Financieel ABC

Verklarende woordenlijst E

Effectenbeurs

Een centrale, gereguleerde marktplaats voor de verhandeling van aandelen, obligaties en dergelijke. In Nederland, België, Portugal en Frankrijk is de marktplaats voor deze producten de cashmarkt van Euronext. Op de derivatenmarkt vindt de verhandeling plaats van hiervan afgeleide producten (of derivaten) zoals opties en futures.

Effectieve rente

De effectieve rente is het rentepercentage dat u werkelijk betaalt voor uw hypotheek. In dit rentepercentage zijn alle kosten van de hypotheek, inclusief de afsluitprovisie, opgenomen.

Eigen bijdrage

Het deel van de pensioenkosten dat een werknemer zelf betaalt voor de pensioenregeling.

Eindloonregeling

In de eindloonregeling hangt de hoogte van uw pensioen af van het salaris dat u verdient in het laatste jaar. Vandaar de term ‘eindloon’. Bij iedere salarisverhoging wordt het pensioen dat u al hebt opgebouwd, opgetrokken naar uw nieuwe salarisniveau. Andere regelingen zijn de middelloonregeling en de beschikbare premieregeling.

Emerging market

Een opkomende markt (emerging market) is een financiële markt van een ontwikkelingsland.

Emissie

Uitgifte van effecten.

Euribor

Rentetarief dat kredietwaardige banken elkaar in rekening brengen voor bedragen die luiden in euro's.  

Eurobond

Een obligatielening uitgegeven in een andere munteenheid dan die van het land van uitgifte. Bijvoorbeeld een obligatielening in dollars, uitgegeven door een in België gevestigde onderneming.

Euroland

Euroland of eurozone is een naam voor de combinatie van landen die de euro als munteenheid hebben aangenomen. 

Euronext

Euronext is de combinatie van de beurzen van Amsterdam (Amsterdam Exchanges), Brussel (Brussels Exchanges) en Parijs (Paris Bourse). 

Euronext genoteerd

Sommige beleggingsinstellingen - met name uit Nederland - hebben een notering aan de Euronext, het verband waarin onder andere de beurs van Amsterdam is opgegaan. Deze fondsen zijn in principe via iedere commissionair / broker verkrijgbaar. 

Excedentregeling

In een pensioenregeling staat omschreven over welk deel van uw salaris u pensioen op mag bouwen. Hier zit een maximum aan. Als u meer verdient, kunt u soms meedoen aan een excedentregeling. Dit is een aanvullende pensioenregeling. U kunt zo meer pensioen opbouwen. 

Exdividend

De vermelding van de koers van een aandeel op de dag van dividenduitkering, waarbij de verhandeling exclusief het betaalbaar gestelde dividend plaats vindt.

Ex-echtgenoot

Uw ex-echtgenoot is de persoon met wie u eerst getrouwd was. Het kan zijn dat uw ex-echtgenoot na de scheiding nog steeds recht heeft op een deel van uw pensioen. Andersom kunt u ook recht hebben op een deel van het pensioen van uw ex-echtgenoot.

Executiewaarde

De executiewaarde van uw woning is de waarde van uw woning als deze gedwongen wordt verkocht. Een gedwongen verkoop kan alleen voorkomen als u de hypotheek niet terugbetaalt of de rente niet betaalt.

Ex-partner

Uw ex-partner is de persoon die eerst uw officiële partner was en nu niet meer. Het kan zijn dat uw ex-partner na de scheiding nog steeds recht heeft op een deel van uw pensioen. Andersom kunt u ook recht hebben op een deel van het pensioen van uw ex-partner.