Financieel ABC

Verklarende woordenlijst U

Uitgiftestructuur

De juridische gegevens van een fonds.

Uitkeringsovereenkomst

Binnen de Pensioenwet is de uitkeringsovereenkomst een van de drie pensioensystemen (naast kapitaalovereenkomst en premieovereenkomst). Het gaat om een overeenkomst tussen werkgever en werknemer over een uitkering van een bepaalde hoogte, ontvangen vanaf een bepaalde leeftijd. Bijvoorbeeld een eindloon- of een middelloonregeling.

Uitruil

U mag het partnerpensioen dat u hebt opgebouwd, ruilen. Dit heet uitruil. U kunt bijvoorbeeld eerder met pensioen gaan of een hoger ouderdomspensioen aanvragen. Andersom kunt u ook een deel van uw ouderdomspensioen ruilen voor partnerpensioen. U kunt alleen uitruilen op het moment dat uw arbeidsovereenkomst eindigt en als uw pensioen ingaat.

Uitvoeringsovereenkomst

Een uitvoeringsovereenkomst is een overeenkomst tussen de werkgever en de pensioenuitvoerder. Hierin zijn afspraken opgenomen over de uitvoering en de financiering van de pensioenovereenkomst.

Underperformer

Aandeel dat het duidelijk slechter doet dan andere aandelen op de index van de betreffende aandelenmarkt. Soms wordt ook een belegger of beleggingsinstelling bedoeld die het slechter doet dan een ander.

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

Alle pensioenuitvoerders gebruiken hetzelfde Uniforme Pensioenoverzicht. Deze krijgen deelnemers ieder jaar toegestuurd. Hierdoor kunt u de overzichten gemakkelijker vergelijken. En het maakt uw pensioensituatie inzichtelijker. Voormalige deelnemers ontvangen eens in de vijf jaar een overzicht.

Unit-linked

Unit linked betekent gekoppeld aan een verzekering. Unit-linked beleggingsfondsen zijn alleen toegankelijk via deelname in producten als een beleggingshypotheek, koopsompolis en pensioenverzekeringen