Een premieovereenkomst noemen we ook wel een beschikbare premieregeling. Elke maand stort uw werkgever een premie voor uw pensioen. Uw werkgever bepaalt of hij de volledige premie betaalt of dat u zelf ook een deel moet meebetalen. Hoe uw pensioen eruit ziet, hangt af van uw soort premieovereenkomst. Hoe hoog het pensioen later is, hangt af van:

  • de ingelegde premie;
  • de waarde van de beleggingen;
  • de aankoopkosten voor uw pensioen.

Wat is een uitkeringsovereenkomst?
Een uitkeringsovereenkomst geeft u veel zekerheid over de hoogte van uw pensioen. U weet namelijk hoeveel pensioen u krijgt, dit bedrag staat vast. Elk jaar bouwt u een deel van uw uiteindelijke pensioen op. De uiteindelijke hoogte van uw pensioen hangt af van:

  • uw salaris;
  • uw pensioenregeling;
  • hoeveel jaar u pensioen opbouwt bij uw werkgever;
  • wat het opbouwpercentage is;
  • of uw pensioenuitkering geïndexeerd wordt. Geld wordt elk jaar minder waard en uw pensioen dus ook. Het kan zijn dat uw pensioen jaarlijks wordt verhoogd, waarbij bijvoorbeeld rekening gehouden wordt met de prijsstijgingen of loonontwikkeling. Dit noemen wij indexeren of indexatie. 

Bekijk het totaaloverzicht van uw opgebouwde pensioen bij verschillende werkgevers, inclusief AOW-uitkering.

Wanneer kunt u met pensioen?

U bepaalt, tot zekere hoogte, zelf wanneer u met pensioen gaat. Houd er rekening mee dat hoe eerder u met pensioen gaat, hoe lager uw pensioenuitkering wordt. Natuurlijk besluit u in goed overleg met uw werkgever wanneer u met pensioen gaat.

Pensioenleeftijd naar 67 jaar
Misschien hebt u gehoord over de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar voor de pensioenregeling via de werkgever. Dat betekent niet dat u tot 67 jaar moet blijven werken. U kunt uw pensioen nog steeds vervroegen of uitstellen. Wanneer u met pensioen gaat, kiest u in overleg met uw werkgever.

Het pensioen dat u opbouwt met ingangsdatum 65 jaar, blijft ingaan op 65 jaar. Het pensioen dat u opbouwt nadat de verhoging van de pensioenleeftijd in gaat, gaat in op 67 jaar. Als u met pensioen gaat, wordt het pensioen opnieuw berekend op basis van de datum waarop u met pensioen gaat. Deze kiest u in overleg met uw werkgever.

AOW en pensioenleeftijd naar 67 jaar
Ook de leeftijd waarop de AOW-uitkering ingaat, wordt stap voor stap verhoogd van 65 jaar naar 67 jaar. Dit kan in de toekomst nog worden aangepast. Wilt u weten wat uw AOW-leeftijd is? Bereken vanaf welke datum u recht hebt op een AOW-uitkering van de overheid.

Uw pensioen en risico's

U loopt een aantal risico's met uw pensioen. Naast de risico's door veranderingen in uw privé- of werksituatie zijn er ook nog andere risico's. Zoals de lage rente en tegenvallende beleggingsresultaten en de stijgende levensverwachting. Allemaal zaken die invloed hebben op de hoogte van uw pensioen. Ook nieuwe wetgeving kan uw pensioen beïnvloeden. We kunnen niet in de toekomst kijken. We weten niet wat er nog staat te gebeuren. Daarom is het belangrijk dat u af en toe een vinger aan de pols houdt en uw pensioensituatie eens onder de loep neemt. Ligt u op koers met uw pensioenopbouw of moet u actie ondernemen? Met het Inkomenskompas ziet u in een paar stappen waar u nu staat.

Uw pensioen en de belasting

De premie die u nu misschien voor uw pensioen betaalt, houdt uw werkgever in op uw brutosalaris. U betaalt ook geen vermogensbelasting over het pensioen dat nog niet is ingegaan. Pas als u het pensioen ontvangt, gaat u belasting betalen. In de meeste gevallen valt u dan in een voordeliger belastingtarief.

Pensioen ABC

Veel mensen vinden hun pensioen best ingewikkeld. Dit komt vooral door de moeilijke woorden en begrippen. Delta Lloyd begrijpt dat en heeft daarom de belangrijkste begrippen voor u op een rij gezet.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Vind hier het antwoord op veelgestelde pensioenvragen.