Financieel ABC

Verklarende woordenlijst Y

Year to Date

Year to Date (YTD) betekent: vanaf vorig jaareinde. Onder YTD vindt u dus het rendement van een beleggingsfonds vanaf de laatste jaarwisseling en geeft antwoord op de vraag hoe het fonds tot nu toe in het lopende jaar heeft gepresteerd.

Yield

Yield is het uitbetaalde inkomen uit een belegging uitgedrukt in een percentage. De uitbetaalde inkomsten kunnen bestaan uit dividend of rente. In het geval van een uitgekeerd dividend wordt er ook wel gesproken over dividendrendement.

Yield to Maturity

Yield to Maturity is het effectief rendement op een obligatiebelegging als deze tot het einde van de looptijd wordt aangehouden.