Schade proces

Wat kunt u van ons verwachten

Uiteraard hoopt u dat het u nooit overkomt. Schade aan uzelf of aan uw spullen. Maar als het wel gebeurt, dan staan wij voor u klaar. Wij vertellen u graag wat u van ons kunt verwachten bij een schade.

Hoe gaat het in zijn werk?

U hebt schade en u meldt dit bij Delta Lloyd. Schade melden kan telefonisch.

Stap 1: beoordeling informatie

Na de ontvangst van uw schademelding, beoordelen wij of en welke informatie wij verder nodig hebben. Denk hierbij aan aanvullende informatie over de oorzaak van de schade of getuigen die aanwezig waren. Ook bekijken we of de schade is verzekerd volgens onze polisvoorwaarden. U hoort dit binnen tien werkdagen van ons.

Stap 2: beoordeling door schade-expert

In sommige situaties schakelen wij een schade-expert in. De expert neemt contact met u op en bespreekt met u wat u kunt verwachten. Ook beoordeelt hij de oorzaak en de omvang van de schade. Als de expert alle informatie heeft ontvangen, dan maakt hij een rapport. Het traject vanaf het inschakelen van de schade-expert tot de reactie van Delta Lloyd duurt maximaal twintig werkdagen. Als er geen expert nodig is, dan slaan wij deze stap over.

Stap 3: beoordeling mogelijke vergoeding

Als de schadebehandelaar alle informatie heeft ontvangen, dan beoordeelt hij definitief of de oorzaak van de schade verzekerd is volgens de polisvoorwaarden van uw verzekering en wat het schadebedrag is. Als de schadeoorzaak niet onder de dekking valt of niet is meeverzekerd, dan krijgt u geen vergoeding. U krijgt hierover binnen tien werkdagen bericht.

Stap 4: keuze herstel of vergoeding in geld

Valt de schade onder de dekking van uw verzekering, dan hebt u twee keuzes:

  • Vergoeding in geld. U krijgt dit binnen tien werkdagen op uw rekening gestort.
  • Direct Schade Herstel. U kunt er ook voor kiezen dat wij regelen dat uw schade wordt hersteld door een erkende reparateur. Het voordeel voor u? Dat uw schade hersteld wordt op het moment dat het u uitkomt. Bovendien hoeft u geen rekening voor te schieten.

Bij beide keuzes kan het zijn dat u uw eigen risico betaalt. Natuurlijk informeren wij u hierover.

Stap 5: bijwerken no-claimkorting

Een schade kan gevolgen hebben voor uw no-claimkorting. Bijvoorbeeld als u een aanrijding met een andere auto hebt veroorzaakt. Als een schade gevolgen heeft voor uw no-claimkorting, dan informeren wij u over de gevolgen hiervan.

Wilt u toch zelf uw schade betalen?

Een schade heeft invloed op uw premie. Daarom kan het u geld besparen als u zelf uw schade betaalt. Bijvoorbeeld ruitschade of schade veroorzaakt doordat u iemand hebt aangereden. Wel hangt dit af van het schadebedrag en de terugval in de no-claimkorting. U hoeft niet direct te beslissen of u de schade zelf betaalt. Tot een jaar na de schade kunt u deze beslissing nog nemen. Zelfs als de schade al door Delta Lloyd is afgehandeld en is betaald. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.