Op 2 juni 2018 is de Delta Lloyd Internet Spaarrekening omgezet. Na de omzetting gelden de productkenmerken en voorwaarden voor Internetsparen en Depositosparen van
Nationale-Nederlanden. 

Hier leest u wat er is veranderd. Ook vindt u een overzicht van veelgestelde vragen en de huidige en nieuwe voorwaarden.

Wijzigingen Internetsparen

U krijgt een aangepast rekeningnummer

De laatste 10 cijfers van uw rekeningnummer wijzigen niet. Alleen de eerste 8 karakters (de land- en bankcode) veranderen.

Voorbeeld:
 • Huidige rekeningnummer is NL19DLBK 0123456789
 • Nieuwe rekeningnummer wordt NL09NNBA 0123456789
Het controlegetal (de twee cijfers na 'NL') verschilt per rekeningnummer. 
Tegenrekening Bij de internetspaarrekening van Nationale-Nederlanden is maar 1 tegenrekening toegestaan. Deze rekening moet op dezelfde naam of namen staan als uw internetspaarrekening. Heeft u nu meerdere tegenrekeningen? Dan wordt bij de omzetting 1 tegenrekening meegenomen. Wij kiezen de tegenrekening die op dezelfde naam of namen staat als uw internetspaarrekening.
De manier waarop de rente wordt berekend

De manier waarop de rente wordt berekend in een schrikkeljaar is anders. Een schrikkeljaar wordt op 366 dagen gesteld, in plaats van op 365 dagen. U ontvangt daardoor in een schrikkeljaar iets minder rente. 

Hoe wordt de rente berekend?

Wij tellen het aantal dagen dat het geld op uw internetspaarrekening staat. Dit aantal delen wij door het aantal dagen in een jaar (in een schrikkeljaar 366 dagen, in andere jaren 365 dagen). De uitkomst hiervan vermenigvuldigen wij met het geld dat op uw rekening staat en met het rentepercentage.

Voorbeeld
Stel, u stort op 15 januari in een schrikkeljaar € 10.000,- op uw internetspaarrekening. Stel, het rentepercentage is 0,5%. In januari van het volgende jaar berekenen wij de rente. Het geld heeft dan 352 dagen op uw rekening gestaan. De rente die u in januari uitgekeerd krijgt is dan € 48,09 (= 352 dagen / 366 dagen x 0,5% x € 10.000,-). In de oude situatie zou dit € 48,22 zijn (= 352 dagen / 365 dagen x 0,5% x € 10.000,-).

Geld overboeken  U kunt na de omzetting geen gebruik meer maken van Instant Payment (binnen twee minuten geld overboeken). Na de omzetting geldt: maakt u op een werkdag voor 13.00 uur geld over naar uw tegenrekening? Dan geven wij uw opdracht nog diezelfde dag door aan de bank waar uw tegenrekening loopt. Maakt u op werkdagen na 13.00 uur geld over? Dan staat het bedrag uiterlijk de volgende werkdag op uw tegenrekening.
Automatische incasso U kunt straks geen gebruik meer maken van de mogelijkheid om te sparen via een automatische incasso. Als u automatisch wilt blijven sparen is het natuurlijk wel mogelijk om zelf een periodieke overboeking in te stellen voor het overmaken van geld van uw tegenrekening naar uw internetspaarrekening bij Nationale-Nederlanden.   

Wijzigingen Depositosparen

Lees hieronder meer over de wijzigingen voor depositosparen.

De manier waarop de rente wordt berekend

De manier waarop de rente wordt berekend is anders. Bij Nationale-Nederlanden wordt altijd het werkelijke aantal dagen in een maand en het werkelijke aantal dagen in een jaar geteld. In een schrikkeljaar is dat dus 366 dagen. 

Bij een Delta Lloyd deposito verschilt de manier per deposito:

Een deposito met een looptijd van 1 jaar 
Het werkelijke aantal dagen in een maand wordt geteld. Het aantal dagen in een jaar wordt op 360 dagen gesteld.

Een deposito met een looptijd langer dan 1 jaar en geopend na 1 januari 2013
Het werkelijke aantal dagen in een maand wordt geteld. Het aantal dagen in een jaar wordt op 365 gesteld.

Een deposito met een looptijd langer dan 1 jaar en geopend vóór 2013
Het aantal dagen in een maand wordt op 30 gesteld. Het aantal dagen in een jaar wordt op 360 dagen gesteld.

Deze wijziging is altijd nadelig als u op het moment van de omzetting
- een deposito heeft met een looptijd van 1 jaar. 
- een deposito heeft dat is geopend na 1 januari 2013 en met een einddatum na 31 december 2019.

Deze wijziging is soms nadelig als u op het moment van de omzetting een deposito heeft dat is geopend voor 1 januari 2013.

Is deze wijziging in uw nadeel? Dan informeren wij u hierover. U krijgt dan een compensatie voor het rentebedrag dat u misloopt. U ontvangt dit bedrag in de week voor de omzetting op uw Internet Spaarrekening.


De manier waarop de boete wordt berekend als u uw deposito eerder stopt Is de rente op uw deposito hoger dan de actuele rente op de resterende looptijd?

Dan betaalt u na de omzetting geen boete of administratiekosten van € 50,- meer. 

Is de rente op uw deposito lager dan de actuele rente op de resterende looptijd?

Dan betaalt u opnamekosten. De manier waarop die wordt berekend wordt anders. Is deze nieuwe berekening nadelig voor u? Dan ontvangt u het verschil terug.

Hoe wordt de boete berekend?
- Eerst kijken wij naar de resterende looptijd van uw deposito, in jaren (naar boven afgerond).
- Daarna bekijken wij wat de actuele rente is die op dat moment geldt voor een deposito met die looptijd. 
- Het verschil tussen die actuele rente en de rente op uw deposito vermenigvuldigen wij met uw inleg en met de resterende looptijd.

Voorbeeld:
Stel, u hebt een deposito geopend voor € 5.000,- met een looptijd van 10 jaar. U ontvangt daarover 1,95% rente. 

Na 5 jaar en 6 maanden stopt u uw deposito. De resterende looptijd is dan 4 jaar en 6 maanden. Dit ronden wij af op 5 jaar. Stel, de actuele rente voor een deposito met een looptijd van 5 jaar is op dat moment 2,25%. Het verschil tussen de actuele rente en de rente op jouw deposito is dan 0,30% (2.25% - 1,95%). U betaalt dan € 67,50 aan opnamekosten: 0,30% (renteverschil) x € 5.000,- (uw inleg) x 4,5 jaar (resterende looptijd) = € 67,50. 

Veelgestelde vragen

 • Ik heb naast mijn Internet Spaarrekening ook nog andere producten bij Delta Lloyd. Wat gebeurt daarmee?

  De meeste producten van Delta Lloyd krijgen een andere naam en/of worden overgezet naar  producten van Nationale-Nederlanden. Dit doen we zorgvuldig en gefaseerd. Voordat er voor u iets verandert, ontvangt u daarover altijd per product een persoonlijk bericht. U krijgt tijdig een brief of e-mail waarin we aangeven wat er precies voor u verandert. Tot die tijd kunt u gewoon uw product blijven gebruiken zoals u nu gewend bent. U hoeft zelf dus niets te doen.

 • Waar kan ik meer informatie vinden over het samengaan van Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden?

  Meer informatie over het samengaan van Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden vindt u op de krachtenbundeling pagina.

 • Blijven mijn spaartegoeden beschermd onder het depositogarantiestelsel nu Delta Lloyd en Nationale-Nederlanden zijn samengegaan?

  Onder het Nederlandse depositogarantiestelsel zijn spaartegoeden (inclusief deposito’s en het spaardeel van uw beleggingsrekening) tot een maximum bedrag gegarandeerd als een bank failliet gaat. Dit bedrag is € 100.000,- per rekeninghouder per bank. Bij en/of rekeningen geldt dit bedrag voor elk van beide rekeninghouders. 

  Sinds de banken op 1 januari 2018 zijn samengegaan, is er voor het depositogarantiestelsel nog maar één bank. Heeft u bij zowel Delta Lloyd Bank, OHRA Bank (onderdeel van Delta Lloyd) als bij Nationale-Nederlanden spaartegoeden? Dan geldt het maximale bedrag van € 100.000,- per persoon voor het totale bedrag aan spaartegoeden dat u bij deze banken samen heeft.

  Meer informatie over het depositogarantiestelsel vindt u op de website van De Nederlandsche Bank

 • Waarom kan ik na de omzetting nog maar gebruik maken van 1 tegenrekening?

  Bij de Internetspaarrekening van Nationale-Nederlanden is maar 1 tegenrekening toegestaan. Dit is een beleidskeuze.

 • Ik heb nu meerdere tegenrekeningen. Hoe wordt de keuze gemaakt voor de tegenrekening die wordt meegenomen bij de omzetting?

  Wij kiezen een tegenrekening die op dezelfde naam of namen staat als uw internetspaarrekening.

 • Ik wil graag automatisch blijven sparen. Hoe kan ik dit regelen?

  U kunt na de omzetting op uw tegenrekening een periodieke overboeking instellen naar uw internetspaarrekening. Vergeet niet om uw aangepaste rekeningnummer te gebruiken.

 • Ik heb een periodieke overboeking ingesteld van mijn tegenrekening naar mijn Delta Lloyd Internet Spaarrekening. Wat gebeurt daarmee?

  U kunt automatisch blijven sparen via een periodieke overboeking. Let er wel op dat u in de periodieke overboeking het rekeningnummer van uw internetspaarrekening aanpast in dat van uw internetspaarrekening bij Nationale-Nederlanden. Dit kan zodra de rekening is omgezet.

 • Wanneer krijg ik de rente over 2018 uitgekeerd?

  De rente over heel 2018 ontvangt u in januari 2019 op uw  internetspaarrekening bij Nationale-Nederlanden.

 • Hoeveel jaaroverzichten krijg ik over het jaar 2018 voor mijn internetspaarrekening?

  Over het jaar 2018 krijgt u twee jaaroverzichten. Eén over de periode voor de omzetting en één over de periode na de omzetting. U vindt beide jaaroverzichten begin 2019 terug in mijn.nn.

 • Hoe kan ik na de omzetting mijn bij- en afschrijvingen nog inzien?

  U kunt uw bij- en afschrijvingen van de laatste 18 maanden voor de omzetting bekijken door in te loggen op Delta Lloyd E-bankieren of in de Delta Lloyd Bank App. In mijn.nn en de NN app ziet u alleen bij- en afschrijvingen vanaf de omzetting.

 • Ik heb naast mijn Delta Lloyd Internet Spaarrekening al een Internetspaarrekening bij Nationale-Nederlanden. Wat gebeurt hiermee bij de omzetting?

  Bij de omzetting verandert er niets aan uw bestaande internetspaarrekening bij Nationale-Nederlanden. Wij openen een nieuwe internetspaarrekening voor u. Hierop storten we het saldo van uw Delta Lloyd Internet Spaarrekening. Beide rekeningen zijn na de omzetting zichtbaar in mijn.nn. U kunt er zelf voor kiezen om rekeningen samen te voegen door het saldo via uw tegenrekening van de ene naar de andere rekening over te boeken en één van de twee rekeningen te beëindigen.

 • Ik heb een Delta Lloyd Internet Spaarrekening op twee namen. Ontvangt de andere rekeninghouder ook een activatiecode voor mijn.nn?

  Ja, bij een rekening op twee namen ontvangen beide rekeninghouders een activatiecode voor mijn.nn.

 • Ik heb meerdere Delta Lloyd Internet Spaarrekeningen. Ontvang ik per internetspaarrekening een activatiecode voor mijn.nn?

  U ontvangt één keer een activatiecode voor mijn.nn. Als u na de omzetting inlogt, ziet u in het overzicht al uw internetspaarrekeningen staan.

 • Kan ik na de omzetting nog inloggen op DeltaLloyd E-bankieren/Mijn DeltaLloyd?

  U kunt na de omzetting nog steeds gebruik maken van Delta Lloyd E-bankieren en Mijn Delta Lloyd. Eventuele andere producten die u heeft kunt u gewoon nog inzien. Voor uw internetspaarrekening geldt dat u alleen de transacties van de laatste 18 maanden voor de omzetting en uw jaaropgaven nog kunt zien.

Voorwaarden Internetsparen

Hier vindt u alle huidige voorwaarden en de voorwaarden die na de omzetting van toepassing zijn.

Voorwaarden die na de omzetting van toepassing zijn

Huidige voorwaarden

Heeft u nog vragen?

Staat uw vraag niet bij de veelgestelde vragen? Neem dan op werkdagen tussen 08.00 en 18.00 uur contact met ons op via telefoonnummer 088 663 03 57 of via internetsparen@nn.nl.

Naar boven