Financieel ABC

Verklarende woordenlijst J

Jaarruimte (lijfrente)

Als belastingplichtige hebt u, afhankelijk van verschillende factoren, de mogelijkheid om lijfrentepremie af te trekken van uw jaarlijkse belastbaar inkomen. Hierbij is onder de factor A van belang.

Jaarverslag

Een jaarverslag is een document dat een beleggingsfonds jaarlijks moet opstellen. Het verslag laat zien hoe het fonds zijn vermogen heeft belegd, en geeft inzicht in de financiële stand van zaken door middel van de balans en resultatenrekening. In het verslag van de directievoorzitter wordt teruggekeken op het voorgaande jaar en wordt vooruitgekeken naar zaken die in de toekomst zullen spelen. 

Junk bond

Obligaties uitgegeven door kwalitatief minder goede bedrijven die daarom een relatief hoge couponrente hebben.