Financieel ABC

Verklarende woordenlijst Z

Zelf Beleggen

U kunt bij beleggen de verantwoordelijkheid bij Delta Lloyd leggen (Lifecycle-beleggen). U kunt u deze verantwoordelijkheid ook in eigen hand houden (Zelf Beleggen). Dit kan alleen als uw pensioenregeling dit toelaat. Zelf Beleggen kent diverse risico's waar u zich bewust van moet zijn.

Zerobond

Obligaties die men onder de nominale waarde uitgeeft en die geen rente uitkeren. Op de aflossingsdatum keren zij de nominale waarde uit. Het verschil tussen uitgifteprijs en nominale waarde is het rendement. Zerobonds noemt men ook wel nulcouponobligaties.

Zorgplicht

In de Pensioenwet neemt de zorgplicht een aanzienlijke plaats in. Pensioenuitvoerders moeten deelnemers bijvoorbeeld verplicht voldoende informatie verstrekken. Ook moeten ze alle mogelijke documentatie aanleveren. Voor premieovereenkomsten met beleggingsvrijheid hebben pensioenuitvoerders een expliciete zorgplicht opgelegd gekregen.