Nieuwe regeling schadevrije jaren

Alle verzekeraars gebruiken vanaf 1 januari 2015 dezelfde terugval in schadevrije jaren voor uw auto- en of motorverzekering. Hieronder leest u wat de gevolgen van deze nieuwe regeling zijn voor u. 

Wat houdt de regeling in?

Autoverzekeraars hanteren vanaf 1 januari 2015 dezelfde regeling voor terugval in schadevrije jaren. Dit betekent dat u, na het claimen van een schade, bijvoorbeeld een schade die door uw schuld is veroorzaakt, standaard vijf schadevrije jaren terugvalt in de tabel. Voor ieder jaar dat u geen schade claimt, ontvangt u één schadevrij jaar.

Waarom is de regeling aangepast?

Klanten en consumentenorganisaties gaven bij het Verbond van Verzekeraars aan dat er veel onduidelijk is over schadevrije jaren en hoe de terugval is geregeld als u een schade claimt. Dit verschilt nu per verzekeraar en per product. Na de invoering van de nieuwe regeling wordt schadevrij rijden dus op dezelfde manier beloond en is de terugval in schadevrije jaren ook overal hetzelfde geregeld.

De nieuwe regeling geldt dus alleen voor terugval bij schade. Verzekeraars zijn nog wel vrij om zelf de hoogte van de no-claimkorting per trede te bepalen.

Vanaf wanneer geldt deze nieuwe regeling voor mij?

Wij informeren u over de regeling met de verlenging van uw polis. Uw polis wordt dan automatisch omgezet naar de nieuwe regeling. Geeft u vóór de jaarlijkse verlenging van uw auto- en/of motorverzekering een kentekenwijziging door? Of wijzigt de regelmatige bestuurder? Dan wordt uw polis op dat moment al overgezet naar de nieuwe regeling.

Verandert mijn premie door de nieuwe regeling

Nee, Delta Lloyd kiest ervoor om 2 tabellen te hanteren. U vindt deze terug in de polisvoorwaarden. In deze tabel ziet u wat de gevolgen zijn voor uw schadevrije jaren als u wel of geen schade claimt. In de tweede tabel ziet u welke korting hoort bij een bereikte no-claimtrede. Deze laatste verandert niet. Uw premie verandert dus ook niet als gevolg van deze aanpassing

Waar kan ik nakijken hoeveel schadevrije jaren ik heb opgebouwd?

Op het polisblad vindt u de volgende gegevens terug: 

  • Aantal schadevrije jaren die u heeft opgebouwd 
  • Uw no-claim trede
  • Uw no-claim korting

Bij welke schades is er sprake van terugval in schadevrije jaren en in no-claimkorting?

Er is een aantal redenen waardoor u kunt terugvallen in schadevrije jaren en in no-claimkorting. Het gaat om schades die gedekt moeten zijn onder uw verzekering en waarbij wij uitkeren zoals:

  • Schade veroorzaakt door uw schuld: bijvoorbeeld u rijdt tegen een paaltje of botst achterop een andere auto. 
  • Vandalisme: uw auto is bekrast, of uw spiegels zijn afgebroken. 
  • Gedeelde aansprakelijkheid: stel u bent betrokken bij een kettingbotsing waarbij u van achter wordt aangereden en u vervolgens ook uw voorganger aanrijdt. Ook in dit geval valt u terug in schadevrije jaren en in no-claimkorting.

Bij welke schades is er géén sprake van terugval in schadevrije jaren en no-claimkorting?

  • Bij ruitschade. Hier geldt wel een eigen risico.
  • Schade veroorzaakt door brand of storm en schade veroorzaakt door bijvoorbeeld loslopend wild. 
  • Diefstal van uw auto of schade door inbraak in uw auto.

Heeft de hoogte van het schadebedrag nog invloed op de terugval?

Nee, het maakt voor de terugval in schadevrije jaren niet uit hoe hoog het schadebedrag is. Als uw claim wordt uitbetaald en valt onder een van bovenstaande schades, valt u altijd vijf schadevrije jaren terug.

Hebt u 15 of meer schadevrije jaren? Dan valt u bij 1 schade terug naar 10 schadevrije jaren.

Wat wordt bedoeld met "schadevrije jaren"?

Het aantal schadevrije jaren is belangrijk voor het berekenen van de hoogte van uw no-claimkorting. Schadevrije jaren zijn het aantal jaren dat u geen schade heeft gemeld/ uitgekeerd gekregen. Deze jaren staan vermeld op uw polisblad. Als u naar Delta Lloyd overstapt, halen wij uw schadevrije jaren uit de centrale database van alle verzekeraars, Roy-data. Als u overstapt naar een andere verzekeraar, geeft Delta Lloyd deze jaren door aan uw nieuwe verzekeraar, via de centrale database Roy-data.

Mijn no-claim trede is anders dan vorig jaar, hoe kan dat?

Om te voldoen aan de nieuwe regeling hebben we nieuwe tabellen moeten ontwikkelen. Om de premie voor onze klanten niet te wijzigen en te voldoen aan de regeling, hebben wij onze klanten opnieuw ingedeeld. Hierdoor kan uw no-claim trede afwijken. De hoogte van uw no-claim percentage/ korting en uw schadevrije jaren zijn door de nieuwe regeling niet gewijzigd.

Ik heb op dit moment al een schade lopen, val ik onder de nieuwe regeling?

Nee, op het moment dat u bent geïnformeerd over de nieuwe regeling, dus tijdens de jaarlijkse verlenging of als u uw kenteken wijzigt, valt u onder het de nieuwe schaderegeling. Schades ontstaan voor dit communicatiemoment vallen nog onder de oude voorwaarden. Schades die na dit communicatiemoment plaatsvinden, vallen onder de nieuwe regeling.

Geen opzegtermijn meer

Voorheen kon u na een verzekeringsjaar dagelijks uw autoverzekering opzeggen en had u een opzegtermijn van een maand. Nu is dat niet meer het geval en kunt u dagelijks uw verzekering opzeggen, ook als u nog geen jaar de verzekering hebt lopen.