Wijzigingen woonverzekeringen

Het bedrag aan schade-uitkeringen is gestegen. Daarom hebben wij de premies van onze woonverzekeringen iets moeten verhogen. Op uw polisblad vindt u uw nieuwe premie.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact op met ons of uw verzekeringsadviseur.