Wijzigingen rechtsbijstandverzekering

Vergoeding rechtsbijstandverzekering

Door een uitspraak van het Europese Hof hebben klanten die verzekerd zijn voor rechtsbijstand het recht gekregen in elke procedure een advocaat in te schakelen. Ook als dat voor een procedure volgens de wet niet verplicht is. Hierdoor zien we de schadelast voor juridische kosten stijgen. We willen een premieverhoging voorkomen en passen daarom onze voorwaarden aan.

Wat zijn de wijzigingen in de polisvoorwaarden?

Als u een beroep doet op uw rechtsbijstandverzekering, krijgt u rechtshulp van DAS Rechtsbijstand. Is het volgens de wet niet verplicht een advocaat in te schakelen voor een procedure? Maar vraagt u dat wel aan DAS? Dan betaalt DAS de noodzakelijke en redelijke behandelkosten van de advocaat tot maximaal
€ 7.500, - inclusief btw per procedure. Ook moet u dan een eigen risico van € 250, - betalen aan DAS. Verleent een juridisch specialist die in dienst is van DAS de rechtsbijstand? Dan vergoedt DAS deze kosten onbeperkt. Ook hoeft u dan geen eigen risico te betalen aan DAS. Voor procedures waarin het volgens de wet wel verplicht is om een advocaat in te schakelen, is de maximale vergoeding van € 50.000, - niet veranderd.

Kijk in de polisvoorwaarden [PDF]  voor de precieze wijziging.

Wijziging voor Delta Lloyd aansprakelijkheidsverzekering met dekking Verhaalbijstand

U bent verzekerd voor de dekking Verhaalbijstand bij uw aansprakelijkheidsverzekering. Hier volgen enkele toevoegingen op de polisvoorwaarden.

Belangenconflict

Krijgt uw tegenpartij ook hulp van DAS? Dan hebt u recht op verdere hulp door een externe rechtshulpverlener, die u zelf mag kiezen. Ook uw tegenpartij heeft dit recht. Deze regeling geldt in aanvulling op de polisvoorwaarden. Alleen DAS mag deze rechtshulpverlener namens u inschakelen. U mag de externe rechtshulpverlener dus niet zelf een opdracht geven.

Regeling vrije advocaatkeuze

De volgende regeling geldt als het in een gerechtelijke of administratieve procedure volgens de wet en regelgeving niet verplicht is om een advocaat in te schakelen. Deze regeling wijkt af van de voorwaarden. U kunt dan kiezen of u zich in die procedure laat bijstaan door een juridisch specialist in dienst van DAS of door een externe rechtshulpverlener: 

  1. Verleent een juridisch specialist die in dienst is van DAS de rechtsbijstand? Dan zijn dit interne kosten. Dit geldt ook als een door DAS aangewezen incasso- of deurwaarderskantoor de vordering incasseert. Deze interne kosten vergoedt DAS onbeperkt en u hoeft geen eigen risico te betalen aan DAS.
  2. Schakelt DAS op uw verzoek een door u gekozen externe rechtshulpverlener in, bijvoorbeeld een advocaat of een andere rechtens bevoegde deskundige? Dan betaalt DAS de noodzakelijke en redelijke behandelkosten (honorarium inclusief kantoorkosten en overige kosten) van deze externe rechtshulpverlener tot maximaal € 7.500,- inclusief btw per procedure en u moet een eigen risico van € 250,- betalen aan DAS. DAS geeft pas opdracht aan de externe rechtshulpverlener die u hebt gekozen, als DAS van u het eigen risico heeft ontvangen.