Financieel ABC

Verklarende woordenlijst L

Lange rente

De rente berekend over leningen met een looptijd langer dan een jaar.

Langleven risico

Het risico dat iemand langer kan leven dan gemiddeld wordt verwacht.

Large Cap

Aandelen met een hoge marktkapitalisatie.

Levensloopregeling

Met de levensloopregeling kunt u sparen om met verlof te gaan. Bijvoorbeeld omdat u een opleiding wilt volgen. Of omdat u moet zorgen voor een ziek familielid. U kunt het ook gebruiken om eerder te stoppen met werken of om meer ouderdomspensioen te hebben. Tijdens het verlof blijft u in dienst van uw werkgever en ontvangt u inkomen. Per jaar mag u maximaal 12 procent van uw brutosalaris sparen. In totaal mag u maximaal 210 procent van uw brutojaarsalaris sparen. Uw werkgever mag u een financiële bijdrage geven. Dit hoeft niet. Wilt u het gespaarde bedrag opnemen, dan betaalt u daarover belasting. Vraag uw werkgever voor meer informatie.

Lifecycle

Dit is de beleggingsvorm waarbij uw pensioenpremie wordt belegd op basis van uw leeftijd. Hoe dichter u bij uw pensioendatum komt, hoe minder risico u met uw beleggingen loopt. Er zijn drie Lifecycles, variërend van weinig risico tot veel risico: Defensieve, Neutrale en Offensieve Lifecycles.

Lijfrente

Met een lijfrenteverzekering zet u geld opzij. U betaalt iedere maand of elk jaar een premie, of u stort het bedrag in één keer. Dat is de lijfrente. Met een lijfrenteverzekering zorgt u ervoor dat u later meer inkomen hebt. Er zijn meerdere vormen van lijfrente: oudedagslijfrente, nabestaandenlijfrente en tijdelijke oudedagslijfrente.

Lijfrentepremieaftrek

Hebt u een lijfrenteverzekering, een lijfrentespaarrekening of een lijfrentebeleggingsrekening? Dan betaalt u daarvoor een premie. Dit heet een lijfrentepremie. Deze premie mag u onder bepaalde voorwaarden aftrekken van de belasting. Dat heet de lijfrentepremieaftrek. Als de verzekering de einddatum bereikt, ontvangt u uw lijfrente.

Liquiditeit

De mate van vraag en aanbod bepaalt de liquiditeit van een fonds. Hoe meer vraag en aanbod in een fonds samenkomen, hoe meer liquide dat fonds is.

London Interbank Offered Rate (LIBOR)

LIBOR is de rente die de grootste en meest kredietwaardige internationale banken elkaar in Londen in rekening brengen als ze aan elkaar lenen.

London Stock Exchange (LSE)

De LSE is één van de grootste beurzen ter wereld. Bekendste index op de LSE is de FTSE 100. 

Looptijd

Wij spreken met u af hoe lang uw hypotheek loopt. Dit is de looptijd van de hypotheek. Meestal bedraagt de looptijd 30 jaar. Aan het einde van de looptijd moet u de hypotheek helemaal hebben terugbetaald.