Vrijkomend kapitaal

Verlengen van uw verzekering

Het is niet mogelijk om uw verzekering bij Delta Lloyd te verlengen. Wel kunt u uw kapitaal nog maximaal één jaar bij ons laten staan. Gedurende dat jaar voegen wij een rentevergoeding toe. Een verzoek hiervoor moet vóór de einddatum bij ons zijn ontvangen. U ontvangt van ons dan een voorstel. Na het ontvangen van het ondertekende voorstel beëindigen wij uw verzekering en houden wij het kapitaal voor u vast. Na één jaar ontvangt u het vrijkomend kapitaal en de afgesproken rentevergoeding.

Afkoopbrief

Hebt u een lijfrenteverzekering en hebt u bij ons aangegeven dat u de verzekering voor de einddatum wilt beëindigen (afkoop)? Dan moet u er rekening mee houden dat u eerst een offerte met antwoordformulier ontvangt. Wij keren het kapitaal niet uit voor wij uw akkoord op deze afkoopofferte hebben ontvangen. Wilt u het lijfrentekapitaal op of na de einddatum op uw rekening ontvangen? Dan kunt u dit op het antwoordformulier aangeven. U ontvangt hiervoor dan geen aparte offerte. U kunt het ondertekende antwoordformulier terug sturen naar de gegevens zoals vermeld onder het kopje “Hoe kunt u uw documenten aanleveren?”.

Hebt u meerdere lijfrenteverzekeringen bij ons? De kapitalen van deze verzekeringen worden dan bij elkaar opgeteld om te bepalen of de totale waarde boven de kleine afkoopgrens ligt. De grens is voor 2015 € 4.281,-. Ligt de waarde onder de afkoopgrens? Dan ontvangt u geen offerte van ons en maken wij het kapitaal aan u over.

Lees meer over het afkopen van uw verzekering.