Vrijkomend kapitaal

Veelgestelde vragen

Wanneer krijg ik mijn kapitaal/lijfrente verzekering uitgekeerd?

Als alle benodigde documenten zijn ontvangen keren wij binnen vijftien werkdagen na de einddatum van uw verzekering uit. Let op! Hierna duurt het nog ongeveer drie tot vijf werkdagen voordat het geld op de rekening is bijgeschreven.

Ik heb geen eindbrief ontvangen, wat nu?

Stuur een e-mail naar expiratie@deltalloyd.nl. Vergeet niet uw polisnummer in deze e-mail te vermelden. U ontvangt dan binnen 15 werkdagen deze brief.

Zijn mijn documenten ontvangen?

Als u een e-mail stuurt ontvangt u direct een automatische ontvangstbevestiging. Bij het versturen van uw documenten per post, ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Ontbreken er documenten? Wij vragen deze binnen vijf werkdagen bij u op. Houdt u er wel rekening mee dat dit de afhandeling vertraagt, controleer dus goed of u alle benodigde documenten meestuurt.

Wanneer krijg ik een rentevergoeding? En hoe hoog is de rentevergoeding?

Is uw uitkering te laat uitgekeerd? Dan ontvangt u een redelijke rentevergoeding als wij buiten de verwerkingstermijn van 10 werkdagen aan u uitkeren. De termijn van 10 werkdagen geldt vanaf het moment dat wij alle documenten hebben ontvangen en na expiratiedatum.

Hoe hoog is mijn eindkapitaal bij een beleggingsverzekering?

Bij een beleggingsverzekering zijn wij afhankelijk van de koersdatum. De koersdatum is de datum waarop een koers wordt bepaald. De definitieve waarde, na aftrek van de kosten, van uw beleggingsverzekering kunnen wij pas met de koers van de einddatum berekenen. Op de einddatum van uw verzekering worden de participaties (aandelen) verkocht. Hierop houden wij 0,5 procent aan verkoopkosten op de koers in.

Hebt u een verzekering met een garantiekapitaal, dan zal dit kapitaal worden uitgekeerd als deze hoger is dan de waarde die is berekend aan de hand van de koers op de einddatum.

Let op: hier geldt wel een aantal voorwaarden, kijkt u op uw laatste polisblad of uw garantiekapitaal nog steeds van kracht is.

Na het uitkeren ontvangt u van ons een uitkeringsbevestiging. In deze bevestiging staat de definitieve waarde en het rekeningnummer vermeld waarnaar we hebben overgemaakt.

Waarom moet ik een kopie identiteitsbewijs en bankafschrift aanleveren?

Een kopie identiteitsbewijs vragen wij om te controleren of het antwoordformulier door de begunstigde is ingevuld en ondertekend. Een kopie bankafschrift is nodig om te controleren of de rekening op naam van de begunstigde staat. U kunt het banksaldo en bij- en afschrijvingen onleesbaar maken.

Voor wanneer moet ik reageren op de expiratiebrief/eindbrief?

Hebt u een lijfrenteverzekering? Dan is de wettelijke reactietermijn bij in leven zijn het jaar waarin uw verzekering de einddatum bereikt plus het daarop volgende kalenderjaar. Bijvoorbeeld; de einddatum is 1 april 2014. De reactietermijn verstrijkt dan op 31 december 2015. Komt het kapitaal vrij door overlijden? Dan hebt u in plaats van één jaar, twee kalenderjaren de tijd. Bij overlijden wordt dit dan 31 december 2016.

Hebt u een kapitaalverzekering? Dan geldt er geen uiterste reactietermijn. Wij houden het geld dan voor u vast.

Krijg ik een rentevergoeding tussen de einddatum en de termijn waarop ik reageer?

Een redelijke rentevergoeding ontvangt u als wij buiten de verwerkingstermijn van 10 werkdagen aan u uitkeren. De termijn van 10 werkdagen geldt vanaf het moment dat wij alle documenten hebben ontvangen.

Ik heb het antwoordformulier ontvangen. Hierop moet ik een betalingskenmerk vermelden. Wat is dit? En wat moet ik invullen?

Gaat het bedrag naar uw eigen bankrekening? Dan hoeft u hier niets te vermelden. Gaat het bedrag naar een andere maatschappij? Dan kunt u het kenmerk van de bank/verzekeraar invullen. Dit kan bijvoorbeeld het nieuwe polisnummer/rekeningnummer zijn. Zo versnelt u de opmaak van uw nieuwe verzekering.

Kan ik mijn verzekering verlengen?

Het is niet mogelijk om uw verzekering te verlengen. Wel kunt u uw kapitaal nog maximaal één jaar bij Delta Lloyd te laten staan. Wij renten de vrijgekomen lijfrente van uw verzekering dan op. Een verzoek hiervoor moet vóór de einddatum bij ons zijn ontvangen. U ontvangt van ons een voorstel.

Na het ontvangen van het ondertekende voorstel beëindigen wij uw verzekering en stallen dit bedrag voor u. Na één jaar ontvangt u deze vrijgekomen lijfrente en de afgesproken rentevergoeding.

Wat moet ik doen bij overlijden?

Het verlies van een dierbare is een aangrijpende gebeurtenis. Als nabestaande moet u veel regelen. Wij helpen u graag om de verzekeringszaken zorgvuldig af te handelen. Dan kunt u het beste contact opnemen met de Client Service Desk via telefoonnummer: 020-5948100 of e-mailen naar expiratie@deltalloyd.nl. Wilt u zo vriendelijk zijn om een kopie van de overlijdensakte mee te sturen?

Hebt u niet de mogelijkheid om een e-mail te sturen, dan kunt u de documenten opsturen naar onderstaand adres.

Delta Lloyd Levensverzekering N.V.
T.a.v. Expiratie Service Desk
Postbus 1000
1000 BA Amsterdam

Brochure Vrijkomende Lijfrente

Hieronder vindt u een brochure die u meer uitleg geeft over de mogelijkheden voor het besteden van uw lijfrentekapitaal, het opnemen ervan en de fiscale gevolgen. Leest u deze brochure goed door. Voor vragen over het maken van een keuze kunt u terecht bij uw verzekeringsadviseur.