Financieel ABC

Verklarende woordenlijst G

Gamma

De gamma geeft aan in welke mate de delta van een optie verandert ten gevolgde van een koersverandering van de onderliggende waarde. Bij een delta van 50 en een gamma van 5 zal de delta bij een koersbeweging van één euro stijgen naar 55 of dalen naar 45.

Garantiefonds

Belegingsfonds dat geheel of ten dele is opgebouwd uit afgeleide producten (opties, futures, termijncontracten). De uitgevende instelling garandeert dat beleggers hun inleg aan het einde van de looptijd van dit fonds voor een belangrijk deel terugkrijgen. Zie ook clickfonds.

Garantiekapitaal

Het garantiekapitaal is het verzekerd bedrag dat u minimaal ontvangt op uw pensioendatum. Dit bedrag is inclusief een vooraf gegarandeerd deel van de toekomstige winst.

Garantieregeling

Met een garantieregeling beschermt u zich tegen een tegenvallend of negatief rendement. Voor een fonds met garantieregeling vragen wij een premie. U krijgt in zo’n fonds een gegarandeerd rendement over uw inleg.

Gedragscode hypothecaire financieringen

Aanbieders van hypotheken, waaronder Delta Lloyd Bank, houden zich aan bepaalde gedragsregels. Deze gedragsregels staan in de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF). Deze gedragscode is afgesproken na overleg met de overheid en consumentenorganisaties.

Gelijke behandeling

In een pensioenregeling moet iedere deelnemer gelijk worden behandeld. De regels moeten dus voor iedereen hetzelfde zijn. De pensioenregeling mag mensen niet verschillend behandelen op basis van geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, ras of nationaliteit, aard of duur van het dienstverband, leeftijd, handicap of chronische ziekte.

Gelijke uitkeringen

Vroeger kregen mannen een andere pensioenuitkering dan vrouwen. Tegenwoordig moeten alle uitkeringen gelijk zijn voor mannen en vrouwen. 

Gemengde fondsen

Beleggingsfondsen die beleggen in verschillende beleggingscategorieën, zoals aandelen, obligaties, onroerend goed en liquiditeiten, en daarmee de belegger een breed gespreide portefeuille aanbieden.

Gemiddeld rendement

Op de verschillende beleggingscategorieën zoals aandelen, obligaties en desposito's worden meestal verschillende rendementen behaald. Door rendementen te vermenigvuldigen met het belegd vermogen, de uitkomst van de vermenigvuldigingen bij elkaar op te tellen en vervolgens te delen door het totale vermogen krijgt men het gemiddelde rendement.

Geregistreerd partnerschap

U kunt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand laten vastleggen wie uw partner is. Dit heet een geregistreerd partnerschap. Voor een pensioenregeling hebben u en uw partner nu dezelfde rechten als wanneer u getrouwd zou zijn.

Gewezen deelnemer

Hebt u een nieuwe baan? Dan doet u niet meer mee aan de pensioenregeling van uw oude werkgever. U bent dan een ‘gewezen deelnemer’. U bouwt bij uw oude werkgever geen pensioen meer op. Het pensioen dat u hebt opgebouwd, blijft van u.

Groeifonds

Beleggingsfondsen die vooral beleggen in aandelen waarvan een snelle en sterke (bovengemiddelde) groei van de winst per aandeel wordt verwacht, of een beleggingsfonds dat geen dividend uitkeert maar de beleggingsopbrengsten aan het vermogen toevoegt.

Groenfonds

Beleggingsfonds dat belegt in projecten die goed zijn voor het milieu en dat daardoor aanspraak kan maken op een speciale behandeling van de Belastingdienst.